Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bahagian Hadis ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN. CIRI-CIRI ILMU YANG BERGUNA HURAIAN HADIS SOALAN PENILAIAN F AEDAH BERILMU PENGHAYATAN HADIS.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bahagian Hadis ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN. CIRI-CIRI ILMU YANG BERGUNA HURAIAN HADIS SOALAN PENILAIAN F AEDAH BERILMU PENGHAYATAN HADIS."— Presentation transcript:

1 Bahagian Hadis ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN

2 CIRI-CIRI ILMU YANG BERGUNA HURAIAN HADIS SOALAN PENILAIAN F AEDAH BERILMU PENGHAYATAN HADIS

3 عن أبي بكر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغد عالما او متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك Maksudnya: Bermula bagimu seorang guru atau pelajar atau pendengar atau orang yang cinta akan ilmu, jangan jadi orang kelima, anda akan binasa.

4 “ Mulakan pagimu sebagai seorang guru atau pelajar atau pendengar atau orang yang cinta akan ilmu. Janganlah jadi orang kelima, kelak kamu binasa.” - Riwayat Tabrani

5 -Umat Islam disarankan agar menjadi orang yang Mencintai ilmu Menuntut ilmu berilmu pengetahuan di mana sahaja dalam hidup seharian. -Tujuan berilmu pengetahuan agar maju dalam semua aspek; dunia dan akhirat.

6 Galakkan dan kepentingan ilmu Tanpa ilmu kehidupan akan binasa Tanpa ilmu kehidupan akan sesat Tanpa ilmu kita akan ketinggalan dalam semua aspek Tanpa ilmu kita akan rugi di dunia dan di akhirat

7 Ilmu yang Memantapkan iman Membawa pengabdian kepada Allah SWT Menaikkan martabat umat Islam Tidak menyesatkan Membangunkan masyarakat Membawa kejayaan Membentuk akhlak terpuji

8 Hidup mulia dan dihormati Diredhai Allah Dapat Membangunkan ekonomi umat Berdaya maju Mengangkat martabat agama,bangsa, negara Dapat Membezakan hak dan batil Hidup mulia dan dihormati Mengangkat martabat agama,bangsa, negara Dapat Membangun kan ekonomi umat Taat Ibubapa

9 Semangat berlumba-lumba mencari ilmu Berdisiplin dan bersistematik dalam menuntut ilmu Menghormati guru dan pemimpin Berdamping dengan guru jika ada masalah dalam pelajaran

10 1)Berdasarkan hadis di atas, siapakah yang dimaksudkan dengan orang kelima? (2m) 2) Nyatakan dua akibat individu yang mengabaikan ilmu?(2m) 3) Ilmu pengetahuan terbahagi kepada dua bahagian. Nyatakan bahagian-bahagian tersebut. (2m) 4) Jelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dapat mengangkat martabat umat Islam. (2m) 5) Berikan dua pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. (2m)

11


Download ppt "Bahagian Hadis ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN. CIRI-CIRI ILMU YANG BERGUNA HURAIAN HADIS SOALAN PENILAIAN F AEDAH BERILMU PENGHAYATAN HADIS."

Similar presentations


Ads by Google