Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 IBC EUROFORUM 2003-11-06 Introduktion til konferencen: Kvalitetssikring og test af softwaresystemer Otto Vinter SPI Projektleder, DELTA, Afd. for Software.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 IBC EUROFORUM 2003-11-06 Introduktion til konferencen: Kvalitetssikring og test af softwaresystemer Otto Vinter SPI Projektleder, DELTA, Afd. for Software."— Presentation transcript:

1 1 IBC EUROFORUM 2003-11-06 Introduktion til konferencen: Kvalitetssikring og test af softwaresystemer Otto Vinter SPI Projektleder, DELTA, Afd. for Software Teknologi, Tel: +45 7219 4000, Fax: +45 7219 4001 otv@delta.dk

2 2 Hvorfor en konference om kvalitetssikring og test ? Process attribut grupper anbefalet i DELTAs assessments % Testing (Unit + Integration + Acceptance & Transfer) 15 Quality (System + Management) 14 Project Management 13 Requirement Analysis & Definition (User + Software) 11 Configuration & Change Management 10 Development model 7 294 anbefalinger i 51 BOOTSTRAP assessments udført af DELTA

3 3 Defect Insertion vs. Detection Defects are inserted following a Raleigh model. There is a very strong relationship to the amount of work performed. Detection however, is like fishing. Every time you find one, the rest will be more difficult to find. The effort is constant, but the find rate is exponentially decreasing. D.N.Card, Measuring and Modeling Software Product Quality, SM/ASM 2001 Conference Tutorial

4 4 Konferencens temaer Organisering –Testmetoder / teststrategier –Involvering af alle / roller & ansvar / kommunikation –Tidlig involvering af QA/testere Rapportering –Sikring af fremdrift –Status på tests og testdata Økonomi –Time-to-market vs. kvaliteten af tests –Lønsomhed / lavere omkostninger / færre fejl Genbrug –Komponenter / videreudvikling –Regressionstest / automatisering


Download ppt "1 IBC EUROFORUM 2003-11-06 Introduktion til konferencen: Kvalitetssikring og test af softwaresystemer Otto Vinter SPI Projektleder, DELTA, Afd. for Software."

Similar presentations


Ads by Google