Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Aalborg University – Department of Production Anvendelse af Model Server Gennemførte praktiske forsøg Kaj A. Jørgensen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Aalborg University – Department of Production Anvendelse af Model Server Gennemførte praktiske forsøg Kaj A. Jørgensen."— Presentation transcript:

1 Aalborg University – Department of Production Anvendelse af Model Server Gennemførte praktiske forsøg Kaj A. Jørgensen

2 Aalborg University – Department of Production Three Scenarios: 1. Separate Models 2008-10-06Model Server i Praksis2 Separate models Feedback Model clients Model coordinator Model views Model designers

3 Aalborg University – Department of Production Three Scenarios: 2. Sep. Models Model Checker 2008-10-06Model Server i Praksis3 Separate models Feedback Model clients Model coordinator Model views Aggregated model Model designers

4 Aalborg University – Department of Production Three Scenarios: 3. Shared model on Server 2008-10-06Model Server i Praksis4 Feedback Model clients Model coordinator Model views Model designers Shared model Model views

5 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis5 Forsøg med anvendelse af Model Server

6 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis6 Forhindringer fra modelleringsværktøjerne X X X ? XX Kun ArchiCad tilfredsstiller behovet vedrørende input/output med modelserver

7 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis7 IFC Model Server fra EPM Norge Database Består af repositories Hver med en eller flere modeller Server-kerne Applikationer Model Server Manager m.fl. Internetadgang Modelserver ’EDM’ – et kommercielt produkt Proprietær teknologi men baseret på int. standarder Den hidtil mest avancerede modelserver i verden

8 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis8 Repository af modeller på Model Server

9 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis9 Repository af modeller på Model Server

10 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis10 Arkitektmodellen er udgangspunktet

11 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis11 KonstruktionsmodellenKonstruktionsmodellen

12 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis12 Installationsmodellen (VVS)

13 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis13 Udsnit af installa- tions- modellen

14 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis14 Læg arkitektmodel på Model Server

15 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis15 Et antal objekter i stueetagen udvalgt

16 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis16 Grundmodellen lagt på modelserver

17 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis17 Ændring/indsættelse af konstruktionen

18 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis18 Vægge ændret: tykkelse og materialelag

19 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis19 Vægge ændret: materialelag oprettet

20 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis20 Egenskabsdata for væg

21 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis21 Nye konstruktionsobjekter indsat

22 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis22 Indsættelse af installationer

23 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis23 Installationsobjekter indsat Udsparinger?

24 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis24 Arbejde med delmodeller

25 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis25 Opdatering af en delmodel Forlæn- gelse af bjælke Forskyd- ning af søjle

26 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis26 Udvælgelse af objekter på modelserveren Check-out af objekter

27 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis27 Opdatering af model i ArchiCad

28 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis28 Resultat af opdatering af delmodel

29 Aalborg University – Department of Production 2008-10-06Model Server i Praksis29 Samarbejdsformer ved Model Server Aftale om ejerskab af og ansvar for den fælles model! Aftale om fordeling og honorering af modellerings og opdateringsopgaver!


Download ppt "Aalborg University – Department of Production Anvendelse af Model Server Gennemførte praktiske forsøg Kaj A. Jørgensen."

Similar presentations


Ads by Google