Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Huraikan konsep 2D dan 3D dengan memberikan 10 contoh bergambar dalam bentuk powerpoint. OLEH NUROL ASERIAH BT TALIB PPG PRA 4.12 AMBILAN JUN 2011 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "Huraikan konsep 2D dan 3D dengan memberikan 10 contoh bergambar dalam bentuk powerpoint. OLEH NUROL ASERIAH BT TALIB PPG PRA 4.12 AMBILAN JUN 2011 1."— Presentation transcript:

1 Huraikan konsep 2D dan 3D dengan memberikan 10 contoh bergambar dalam bentuk powerpoint. OLEH NUROL ASERIAH BT TALIB PPG PRA 4.12 AMBILAN JUN 2011 1

2 KONSEP 2D DAN 3D 2D 3D © 2 dimensi ialah bahan visual yang dihasilkan di atas satu permukaan rata. © Mempunyai dimensi lebar dan panjang. © 2 dimensi ialah bahan visual yang dihasilkan di atas satu permukaan rata. © Mempunyai dimensi lebar dan panjang. © 3 dimensi ialah bahan-bahan yang mempunyai dimensi panjang,tinggi dan lebar. © Mempunyai bentuk sebenar sesuatu objek. © 3 dimensi ialah bahan-bahan yang mempunyai dimensi panjang,tinggi dan lebar. © Mempunyai bentuk sebenar sesuatu objek.

3 JENIS-JENIS BAHAN 2D GAMBAR FOTO CARTA LUKISAN POSTER KAD IMBASAN

4 LUKISANPOSTER

5 KAD IMBASANGAMBAR FOTO

6 CARTA ORGANISASI CARTA MASA CARTA KLASIFIKASI CARTA JADUAL CARTA URUTAN

7 JENIS-JENIS BAHAN 3D BONEKA MOBAIL DIORAMA TOPENG AKUARIUM RELIA MODEL

8 MODEL MASJIDMODEL RUMAH

9 TOPENG MODEL MASJIDMODEL RUMAH

10 BONEKA WAYANG KULIT BONEKA LIDI BONEKA SARUNG TANGAN BONEKA TALI BONEKA

11 RELIA AWETRELIA ASLI SPESIMEN RELIA

12 DIORAMA

13 AKUARIUM

14 MOBAIL

15 SEKIAN.TERIMA KASIH. SEKIAN. TERIMA KASIH. SEKIAN. TERIMA KASIH.


Download ppt "Huraikan konsep 2D dan 3D dengan memberikan 10 contoh bergambar dalam bentuk powerpoint. OLEH NUROL ASERIAH BT TALIB PPG PRA 4.12 AMBILAN JUN 2011 1."

Similar presentations


Ads by Google