Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAMADUN INDIA.

Similar presentations


Presentation on theme: "TAMADUN INDIA."— Presentation transcript:

1 TAMADUN INDIA

2 TAHAP PERKEMBANGAN AGAMA: Zaman Vedik/Ortodoks Zaman Heterodoks
PANDANGAN SEMESTA TAHAP PERKEMBANGAN AGAMA: Zaman Vedik/Ortodoks Zaman Heterodoks Zaman Moden

3 AGAMA ZAMAN VEDIK Agama mereka dipanggil Sanathara Dharma
Hindu – digunakan orang Parsi. Dharma – sistem kerohanian/etika. Veda – Vid bererti pengetahuan rohani dan mengetahui bukan dari mata kasar. Melihat dari dua sudut: Objektif – langit, bumi, hujan. Subjektif – melihat dengan akal.

4 AGAMA ZAMAN VEDIK KITAB-KITAB SUCI VEDA SAMHITA SMIRTI
Shukta/matra – mazmur dari Tuhan. Brahmana – Cara penggunaan mantra. Aranyaka – Ajaran batin dan upacara keagamaan. Upanishad – Kesimpulan bersifat falsafah. Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. SMIRTI Ajaran dari orang alim dan boleh diubah.

5 AGAMA ZAMAN VEDIK PERKEMBANGAN AGAMA VEDA Poletheisme Henotheisme
Percaya kepada banyak dewa. Henotheisme Memuja sesuatu dewa sahaja sebagai manifestasi untuk semua dewa. Monotheisme Penyembahan kepada dewa yang satu. Monisme Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ukta dalam Rig Veda, Agni dalam Yajur Veda, Mahavrata dalam Sama Veda.

6 AGAMA ZAMAN HETERODOKS
Buddhisme Ajaran psikologi, etika berkaitan dengan penghidupan. Tidak mengajar hal ketuhanan. Jainisme Sebab dan akibat menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Hinduisme Purana Reaksi rerhadap Buddhisme dan Jainisme. Mahabhrata, Ramayana, Bhagvadgita, Krishna, Rama.

7 AGAMA ZAMAN MODEN Islam Kristian Tiba di India pada 712 M.
Islam berkuasa di negeri Sind dan selatan Punjab. Berkembang melalui perkahwinan campur mewujudkan Indo-Muslim. Kristian Dimulakan dengan Vasco Da Gama pada 1498.

8 KEMUNCULAN TAMADUN INDIA
Sejarah sebelum 5000 S.M. belum jelas. Zaman Batu Awal kurang bukti kecuali kuarzit ditemui di: Chingleput, Madras Banda, Agra. Orang zaman ini dipangil Negrito.

9 KEMUNCULAN TAMADUN INDIA
PENCAPAIAN TAMADUN LEMBAH SUNGAI INDUS Rumah-rumah daripada batu-batu salai mempunyai bilik air dan perigi. Jalan-jalan berukuran 10 M lebar. Perparitan dibina selari dengan jalanraya dan tertutup. The Great Bath – 11.8m panjang, 7m lebar, 2.4m dalam, tangga 2.4m lebar. Benteng pengawal banjir 13.1m tinggi. Gudang penyimpan bijiran yang besar.

10 KEMUNCULAN TAMADUN INDIA
PENCAPAIAN TAMADUN LEMBAH INDUS Chop mohor bergambar yoga. Patung-patung wanita untuk penyembahan kepada Dewa Ibu. Tulisan piktografik atas ila(va) pohon kaspa, min (ikan, binatang). Pengangkutan perahu dan kereta lembu.

11 KEMUNCULAN TAMADUN INDIA
PENEMUAN RANGKA MANUSIA Mediterranean proto Kepala panjang dan hidung sempit. Austroloid proto Hidung leper, bibir tebal, dan kepala melengkung pendek. Armenoid Kepala melengkung tinggi.

12 KEMUNCULAN TAMADUN INDIA
KEJATUHAN TAMADUN LEMBAH SUNGAI INDUS Banjir besar. Wabak penyakit. Peperangan antara penduduk Lemah Sungai Indus dan orang-orang Parsi. KESAN KEJATUHAN Orang2 Aryan berkahwin dengan penduduk tempatan Dasa atau Dasyu. Mereka membentuk peradaban Indo-Arya.

13 BANGSA-BANGSA INDIA Orang Indo-Arya Orang Dravida
Masyarakat di India Utara. Orang Dravida Masyarakat di India Selatan. Orang Mundas, Bhil dan Khol. Masyarakat asli. Orang Gurkha, Bhutiya dan Khasi Masyarakat di kawasan Gunung Himalaya.

14 EVOLUSI ZAMAN TAMADUN INDIA
ZAMAN KUNO (1500 sm) ZAMAN PERTENGAHAN (1200 tm) ZAMAN MODEN (mulai 1750) Zaman Vedik Dinasti Maurya Zaman Sangam Zaman Pallava Zaman Chola Pemerintahan Turko-Afghan Pemerintahan Mughal Pemerintahan British

15 INDIA UTARA SISTEM VARNA 3 kelas masyararakat utama (Trivarna)
Prohita (Brahmin) Menjalankan upacara keugamaan Ksatriya Pemerintah Vaisya Pedagang dan rakyat biasa Dasa/dasyu Hamba abdi Pancama atau Chandala Mereka dibuang dari sistem Varna kerana melanggar peraturan2 Varna

16 INDIA UTARA SISTEM JATI: JATI: CIRI-CIRI SISTEM JATI:
Kasta dibentuk daripada 3000 kumpulan jati. JATI: Pembahagian kecil dalam sesuatu kasta mengikut pekerjaan. CIRI-CIRI SISTEM JATI: Melalui perkahwinan anggota sama (endogami). Pekerjaan tradisional. Keahlian turun temurun. Sistem hierarki.

17 INDIA UTARA WANITA: Diberi kedudukan tinggi dan dihormati.
Boleh mejadi rishi ( pertapa) seperti lelaki. EKONOMI: Pertanian dan penternakan. Berbagai cukai dikenakan. POLITIK: Diabahagikan kepada wilayah, bahagian, daerah dan kampung. Raja bukan autokratik. 2 badan kerajaan: Sabha – parlimen dan mahkamah keadilan. Samiti – Majlis Perhimpunan Rakyat. Wilayah ditadbir oleh gabenor dipanngil Nagaraka.

18 INDIA UTARA PEMBELAJARAN: Jenis sekolah: Vendagas yang digunakan:
Charaka – pendidikan asas di sekolah. Samiti – pendidikan tinggi. Vendagas yang digunakan: Kalpa – upacara pengorbanan Seksa – fonetik Chandas – prosodi dan meter Nirukta – epitomologi Vyakarana – tatabahasa Jyotisa - astronomi

19 INDIA SELATAN ORANG TAMIL SANGAM BERMAKSUD: Tinggal di Tamil Nadu.
Tergolong dalam kumpulan Dravida. Kegemilangan – Zaman Sangam. SANGAM BERMAKSUD: Menandakan majlis atau akaemi penyair2 mahir yangberkumpul di Madurai untuk membincangkan dan membentangkan hasil ciptaan masing2 serta mengawasi perkembangan kesusasteraa dan BahasaTamil.

20 INDIA SELATAN PEMBAHAGIAN NEGERI KEPADA LIMA KAWASAN
Kurinci – kawasan pergunungan Mullai kawasan rumput Palai – kawasan gurun Marutham – kawasan pertanian Neythal – kawasan pantai

21 INDIA SELATAN UNSUR2 ALAM DISEBUT DALAM PUISI Tumbuh2an Bunga Gunung
Asas kepercayaan mereka. Bunga Untuk pemujaan dan kekasih. Gunung Menggambarkan pemerintah yang besar dan berbudi. Kesuburan alam Moral yang baik, adat dan sopan santun. Keindahan alam Keagungan dan kebahagiaan.

22 INDIA SELATAN PERKAHWINAN
Berdasarkan kepada taraf, keluarga, kekuatan, umur, kesucian, kelakuan dan kekayaan. Gadis jadi hadiah untuk pemenang pertandingan menundukkan lembu jantan. Perkahwinan dibuat di rumah perempuan.

23 INDIA SELATAN MAKANAN Makan bijiran, sauran, buahan kacang, kambing, ayam ikan, susu dan madu. Zaman Sangam – awal, kul, kali, motakam. Apam, tosai dan puttu. Makan atas daun pisang. Amalkan Viratam (puasa) untuk dapatkan suami yang baik. Tidak makan daging pada hari2 tertentu. Binatang dikorbankan untuk dewa dewi.

24 INDIA SELATAN PAKAIAN DAN PERHIASAN
Atai dan utai ialah perkataan bagi pakaian. Pakaian talai (daun) dan maravuri (kulit pahon) digantikan dengan kampalam (kain bulu). Perhiasan seperti totu, valai, motiram dan cutti masih digunakan. Barang emas, batu berlian, kappu (gelang tangan) dan silambu (gelang kaki) disebut dalam karya2. Perempuan mamakai perhiasan untuk kecantikan. Lelaki memakai perhiasan untuk kekuatan dan keberanian.

25 INDIA SELATAN KEDUDUKAN WANITA
Dihormati tetapi tidak diberikan taraf yang sama dengan lelaki. Perempuan yang baik bersifat pemalu (nanam), merendahkan diri (madam), payirppu dan pasif. Wanita dalam kesusasteraan Sangam: Berkahwin dan mempunyai keluarga. Menjadi pertapa. Pelacur atau perempuan simpanan.

26 INDIA SELATAN BIDANG EKONOMI Pekerjaan mengikut kawasan:
Kurinci (kawasan pergunungan) – pemburu. Palai (kawasan gurun) - perompak. Mullai (kawasan gurun) - penternak. Marutham (kawasan pertanian) - petani. Neythal (kawasan pantai) – nelayan. Perdagangan tukar barang dibuat di Angadi. Cukai daripada hasil eksport digunakan untuk membina kuil2 dan kemudahan2 awam.

27 INDIA SELATAN BIDANG POLITIK
3 kerajaan besar monarki memerintah orang Tamil: Chera, Chola dan Pandya. Jawatan raja diwariskan turun-temurun. Raja tidak mempunyai kuasa mutlak kerana dikawal oleh malis menteri2. Raja2 berpendidikan tinggi dan bincang kesusasteraan dan mencipta sajak. Tentera diraja dibahagikan kepada: Infantri, kuda, gajah dan kereta kuda. Pengintip dan duta penting dalam zaman Sangam.

28 INDIA SELATAN BIDANG PENDIDIKAN
Bapa wajib membuatkan anaknya menjadi seorang terpelajar dan berbudi. Tujuan pendidikan untuk memperolehi pegetahuan tentang sains, sastera (prosa, puisi dan drama). Pelajaran seni halus ditekankan bagi kaum wanita. Pelajaran vokasional seperti pembinaan kapal, tukang tenun dan tukang kayu. Putera dan menteri diberikan pendidikan dalam hal politik dan pentadbiran.

29 INDIA SELATAN UNSUR-UNSUR UNIK Tarian Manipuri dan Bharata Natyam.
Alat muzik seperti tala dan sitar. Tiga jenis kuil Hindu: Nagara di India Utara mempunyai menara dan batu berbentu roda. Dravida di India Selatan memunyai tangga menara piramid. Vesara di India Tengah mempunyai dinding. Mereka mengembangkan matematik dan astrologi untuk menentukan upacara pengorbanan. Perubatan bermula pada zaman Vedik sebagai seni ilmu sihir.

30 INDIA SELATAN BAHASA-BAHASA INDIA Terdapat 750 bahasa.
Hanya 14 bahasa utama diakui perlembagaan. Dibahagikan kepada 2 kumpulan: Bahasa2 Indo-Arya termausk: Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Punjabi, Sanskrit, Urdu dan Sindhi dan juga bahasa Sinhala di Sri Lanka. Bahasa2 Dravida: Tamil, Malayalam, Kannada, Telegu, Gondi, dan Brahui.


Download ppt "TAMADUN INDIA."

Similar presentations


Ads by Google