Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Wild Ox Publishing Admin. elsewhere by Kingsway's Thankyou Music 1/5 GREAT BIG GOD (Rob.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Wild Ox Publishing Admin. elsewhere by Kingsway's Thankyou Music 1/5 GREAT BIG GOD (Rob."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Wild Ox Publishing Admin. elsewhere by Kingsway's Thankyou Music 1/5 GREAT BIG GOD (Rob Critchley) Great big God, little bitty devil Geweldig grote God, hele kleine duivel I sing my praise, to a great big God Ik zing mijn lof aan een Geweldig grote God

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Wild Ox Publishing Admin. elsewhere by Kingsway's Thankyou Music 2/5 GREAT BIG GOD (Rob Critchley) The Lord sat as King at the flood De Heer zat als Koning bij de zondvloed And He is reigning still. En Hij regeert nog steeds He's watching over every word He has spoken to perform His will. Hij waakt over elk woord dat Hij gesproken heeft om Zijn woord ten uitvoer te brengen

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Wild Ox Publishing Admin. elsewhere by Kingsway's Thankyou Music 3/5 GREAT BIG GOD (Rob Critchley) Omnipresent, Omniscient, Omnipotent God! Alomtegenwoordig, alwetend, almachtig God Jesus... Great big God. Jezus.... Geweldig grote God

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Wild Ox Publishing Admin. elsewhere by Kingsway's Thankyou Music 4/5 GREAT BIG GOD (Rob Critchley) The God of glory thunders De God van glorie laat de donder klinken And the whole earth shakes. En de hele aarde beeft Even the lofty mountains tremble Zelfs de torenhoge bergen trillen And the strong man breaks. En de sterke man breekt

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Wild Ox Publishing Admin. elsewhere by Kingsway's Thankyou Music 5/5 GREAT BIG GOD (Rob Critchley) Shake it up, shake it up, Lord; Schud het op, Heer Shakey,shakey,shakey,shake. Shake it up, shake it up, Lord; Until the strongman breaks. Totdat de sterke man breekt


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1997 Wild Ox Publishing Admin. elsewhere by Kingsway's Thankyou Music 1/5 GREAT BIG GOD (Rob."

Similar presentations


Ads by Google