Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO.

Similar presentations


Presentation on theme: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."— Presentation transcript:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Mgr. Jana Baldová TEMATICKÁ OBLAST: Reálie v anglickém jazyce NÁZEV DUMu: The United Kingdom POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 08 KÓD DUMu: JB_ESC_08 DATUM TVORBY: 8. červenec 2013 ANOTACE (ROČNÍK): Materiál k získání a procvičení znalostí o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (zaměřený na základní fakta, zeměpis a zajímavá místa jednotlivých zemí Spojeného království), využitelný rovněž k opakování maturitních témat. Textová i obrazová podpora výkladu. Pro kvartu až oktávu víceletého gymnázia. METODICKÝ POKYN: Prezentaci je možno využít k výkladu látky a jejímu následnému upevnění. Doporučuje se práce s mapou.

2 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

3 Location an island country located in the NW Europe on the British Isles: –Great Britain and Ireland includes some: –single islands – The Isle of Man, The Isle of Wight –groups of islands: The Orkneys The Shetlands The Hebrides

4 General facts a constitutional monarchy: –the official head of state – Queen Elizabeth II –the head of government – Prime Minister – David Cameron he lives at Downing Street, 10, London capital city: London population: about 60 million inhabitants the flag: The Union Jack the national anthem: God Save the Queen the official language – English (+ Welsh, Scottish Gaelic, Irish Gaelic) a currency unit: 1 pound sterling (divided into 100 pence) a member country of the EU and NATO

5 Geography total area: sq km the land area is divided into: lowlands highlands The UK consists of 4 parts (lands): –England –Wales –Scotland –Northern Ireland

6 Parts of the UK England Wales Scotland Northern Ireland

7 England capital: London patron saint: St. George symbol: a red rose cities: Manchester, Liverpool, Leeds rivers: –The Thames (flows through London) –The Severn (the longest one in the UK) Lake District - NP lowland regions – E, SE mountain ranges: –The Pennines (called the backbone of England) –The Cumbrians

8 England – places of interest London – the capital Canterbury Cathedral – seat of Archbishop Stonehenge – Neolithic monument Lake District Palace of Westminster – seat of the Parliament

9 Wales capital: Cardiff cities: Swansea patron saint: St. David symbol: a red dragon the land suitable for pasture mountain range: –The Cambrians

10 Wales – places of interest St. David´s Cathedral Swansea - the 2nd largest city Snowdon - the highest peak

11 Scotland capital: Edinburgh patron saint: St. Andrew symbol: the thistle largest cities: Glasgow, Aberdeen, Dundee Hadrian´s Wall lakes called lochs: Loch Ness, Loch Lommond rivers: –The Clyde –The Tweed 3 areas: –The Northern Highlands – Ben Nevis the highest peak of the UK, m –The Central Lowlands –The Southern Uplands

12 Scotland – places of interest Edinburgh - the capital A bagpipe performer Dundee

13 Scotland – places of interest Loch Ness Ben Nevis - the highest peak Skara Brae - Neolithic village

14 Northern Ireland capital: Belfast patron saint: St. Patrick symbol: the shamrock Cities: Derry, Newry, Lisburn mostly flats and low hills the largest freshwater lake of the UK: Lough Neagh rivers: –The Bann –The Foyle

15 NI – places of interest Belfast A causeway Lough Neagh Queen´s University Belfast The Mourney mountains

16 The climate temperate warmed by the North Atlantic Current average temperatures: 4 – 6 degrees Celsius in winter 12 – 17 degrees Celsius in summer changeable weather

17 Zdroje CAPTAIN BLOOD. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: DÖRRBECKER (CHUMWA), Maximilian. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MOOREY, Tony. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ALANCLEAVER. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MUSIL, Hans. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: DILIFF. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

18 Zdroje JOHNARMAGH. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: WICCASHA. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: USER:GDR. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JAMIEO. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CRAIG W MACGREGOR. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: TRAYNOR, Kim. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MESKENS, Ad. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: VANNET, Val. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

19 Zdroje AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FASACH NUA. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CODE POET. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ALLEN, Kenneth. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MARK83. wikipedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: STUBACCA. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Download ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO."

Similar presentations


Ads by Google