Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Presentation transcript:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Zora Pavlištová TEMATICKÁ OBLAST: Anglický jazyk NÁZEV DUMu: Větná stavba 3 POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 03 KÓD DUMu: ZP_AJ 4.R_03 DATUM TVORBY: 1.8..2013 ANOTACE (ROČNÍK): DUM procvičuje větnou skladbu a zároveň gramatiku, slovní zásobu a porozumění. Úkolem je najít příslušné dokončení věty k danému začátku tak, aby věta dávala smysl a byla gramaticky sptávná. METODICKÝ POKYN: Studenti tvoří věty výběrem vhodného dokončení k jejímu začátku. Věty mohou číst nebo zaznamenávat přiřazení písemně a využít cvičení jako test. Na posledním snímku je pracovní list, na kterém jsou složené věty s vynechaným slovem. Jeho doplnění je zopakováním stavby věty a jejího porozumění.

2 Sentence composition Choose the correct ending of the sentence (from the list on the right) to its beginning (on the left).

3 1.I´d like to book a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

4 2.Are you interested a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

5 3.She´s never got time, she is a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

6 4.Although it´s late, we can a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

7 5.I´m writing to a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

8 6.Why did you decide a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

9 7.Unless you pay in advance, a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

10 8.The working conditions in that factory a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

11 9.I don´t know why he hasn´t a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

12 10.When the book has been a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

13 11.We advertise jobs in national a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

14 12.If someone wants to apply for the job, they have to fill a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

15 13.He graduated from Oxford a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

16 14.She is really keen to do well in her job because she finds a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

17 15.Waiters usually get tips – money that customers a.replied to my email. b.complain about the product I bought last week. c.in seeing some brochures about this material? d.a single room for two nights. e.leave in addition to the bill. f.newspapers and on the Internet. g.to leave your present job? h.it interesting. i.translated into English, we can start advertising. j.always in a hurry. k.in an application form. l.still catch the bus. m.University with a degree in history. n.are very unhealthy. o.they won´t send you the product.

18 Worksheet 1.I´d like to __________ a room for two nights. 2.Are you __________ in seeing some brochures about this material? 3.She´s never got time, she is always in a __________. 4.Although it´s late, we can still __________ the bus. 5.I´m writing to complain __________ the product I bought last week. 6.__________ did you decide to leave your present job? 7.Unless you pay in __________, they won´t send you the product. 8.The __________ conditions in that factory are very unhealthy. 9.I don´t know why he hasn´t __________ to my email. 10.__________ the book has been translated into English, we can start advertising. 11.We advertise jobs in national newspapers and on the __________. 12.If someone wants to apply for the job, they have to fill in an __________ form. 13.He graduated from Oxford University with a __________ in history. 14.She is really keen to do well in her job because she __________ it interesting. 15.Waiters usually get tips – money that customers leave in addition to the __________.

19 Zdroje: vlastní práce autora


Download ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Similar presentations


Ads by Google