Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Jika anda rasa tidak selesa, adakah mereka lebih selesa dari anda?

Similar presentations


Presentation on theme: "Jika anda rasa tidak selesa, adakah mereka lebih selesa dari anda?"— Presentation transcript:

1 Jika anda rasa tidak selesa, adakah mereka lebih selesa dari anda?

2 Jika anda merasakan gaji anda tidak mencukupi, bagaimana pula dengan anak kecil ini?

3 Jika anda rasa tiada kekuatan untuk hidup, bagaimanakah pula dengan si kudung ini?

4 Jika anda rasa telah kuat berusaha, bagaimana pula dengan lelaki ini?

5 Sejauh manakah kesusahan dan beban anda mencari rezeki berbanding mereka?

6 Adakah anak-anak akan menjadi beban anda hingga hari tua?

7 Anda rasa jemu belajar, bagaimanakah dengan mereka?

8 Sudikah anda meletakkan makanan yang berlebihan ke dalam periuk mereka?

9 Anda tidak bersyukur atas nikmat tidur, sedangkan ada manusia yang berharap tidak lagi terbangun dari tidur.

10 Adakah anda masih bersungut?

11 Kurangkan bersungut. Lebihkan sumbangan.

12 Perhatikan sekeliling anda. Bersyukurlah akan apa yang anda miliki di dunia transisi ini.

13 Berkorbanlah demi masa depan anak-anak kita.


Download ppt "Jika anda rasa tidak selesa, adakah mereka lebih selesa dari anda?"

Similar presentations


Ads by Google