Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Android Activity Class (Android Activities) Brugergrænseflade og brugeraktioner er en aktivitet // ** The Activity Class ******************************************

Similar presentations


Presentation on theme: "Android Activity Class (Android Activities) Brugergrænseflade og brugeraktioner er en aktivitet // ** The Activity Class ******************************************"— Presentation transcript:

1 Android Activity Class (Android Activities) Brugergrænseflade og brugeraktioner er en aktivitet // ** The Activity Class ****************************************** // package com.paad.myapplication; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; public class MyActivity extends Activity { /** Called when the activity is first created. */ @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); } // ** Activity layout in XML

2 2 | 2010 Activity bruger View og Layout til UI og interaktion med brugeren Activity og Form kan ofte svare til hinanden: Præsentere et skærmbillede 1:1 Activity bruger Views, Layout og Widgets/Controls (Standard eller egne) Der findes en sæt af specielt designede Activities i forhold til standard widgets MapActivty, List Activty, ExpandableListActivty og TabActivity Tilstand styret af Android Framework. Mange Activities i en applikation kan give behov for eget Application objekt. “This hierarchy tree can be as simple or complex as you need it to be, and you can build it up using Android's set of predefined widgets and layouts, or with custom Views that you create yourself”. Screen Layout

3 3 | 2010 Klassehieraki

4 Activity ->Layout-> View -> Widget &| ->UI Control View er adgangen til skærmressourcen på enheden Layout er manageren, der kontrollere View opsætningen Widget er en kontrol i View, og som ligner den rigtige verdens ting. Et ur eller et kompas. Kan også være et View UI control er grafiske enheder som knapper eller ”gestures” @Override public void onCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); setContentView(R.layout.main); TextView myTextView = (TextView)findViewById(R.id.myText View); } @Override public void onCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); TextView myTextView = new TextView(this); setContentView(myTextView); myTextView.setText("Hello, Android"); }

5 Layout hvordan XML og kode LinearLayout ll = new LinearLayout(this); ll.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL); TextView myTextView = new TextView(this); EditText myEditText = new EditText(this); myTextView.setText("Enter Text Below"); myEditText.setText("Text Goes Here!"); int lHeight = LinearLayout.LayoutParams.FILL_PARENT; int lWidth = LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT; ll.addView(myTextView, new LinearLayout.LayoutParams(lHeight, lWidth)); ll.addView(myEditText, new LinearLayout.LayoutParams(lHeight, lWidth)); setContentView(ll);

6 Hvad er der så at holde styr på i GUI’en? http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html View http://developer.android.com/reference/android/view/View.html http://developer.android.com/reference/android/view/View.html ViewGroup http://developer.android.com/reference/android/view/ViewGroup.html http://developer.android.com/reference/android/view/ViewGroup.html Layout http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.html http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.html Widget Package http://developer.android.com/reference/android/widget/package- summary.html http://developer.android.com/reference/android/widget/package- summary.html Menu http://developer.android.com/guide/topics/ui/menus.html (Menu knappen) http://developer.android.com/guide/topics/ui/menus.html View properties: Statisk og/eller dynamisk. UI Events Define an event listener and register it with the View Override an existing callback method for the View (Custom Views) Menu Events

7 Event Listners 1.Inline Clas Implementation 2.Bruge “Implements” metoden 3.Bruge en variabel til en listner metode 4.XML attribute android:onClick="click1” Sørg for at have en void click1(View v){ …} metode i Activity


Download ppt "Android Activity Class (Android Activities) Brugergrænseflade og brugeraktioner er en aktivitet // ** The Activity Class ******************************************"

Similar presentations


Ads by Google