Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Thursday, 16 April 2015 donderdag 16 april 2015 Click Klik.

Similar presentations


Presentation on theme: "Thursday, 16 April 2015 donderdag 16 april 2015 Click Klik."— Presentation transcript:

1

2 Thursday, 16 April 2015 donderdag 16 april 2015 Click Klik

3 One of the murderers – Eén van de moordenaars Stupid faces – Domme gezichten Another murderer – Nog een moordenaar More criminals – Nog criminelen What a hero ! – Wat een held ! More heros ! – Meer helden ! I hope he is dead – Ik hoop dat hij dood is Oh Lord, don’t listen to his prayer, let him die Oh Heer, luister niet naar zijn gebed,laat hem sterven STOP

4 E-mail More Meer If you want to send me an e-mail >> Als je mij een e-mail wil zenden >> If you want more of my presentations >> Als je meer presentaties wil zien >> STOP


Download ppt "Thursday, 16 April 2015 donderdag 16 april 2015 Click Klik."

Similar presentations


Ads by Google