Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PRODUCT PLACEMENT AF LASSE OG ANDERS. PRODUCT PLACEMENT Hvad er dette produkt placement???

Similar presentations


Presentation on theme: "PRODUCT PLACEMENT AF LASSE OG ANDERS. PRODUCT PLACEMENT Hvad er dette produkt placement???"— Presentation transcript:

1 PRODUCT PLACEMENT AF LASSE OG ANDERS

2 PRODUCT PLACEMENT Hvad er dette produkt placement???

3 PRISER FOR PRODUCT PLACEMENT 0-50 $millioner dollars – 280 millioner kr Brug – fokus – Omtalt – filmens størrelse Apple, B&O James Bond – Ford, Aston Martin 2,5£ milliarder 2009 – 218 mia

4 APPLE OG PRODUCT PLACEMENT

5 EKSEMPLER PÅ PRODUCT PLACEMENT Batman – B&O

6 EKSEMPLER PÅ PRODUCT PLACEMENT 26 $ millioner fra Ford og coca cola til American Idol

7 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 1 Risky Business 1983 18.000 – 360.000 1,5 millioner par op til 1986

8 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 2 E:T M&M – Reese’s Pieces steg 65%

9 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 3 The italien Job fra 2003 22%

10 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 4 Top Gun fra 1986 40% (Stigende antal piloter)

11 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 5 James Bond 1995 – GoldenEye BMW – 9000 odrer efter en måned

12 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 6 Transformers filmene Checrolet – 60.000 modeller

13 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 7 The Firm fra 1993 Red stripe Beer Steg 50% i USA Blev solgt til Guiness Brewing Worldwide for 357 millioner kr.

14 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 8 Sidewayes fra 2004 Pinot Noir steg med 150% (Hoved personen omtalte sit had for vinen og salget faldt med 2%)

15 9 SUCCEFULDE PRODUCT PLACEMENT 9 Jamens bond – Skyfall 260 millioner kr. For at drikke Heinekin i stedet for Martini


Download ppt "PRODUCT PLACEMENT AF LASSE OG ANDERS. PRODUCT PLACEMENT Hvad er dette produkt placement???"

Similar presentations


Ads by Google