Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INF3400 Del 12 Teori Passtransistor- og differensiell CMOS logikk.

Similar presentations


Presentation on theme: "INF3400 Del 12 Teori Passtransistor- og differensiell CMOS logikk."— Presentation transcript:

1 INF3400 Del 12 Teori Passtransistor- og differensiell CMOS logikk

2 CMOS med transmisjonsporter

3 Komplementær pass transistor logikk (CPL)

4 LEAP

5 DPL og EEPL

6 PPL, SRPL og DCVSPG

7 Differensielle kretser Differensiell split-level:

8 Kaskode nonthreshold logic:Nonthreshold logic:

9 Sense-amplifier kretser Dual rail domino logikk:

10 Sample set differensiell logikk

11 Sample: Set:

12 Enable/disable differensiell logikk

13 Disable: Enable:

14 Latched differensiell logikk

15 Precharge: Evaluate:

16 BiCMOS


Download ppt "INF3400 Del 12 Teori Passtransistor- og differensiell CMOS logikk."

Similar presentations


Ads by Google