Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ASP.NET Arkitektur og Web Forms. Agenda – Web Forms Arkitektur for ASP.NET ( 1 del ) –Arkitekturen i korte træk –Fordele ved ASP.NET –Win Form <> Web.

Similar presentations


Presentation on theme: "ASP.NET Arkitektur og Web Forms. Agenda – Web Forms Arkitektur for ASP.NET ( 1 del ) –Arkitekturen i korte træk –Fordele ved ASP.NET –Win Form <> Web."— Presentation transcript:

1 ASP.NET Arkitektur og Web Forms

2 Agenda – Web Forms Arkitektur for ASP.NET ( 1 del ) –Arkitekturen i korte træk –Fordele ved ASP.NET –Win Form <> Web Form –Page Klassen Attributter Events –IIS (Internet Information Server) –Visual Studio ASP.NET projekt Web Controls (2 del) –Arver hierarki for Web server controls –Common Web Server Controls –Event Handling for Web Server Controls –List Controls –PlaceHolder og Panel Control –Table, TableRow og TableCell –User Input Validation Client side Server side –Cascading Style Sheets

3 ASP.NET (arkitekturen) Arkitekturen i korte træk

4 ASP.NET (arkitekturen)

5

6 ASP.NET compilation

7 ASP.NET (arkitekturen) Page roundtrip

8 ASP.NET (arkitekturen) Page roundtrip

9 ASP.NET (arkitekturen) Win Form <> Web Form

10 ASP.NET (arkitekturen) Page Klassen –Page Directives

11 ASP.NET (arkitekturen) –Page klassens attributter

12 ASP.NET (arkitekturen) –HTTP Request

13 ASP.NET (arkitekturen) –HTTP Response

14 ASP.NET (arkitekturen) –HTTP ServerUtility

15 ASP.NET (arkitekturen) ISS (Internet information Server) –Hvordan finder man den? –Oprettelse af virtuelle biblioteker –Shadow copying

16 ASP.NET (arkitekturen) –Shadow copying

17 ASP.NET (arkitekturen) Fordele ved ASP.NET <> ASP –Enhanced Application Development Model RAD OOP –Rich Class Library Support FCL –ADO.NET –XML-based web service –Web Controls –Performance –Scalability –Security –Manageability Configuration as XML-files –Extensibility Create own custom components –Trace and Debugging

18 ASP.NET (arkitekturen) –Visual Studio ASP.NET projekt

19 ASP.NET (arkitekturen) –Webforms er stærkt til ? Salg af produkter over Internet Præsentation af firma på Internet Præsentation af information via Intra Net

20 ASP.NET (Web Controls) –Hierarki for HTML controls

21 ASP.NET (Web Controls) –Arver hierarki for Web server controls

22 ASP.NET (Web Controls) –Common Web Server Controls Label TextBox, Image CheckBox og RadioButton Button, LinkButton og ImageButton

23 ASP.NET (Web Controls) –Event Handling for Web Server Controls Intrinsic Events –Button har 2 –Calendar har 3 –Datagrid har 9 Event Arguments AutoPostback Bubbled Events

24 ASP.NET (Web Controls) –List Controls ListBox DropDownList CheckBoxList RadioBoxList

25 ASP.NET (Web Controls) –PlaceHolder og Panel Control –Table –TableRow –TableCell –Mulighed for inkludering af andre kontroller i en Table –Dynamisk load af Controls vha. Panel –Eksempel

26 ASP.NET (Web Controls) –Calendar Control Properties på Calendar klassen Events på Calendar klassen Eksempel

27 ASP.NET (Web Controls) –User Input Validation RequiredFieldValidator RegularExpressionValidator

28 ASP.NET (Web Controls) –User Input Validation RangeValidator CompareValidator

29 ASP.NET (Web Controls) –User Input Validation CustomValidator

30 ASP.NET (Web Controls) –User Input Validation Page.Validate() Page.IsValid Client side Server side

31 ASP.NET (Web Controls) –Cascading Style Sheets Ensartet look and feel Nem vedligeholdelse Styles på Web Controls Eksempel


Download ppt "ASP.NET Arkitektur og Web Forms. Agenda – Web Forms Arkitektur for ASP.NET ( 1 del ) –Arkitekturen i korte træk –Fordele ved ASP.NET –Win Form <> Web."

Similar presentations


Ads by Google