Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sunday, 03 August 2014 zondag 3 augustus 2014 Click Klik.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sunday, 03 August 2014 zondag 3 augustus 2014 Click Klik."— Presentation transcript:

1

2 Sunday, 03 August 2014 zondag 3 augustus 2014 Click Klik

3 THE END EINDE ROBERT DUNCAN Painter – Schilder Born in Utah, USA Geboren in Utah, VS STOP The old old wish, so often sent But never more sincerely meant Than when it says, in kindest way All joy be yours this happy day Jefken Die oude wens, zo vaak verzonden En altijd toch zo mooi gevonden Een wens, verzonden met een lach Opdat jij vandaag gelukkig leven mag Jefken START

4 E-mail More Meer If you want to send me an e-mail >> Als je mij een e-mail wil zenden >> If you want more of my presentations >> Als je meer presentaties wil zien >> STOP


Download ppt "Sunday, 03 August 2014 zondag 3 augustus 2014 Click Klik."

Similar presentations


Ads by Google