Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Presentation transcript:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Mgr. Jana Baldová TEMATICKÁ OBLAST: Reálie v anglickém jazyce NÁZEV DUMu: The United Kingdom POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 08 KÓD DUMu: JB_ESC_08 DATUM TVORBY: 8. červenec 2013 ANOTACE (ROČNÍK): Materiál k získání a procvičení znalostí o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (zaměřený na základní fakta, zeměpis a zajímavá místa jednotlivých zemí Spojeného království), využitelný rovněž k opakování maturitních témat. Textová i obrazová podpora výkladu. Pro kvartu až oktávu víceletého gymnázia. METODICKÝ POKYN: Prezentaci je možno využít k výkladu látky a jejímu následnému upevnění. Doporučuje se práce s mapou.

2 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

3 Location an island country located in the NW Europe on the British Isles: –Great Britain and Ireland includes some: –single islands – The Isle of Man, The Isle of Wight –groups of islands: The Orkneys The Shetlands The Hebrides

4 General facts a constitutional monarchy: –the official head of state – Queen Elizabeth II –the head of government – Prime Minister – David Cameron he lives at Downing Street, 10, London capital city: London population: about 60 million inhabitants the flag: The Union Jack the national anthem: God Save the Queen the official language – English (+ Welsh, Scottish Gaelic, Irish Gaelic) a currency unit: 1 pound sterling (divided into 100 pence) a member country of the EU and NATO

5 Geography total area: 245 000 sq km the land area is divided into: lowlands highlands The UK consists of 4 parts (lands): –England –Wales –Scotland –Northern Ireland

6 Parts of the UK England Wales Scotland Northern Ireland

7 England capital: London patron saint: St. George symbol: a red rose cities: Manchester, Liverpool, Leeds rivers: –The Thames (flows through London) –The Severn (the longest one in the UK) Lake District - NP lowland regions – E, SE mountain ranges: –The Pennines (called the backbone of England) –The Cumbrians

8 England – places of interest London – the capital Canterbury Cathedral – seat of Archbishop Stonehenge – Neolithic monument Lake District Palace of Westminster – seat of the Parliament

9 Wales capital: Cardiff cities: Swansea patron saint: St. David symbol: a red dragon the land suitable for pasture mountain range: –The Cambrians

10 Wales – places of interest St. David´s Cathedral Swansea - the 2nd largest city Snowdon - the highest peak

11 Scotland capital: Edinburgh patron saint: St. Andrew symbol: the thistle largest cities: Glasgow, Aberdeen, Dundee Hadrian´s Wall lakes called lochs: Loch Ness, Loch Lommond rivers: –The Clyde –The Tweed 3 areas: –The Northern Highlands – Ben Nevis the highest peak of the UK, 1 343 m –The Central Lowlands –The Southern Uplands

12 Scotland – places of interest Edinburgh - the capital A bagpipe performer Dundee

13 Scotland – places of interest Loch Ness Ben Nevis - the highest peak Skara Brae - Neolithic village

14 Northern Ireland capital: Belfast patron saint: St. Patrick symbol: the shamrock Cities: Derry, Newry, Lisburn mostly flats and low hills the largest freshwater lake of the UK: Lough Neagh rivers: –The Bann –The Foyle

15 NI – places of interest Belfast A causeway Lough Neagh Queen´s University Belfast The Mourney mountains

16 The climate temperate warmed by the North Atlantic Current average temperatures: 4 – 6 degrees Celsius in winter 12 – 17 degrees Celsius in summer changeable weather

17 Zdroje CAPTAIN BLOOD. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uk_topo_en.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uk_topo_en.jpg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg DÖRRBECKER (CHUMWA), Maximilian. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_the_administrative_geography_of_the_United_Kingdom.png http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_the_administrative_geography_of_the_United_Kingdom.png AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_England.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_England.svg MOOREY, Tony. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Palace_of_Westminster.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Palace_of_Westminster.jpg ALANCLEAVER. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wastwater,_Lake_District.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wastwater,_Lake_District.jpg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stonehenge.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stonehenge.jpg MUSIL, Hans. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canterbury_Cathedral_-_Portal_Nave_Cross-spire.jpeg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Canterbury_Cathedral_-_Portal_Nave_Cross-spire.jpeg DILIFF. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:London_Thames_Sunset_panorama_-_Feb_2008.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:London_Thames_Sunset_panorama_-_Feb_2008.jpg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Wales_2.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Wales_2.svg

18 Zdroje JOHNARMAGH. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:StDavidsCathedral_Tower%26SouthTransept.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/File:StDavidsCathedral_Tower%26SouthTransept.JPG WICCASHA. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swansea_from_kilvey_hill.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Swansea_from_kilvey_hill.jpg USER:GDR. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Snowdon_from_Llyn_Llydaw.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Snowdon_from_Llyn_Llydaw.jpg JAMIEO. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ThreeCliffsBay.jos.500pix.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:ThreeCliffsBay.jos.500pix.jpg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Scotland.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Scotland.svg CRAIG W MACGREGOR. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Skara_Brae_-_geograph.org.uk_-_1274913.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Skara_Brae_-_geograph.org.uk_-_1274913.jpg TRAYNOR, Kim. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edinburgh_Castle_from_the_south_east.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edinburgh_Castle_from_the_south_east.JPG AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bagpipe_performer.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bagpipe_performer.jpg MESKENS, Ad. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edinburgh_from_Calton_Hill_with_Dugald_Stewart_Monument_3.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edinburgh_from_Calton_Hill_with_Dugald_Stewart_Monument_3.JPG VANNET, Val. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:View_west_from_Dundee_Law_-_geograph.org.uk_-_9747.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:View_west_from_Dundee_Law_-_geograph.org.uk_-_9747.jpg

19 Zdroje AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:BenNevis2005.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:BenNevis2005.jpg AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Loch_Ness_0406.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/File:Loch_Ness_0406.JPG FASACH NUA. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:QUB.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:QUB.jpg CODE POET. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Causeway-code_poet-4.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Causeway-code_poet-4.jpg ALLEN, Kenneth. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lough_Neagh_at_Shane%27s_Castle_-_geograph.org.uk_-_155427.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lough_Neagh_at_Shane%27s_Castle_-_geograph.org.uk_-_155427.jpg MARK83. wikipedia.org [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mournes_wiki.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mournes_wiki.jpg STUBACCA. wikimedia commons [online]. [cit. 14.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belfast_Castle.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belfast_Castle.JPG


Download ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Similar presentations


Ads by Google