Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering IFC Software - Based on BIMserver API Kaj A. Jørgensen

Similar presentations


Presentation on theme: "AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering IFC Software - Based on BIMserver API Kaj A. Jørgensen"— Presentation transcript:

1 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering IFC Software - Based on BIMserver API Kaj A. Jørgensen www.kaj.person.aau.dk kaj@m-tech.aau.dk

2 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering IFC Data Exchange – From File to Model Server 2013-04-04IFC Software on BIMserver API2

3 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering IFC Baserede Model Servere med IFC 2013-04-04IFC Software on BIMserver API3

4 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering IFC og Software Applikationer IFC kan repræsentere øjebliksbilleder (snapshots) Modelservere kan håndtere transaktioner og versionering Applikationer modellerer, præsenterer, visualiserer, osv. 2013-04-04IFC Software on BIMserver API4

5 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering Modelserver funktionaliteter Input/output Oplægning/nedtagning af totale modeller Delmodeller Udtagning (check out) – låsning / gensidig udelukkelse (ændringer foretages i modelleringsværktøj) Indlægning (check in) – opdatering – ophævelse af låse Synkronisering mellem server og værktøjer Modelvedligeholdelse Arbejde med flere modelversioner Adgangskontrol, brugerroller, osv. Registrering af ændringshistorik på objektniveau 2013-04-04IFC Software on BIMserver API5

6 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering IFC Based Software Development Software toolboxes available for multiple languages, e.g. Java Library of Object types and handling methods Read/write IFC files or XML files Create internal object types in the software Create relationships between objects Special software components Uses data structure and methods Creates additional data objects, user interfaces, etc. Application Program Interface (API) is available with BIMserver Read/write of building model files is performed by the server Direct access to model objects in database Attributes of object can be changed At save (commit), a new revision of the model is saved 2013-04-04IFC Software on BIMserver API6

7 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering BIMserver – Software Development – Java Examples Get Database: Database database = ((Database) ServerInitializer.getDatabase()); Create Service Interface: ServiceInterface si = ServerInitializer.getAdminService(); Get Bimserver Projects: List plist1 = si.getAllProjects(); Get Bimserver Projects with name: List plist2 = si.getProjectByName("Test"); If only one project is found, get this: SProject proj = plist2.get(0); Get all revision Ids of a Bimserver project: List revs = proj.getRevisions(); Or, e.g. get Id of last revision long LastRevId = proj.getLastRevisionId(); Create Database Action for model operations: DownloadDatabaseAction databaseAction = new DownloadDatabaseAction(AccessMethod.INTERNAL, LastRevId, Uoid); 2013-04-04IFC Software on BIMserver API7

8 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering BIMserver – Software Development – Java Examples Create session: BimDatabaseSession session = database.createReadOnlySession(); Initialise Model: IfcModel model = databaseAction.execute(session); Get All Model Objects Collection allObjects = model.getValues(); Get model object of a specific type, e.g. IfcBuilding and get its attributes: for (IdEObject x : allObjects) if (x instanceof IfcBuilding) { IfcBuilding b = (IfcBuilding) x; String name = b.getName(); String desc = b.getDescription(); float elev =.getElevationOfTerrain(); /* etc. */} 2013-04-04IFC Software on BIMserver API8

9 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering BIMserver – Software Development – Java Examples Create modelobject of type IfcSpace: IfcSpace space = Ifc2x3Factory.eINSTANCE.createIfcSpace(); Create model object of type IfcWallStandardCase: IfcWallStandardCase wall = Ifc2x3Factory.eINSTANCE.createIfcWallStandardCase(); Create model object of type IfcWindow: IfcWindow window = Ifc2x3Factory.eINSTANCE.createIfcWindow(); Add values to attributes, e.g. of IfcWindow object: window.setName("TestWindow"); Create Globally Unique Id object: IfcGloballyUniqueId guid = Ifc2x3Factory.eINSTANCE.createIfcGloballyUniqueId(); String IfcGuid = getNewIfcGloballyUniqueId(); guid.setWrappedValue(IfcGuid); Use GUID for e.g. window object: window.setGlobalId(guid); Add object, e.g. the window object, to model: model.add(model.getHighestOid() + 1, window); 2013-04-04IFC Software on BIMserver API9

10 AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering Slut


Download ppt "AaU – Department of Mechanical and Manufacturing Engineering IFC Software - Based on BIMserver API Kaj A. Jørgensen"

Similar presentations


Ads by Google