Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P1 _ 2.18 Tematická oblast: Festivals and Celebrations Family Celebrations in the English Speaking Countries Typ: DUM.

Similar presentations


Presentation on theme: "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P1 _ 2.18 Tematická oblast: Festivals and Celebrations Family Celebrations in the English Speaking Countries Typ: DUM."— Presentation transcript:

1 Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P1 _ 2.18 Tematická oblast: Festivals and Celebrations Family Celebrations in the English Speaking Countries Typ: DUM - kombinovaný Předmět: AJ Ročník: 1. - 4. r. (6leté), 1. - 2. r. (4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: Mgr. Petra Bruková Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: duben 2013

2 Metodický list DUM seznamuje studenty se základními informacemi o rodinných svátcích, jak se slaví v anglicky mluvících zemích, zejména ve Velké Británii a USA. DUM je zpracován formou prezentace a procvičuje získané vědomosti pomocí cvičení v závěru prezentace. Součástí DUM je i řešení cvičení. Inovativnost materiálu spočívá ve využití ICT techniky. Klíčová slova: Party, birthday, wedding, hen party, stag party, housewarming party, showers.

3 FAMILY CELEBRATIONS IN THE ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

4 Parties People gather, chat, listen to music, dance… They celebrate a specific person or event. Parties are held at home, in restaurants or pubs. Sometimes the guests must pay an admission fee. There are served meals and drinks.

5 Birthday Party obr. 1 People celebrate the anniversary of the birth of a specific person. The tradition dates back to 19 century. Guests bring presents. The place is decorated with balloons and streamers. A birthday cake with candles is served. Guests sing “Happy Birthday to You“.

6 Tea Party It is only in the English speaking countries. It is a formal meeting. It is usually organized for women. The host serves tea, hot chocolate, sandwiches or obr. 2 biscuits.

7 Showers It is a party organized for a bride-to-be or a mother-to-be. Guests bring gifts. People play themed games. obr. 3

8 Stag Night It is also called Bachelor Party. Only men take part. It is held for a groom before he gets married. His friends celebrate his last night of freedom. They usually go for a weekend to Prague, Amsterdam or Budapest.

9 Hen Night It is also called Bachelorette Party. Usually bridesmaids are invited to the party. It is held for a bride before she gets married. They play drinking games and usually get drunk. It is common to invite a male stripper. obr. 4

10 Wedding Traditions obr. 5 A bride wears a white wedding dress – the symbol of innocence. The wedding ring – the circle means eternity and neverending love. The wedding cake is a symbol of fertility. The wedding veil – the tradition dates back to times of arranged marriages when the groom could not see the bride´s face before the ceremony.

11 A bride should wear something old (it means past), something new (the symbol of a new life), something borrowed (the symbol of necessity of the family) and something blue (the blue colour is a symbol of faithfulness). Throwing rice is a symbol of fertility and prosperity. Tossing the bouquet – the woman who catches it obr. 6 is the next one to get married. A kiss – a symbol of a new union.

12 Housewarming Party It is held when somebody moves into a new house or flat. The owners show their house or flat to their friends and relatives. It is an informal party. Guests bring presents for the household. obr. 7

13 Are the sentences true or false? 1.The tradition of celebrating birthday is less than one hundred years old. 2.Tea party is a tradition that comes from Germany. 3.When guests come to a baby shower, they watch how parents wash their baby. 4.We can meet young Englishmen celebrating Stag Night in Prague. 5.Englishmen do not kidnap a bride during the wedding reception.

14 Řešení 1.F 2.F 3.F 4.T 5.T

15 Zdroje Obrázky: 1.Tea party. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_party_(social_gathering)http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_party_(social_gathering 2.Bachelotette party. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Bachelorette_partyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bachelorette_party 3.Wedding cake. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_cakehttp://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_cake 4.Flower bouquet. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_bouquethttp://en.wikipedia.org/wiki/Flower_bouquet 5.Party. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Partyhttp://en.wikipedia.org/wiki/Party Text – archiv autora


Download ppt "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P1 _ 2.18 Tematická oblast: Festivals and Celebrations Family Celebrations in the English Speaking Countries Typ: DUM."

Similar presentations


Ads by Google