Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Presentation transcript:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Mgr. Jana Baldová TEMATICKÁ OBLAST: Reálie v anglickém jazyce NÁZEV DUMu: The USA – general facts POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 17 KÓD DUMu: JB_ESC_17 DATUM TVORBY: 17. červenec 2013 ANOTACE (ROČNÍK): Materiál k získání a procvičení znalostí o USA (zaměřený na obecná fakta o této zemi, její politické členění a vybrané federální státy), využitelný rovněž k opakování maturitních témat. Textová i obrazová podpora výkladu. Pro kvartu až oktávu víceletého gymnázia. METODICKÝ POKYN: Prezentaci je možno využít k výkladu látky a jejímu následnému upevnění.

2 The United States of America General facts

3 The USA 4th largest country in the world located in the south of the North-American continent called after the Italian explorer Amerigo Vespucci a federation of 50 states and 1 federal district – (Washington, D. C. - the capital) largest city: New York City (= NYC) population: over 315 million inhabitants official language: English currency unit: 1 US dollar

4 The flag and motto Stars and Stripes – 50 white stars on a dark-blue field each symbolizing one state – 13 red and white stripes symbolizing the original colonies „In God we trust.“

5 Presidents George Washington – 1st in history – the capital city is called after him Abraham Lincoln – during the Civil War (1861 – 1865) shot to death John Fitzgerald Kennedy (JFK) – shot to death in Dallas, Texas in 1963 Barack Obama – the present – 1st US President of black complexion – seats in the White House, Washington, D. C.

6 The 13 colonies on the eastern coast divided into 3 groups: – North colonies = New England: New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut – Middle colonies: New York New Jersey Pennsylvania Delaware – South colonies: Maryland Virginia North Carolina South Carolina Georgia

7 Geopolitical map

8 Alaska the northwestern part of North America, west of Canada and east of Russia borders on Canada in the east the largest US state the capital: Juneau the largest city: Anchorage the highest peak of the USA – Mt. McKinley (6194 m) shown

9 The Hawaiian Islands located 3.200 km SW of California capital: Honolulu famous Waikiki beach lots of earthquakes

10 California located on the western coast the most populous US state the 3rd largest US state called The Golden State capital: Sacramento Los Angeles (L. A.) - shown – the largest city – Hollywood (film centre) – Disneyland The Yosemite National Park – the highest waterfall in the USA L. A.

11 Texas the 2nd largest US state capital: Austin Dallas – President J. F. Kennedy killed here in 1963 – an oil-centre – famous for its cotton market – NHL club Dallas Stars Houston – the largest city – NASA base – an oil-centre The Guadalupe mountains

12 Florida in the south-east capital: Tallahassee famous city: Miami (beaches Key Biscayne) popular with the Czech immigrants Beaches of Key Biscayne The winter in Miami

13 Zdroje WAPCAPLET,. wikimedia commons [online]. [cit. 15.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_USA_without_state_names.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_USA_without_state_names.svg WAPCAPLET,. wikimedia commons [online]. [cit. 15.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_USA_with_state_names.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_USA_with_state_names.svg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 15.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg NATIONAL ATLAS OF THE UNITED STATES. wikimedia commons [online]. [cit. 15.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:13-colonies-present-boundaries.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:13-colonies-present-boundaries.png NSERRANO. wikipedia.org [online]. [cit. 15.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:LA_Skyline_Mountains2.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:LA_Skyline_Mountains2.jpg SOUZA, Pete. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:President_Barack_Obama.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:President_Barack_Obama.jpg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Denali_Mt_McKinley.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Denali_Mt_McKinley.jpg DESCLOITRES, Jacques. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hawaje-NoRedLine.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hawaje-NoRedLine.jpg WPPILOT. wikimedia commons [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%ABp%C5%ABkea_Sunset_Beach_2_Oahu_Hawaii_Photo_D_Ramey_Logan.j pg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%ABp%C5%ABkea_Sunset_Beach_2_Oahu_Hawaii_Photo_D_Ramey_Logan.j pg PAULKONDRATUK3194. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crandon_Park_Modified.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crandon_Park_Modified.jpg

14 Zdroje AVERETTE. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:South_Beach_20080315.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:South_Beach_20080315.jpg DALLASBOY. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dallas,_TX_cityscape.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dallas,_TX_cityscape.jpg LEAFLET. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Guadalupe_Mountains_and_El_Capitan_2006.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Guadalupe_Mountains_and_El_Capitan_2006.jpg NASA. wikimedia commons [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Challenger_Ferry_Flight_Flyover_of_Lyndon_B._Johnson_Space_Center.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Challenger_Ferry_Flight_Flyover_of_Lyndon_B._Johnson_Space_Center.jpg HEQUALS2HENRY. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Panoramic_Houston_skyline.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Panoramic_Houston_skyline.jpg CHENSIYUAN. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yosemite_national_park_mirror_lake_2010u.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yosemite_national_park_mirror_lake_2010u.JPG FINCH, Ellen. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:YosemiteBlackBearTagged_wb.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:YosemiteBlackBearTagged_wb.jpg ANTANDRUS. wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:DanaFork.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:DanaFork.JPG


Download ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Similar presentations


Ads by Google