Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Thomas Malinowski (dm08217). XML (Extensible Markup Language) - Åben standard for formatering af data - Tekst-baseret - HTML-lignende syntaks med hierarkisk.

Similar presentations


Presentation on theme: "Thomas Malinowski (dm08217). XML (Extensible Markup Language) - Åben standard for formatering af data - Tekst-baseret - HTML-lignende syntaks med hierarkisk."— Presentation transcript:

1 Thomas Malinowski (dm08217)

2 XML (Extensible Markup Language) - Åben standard for formatering af data - Tekst-baseret - HTML-lignende syntaks med hierarkisk opbygning - Understøtter Unicode

3 Eksempel på XML John Larsen 42424242 Peter Hansen ukendt 13131313

4 XML-funktionalitet i Microsoft SQL Server - Returnering af XML-data via SELECT -Lagring af både XML og relationel data i den samme database.

5 Brug af XML-kolonne (Untyped) CREATE TABLE docs (pk INT PRIMARY KEY, xCol XML not null) INSERT INTO docs SELECT 10, xCol FROM (SELECT * FROM OPENROWSET (BULK 'C:\temp\xmlfile.xml', SINGLE_BLOB) AS xCol) AS R(xCol)

6 Returnering af XML via SELECT SELECT * From MyTable FOR XML [keyword] Gyldige keywords: RAW, AUTO, EXPLICIT [, XMLDATA] [, ELEMENTS] [, BINARY BASE64]


Download ppt "Thomas Malinowski (dm08217). XML (Extensible Markup Language) - Åben standard for formatering af data - Tekst-baseret - HTML-lignende syntaks med hierarkisk."

Similar presentations


Ads by Google