Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Apakah maksud daulat dalam konteks institusi kesultanan Melayu?  Pengikat antara golongan rakyat dengan golongan pemerintah  Dipegang dan dipercayai.

Similar presentations


Presentation on theme: "Apakah maksud daulat dalam konteks institusi kesultanan Melayu?  Pengikat antara golongan rakyat dengan golongan pemerintah  Dipegang dan dipercayai."— Presentation transcript:

1

2 Apakah maksud daulat dalam konteks institusi kesultanan Melayu?  Pengikat antara golongan rakyat dengan golongan pemerintah  Dipegang dan dipercayai kebenarannya  Mengangkat kedudukan raja ke tahap yang lebih tinggi  Menimbulkan penghormatan rakyat terhadap institusi raja

3 Nyatakan adat istiadat yang diwujudkan untuk mengukuhkan konsep daulat  Cara berpakaian  Jenis pakaian  Bahasa dan pengucapan  Tingkah laku  Istiadat pertabalan

4 Sebutkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam adat pepatih  Musyawarah merupakan asas pentadbiran dan penyelesaian masalah  Dilarang berkahwin dengan seseorang daripada suku yang sama  Ketua dilantik oleh kumpulan ketua daripada peringkat bawah  Bersifat matrinilineal – nasab keturunan mengutamakan jurai keturunan ibu  Anak perempuan diberi hak mewarisi harta

5 Nyatakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka  Tanggungjawab raja dan pembesar  Pantang larang di kalangan anggota masyarakat  Hukuman terhadap kesalahan jenayah  Undang-undang keluarga  Permasalahan ibadah  Jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu

6 Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal? Pendidikan tidak formal ialah asuhan keluarga yang menekankan pengajaran nilai-nilai moral melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian

7 Sebutkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat melayu untuk menyampaikan nilai-nilai murni dan pengajaran.  Mengajar anak-anak secara langsung  Melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian  Menerapkan melalui cerita-cerita lisan  Melalui pergaulan sosial  Menerapkan melalui pantun, peribahasa, teka-teki, pepatah dan lain-lain

8 Senaraikan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal.  Sebagai pusat pengajian agama  Tempat ulama’ mengajar  Tempat perbincangan ulama daripada pelbagai bangsa  Tempat mengembangkan ilmu tasawuf  Tempat menyimpan buku-buku hikayat  Pusat pendidikan ilmu politik dan pentadbiran

9 Berikan ciri-ciri sistem pendidikan pondok.  Memberi penekanan kepada ilmu-ilmu agama  Menyediakan pelajar yang bertugas sebagai guru agama  Menyediakan pelajar yang dapat bertugas untuk masyarakat  Tiada batasan waktu  Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian

10 Apakah kesan-kesan pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial golongan rakyat dalam masyarakat Melayu.  Keluargahubungan kekeluargaan sangat rapat  Hormat menghormati ibu bapa  Panggilanmenggunakan panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua  Ciumkanak-kanak mencium tangan orang tua apabila bersalaman  Suaramerendahkan suara apabila bercakap dengan orang tua  Jiranjiran dianggap seperti keluarga sendiri  Ziarahorang yang datang berziarah hendaklah memberi salam  Bersalamantuan rumah bersalaman dengan tetamu  Hidangtetamu dihidangkan makanan dan minuman  Bismillahungkapan bismillah dibaca semasa hendak makan  Majlismajlis-majlis dijalankan secara islam  Gotong royongmajlis diadakan dengan semangat gotong royong  Perpaduannilai-nilai perpaduan sangat diutamakan

11 Huraikan pengaruh islam terhadap seni persembahan muzik, nyanyian dan tarian masyarakat Melayu tradisional  Sesuaiseni persembahan disesuaikan dengan ajaran islam  Arabpengaruh arab berkembang dengan kesenian ini  DabusTarian Dabus mengandungi unsur keagamaan yang dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina Ali  InangTarian Inang ditarikan dalam majlis tertentu di istana  Nazamlahirnya nyanyian nazam yang menceritakan riwayat hidup Nabi Mohammad S.A.W, para nabi dan para sahabat  Upacara nyanyian nazam dipersembahkan dalam upacara bersifat keagamaan  Dikirseni dikir dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang  Seni kataseni kata dikir bercampur baur antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab  Ghazalberkembangnya kesenian ghazal yang memuji kebesaran Allah

12 Mengapakah orang melayu terlibat secara aktif dalam aktiviti perdagangan selepas kedatangan Islam?  Dominasiaktiviti perdagangan di Lautan Hindi dan Laut China Selatan didominasikan oleh pedagang Islam  Saranansaranan Islam bahawa bidang perniagaan adalah sumber rezeki yang besar  Sebaraktiviti perdagangan menjadi saluran untuk menyebarkan Islam  MelakaMelaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting  Kemudahankemudahan perdagangan yang disediakan di Melaka  Pedagangkehadiran pedagang asing di Melaka

13 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting di rantau Asia Tenggara pada abad ke-15?  Strategikkedudukan yang strategik  Pentadbiranpentadbiran yang licin dan teratur  Keselamatanmewujudkan jawatan Laksamana dan Syahbandar untuk menjaga keselamatan di laut dan di pelabuhan  Undang-undangUndang-Undang Laut digubal untuk menjadi landasan yang harus diikuti oleh masyarakat berhubung dengan urusan perniagaan  Timbangsistem timbang dan sukat yang seragam diperkenalkan  Wangurusan perdagangan menggunakan mata wang

14 Bagaimanakah peraturan cukai dijalankan di Melaka?  Wajbpedagang diwajibkan membayar cukai terhadap barang dagangan  Tetapjumlah bayaran cukai tetap telah ditetapkan oleh pemerintah  Indiapedagang dari China, India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai tetap \cukai import sebanyak enam peratus  China pedagang dari Jepun dan China dikenakan cukai sebanyak lima peratus  Kecualiberas dan makanan dikecualikan daripada bayaran cukai  Urusansetelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-bazar yang disediakan di sepanjang Sungai Melaka  Dirajaorang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai diraja  Melayuorang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak tiga peratus  Lainorang asing dari tempat lain dikenakan cukai diraja sebanyak enam peratus


Download ppt "Apakah maksud daulat dalam konteks institusi kesultanan Melayu?  Pengikat antara golongan rakyat dengan golongan pemerintah  Dipegang dan dipercayai."

Similar presentations


Ads by Google