Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Biodata Saya Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan

Similar presentations


Presentation on theme: "Biodata Saya Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan"— Presentation transcript:

1 Biodata Saya Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan
Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan Tempat Bertugas: Kolej Tun Datu Tuanku Hj Bujang Miri.

2 DIMULAKAN DGN BISMILLAH

3 DEMI UNTUK SEBUAH KEJAYAAN
ILMU YANG PENUH DI DADA MESTILAH DIIRINGI DENGAN TEKNIK MENJAWAB YANG BERKESAN razzyy.com

4 MENGAPA PERLU TEKNIK MENJAWAB
SUPAYA JAWAPAN TEPAT DAN BETUL SUPAYA ELAK KEHILANGAN MARKAH SUPAYA JAWAPAN TERSUSUN SUPAYA PEMERIKSA SENANG FAHAM SUPAYA MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN (KUNCI KATA) ELAK JAWAPAN YANG MENYELEWENG razzyy.com

5 HAYATILAH CERAMAH INI HINGGA SELESAI
MAHU MARKAH LEBIH ATAU TIDAK MAHU KEHILANGAN MARKAH APA MESTI BUAT ????????????? HAYATILAH CERAMAH INI HINGGA SELESAI razzyy.com

6 PUNCA KEGAGALAN MURID SIKAP X CEKAP URUS MASA ACUH X ACUH DEWAN EXAM
X MOTIVASI SEBELUM EXAM X SIHAT GOPOH X YAKIN DIRI PANIK MALAS razzyy.com

7 MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
MACAM MANA NAK SKOR SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM? MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM ALHAMDULILLAH! TULISAN MURID NI KEMAS DAN MUDAH DI BACA razzyy.com

8 1.PANDANGAN REMEH TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM
Aku tak heran ngan kertas Pendidikan Islam ni, kacang aje!! Ye ke? Tapi aku rasa selama ini engkau tak pernah pun dapat A dalam peperiksaan sekolah…. kalau tak D,E la jwbnya. razzyy.com

9 CARA MENGATASI Tukar anggapan
Mata pelajaran Pendidikan Islam – Ibadah dan amalan Maruah sebagai umat Islam Peperiksaan Kefahaman yang mantap dalam mata pelajaran Pendidikan Islam razzyy.com

10 2. MURID KURANG /TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN ISLAM
razzyy.com

11 ANTARANYA i. TIDAK MENGUASAI PEMBACAAN, PENULISAN DAN AYAT HAFAZAN
DALAM AL-QURAN DAN HADIS ii. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS TULISAN JAWI iii. TIDAK DAPAT MEMBERI ISTILAH/DEFINISI YANG TEPAT razzyy.com

12 AKIBATNYA: MURID KURANG MINAT DAN TIDAK MEMBERI PERHATIAN SEPENUHNYA TERHADAP MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MURID SERING MEMBUAT PERSIAPAN TERAKHIR

13 CARA MENGATASI Kuatkan semangat Latihtubi
Kelemahan diri perlu dijadikan sebagai pemangkin untuk berubah BUKAN sebagai penghalang Jangan takut untuk berubah Sabar dalam setiap usaha > target A Istiqamah razzyy.com

14 3. KURANG PENGETAHUAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN YANG BETUL
razzyy.com

15 AKIBATNYA TIDAK DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN MENJAWAB SOALAN YANG BERKESAN TIDAK DAPAT MENJAWAB MENEPATI SKEMA PEMARKAHAN PMR razzyy.com

16 PERSEDIAAN CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM
SEMUA PELAJAR MESTI MEMILIKI BUKU RUJUKAN NOTA RINGKAS TETAPI PADAT MENGIKUT BAB ADA SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS TAHU TAJUK SECARA TERPERINCI TAHU BENTUK SOALAN YANG TELAH KELUAR PENGUASAAN BAHASA MELAYU TAHU TEKNIK MENJAWAB DOA DAN TAWAKKAL KEPADA ALLAH razzyy.com

17 KENALILAH MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
SUBJEK YANG PALING MUDAH UNTUK BERJAYA razzyy.com

18 KENAPA ? AGAMA YANG KITA ANUTI AMALAN HARIAN KITA MUDAH MEMPELAJARINYA
SENANG UNTUK MENCONTOHI TELAH TERBUKTI KEAGONGANNYA razzyy.com

19 Mutiara Kata “Jadilah Kamu Orang yang Mengajar, Belajar dan Mendengar. Dan Janganlah Jadi Orang yang Keempat (yang tidak Mahu mengajar, Belajar dan Mendengar) Nescaya Kamu Binasa” Al-Hadis razzyy.com

20 Format Instrumen Pendidikan Islam PMR
Jenis Instrumen Bilangan Soalan Ujian Subjektif Bahagian A – 2 Soalan (Jawab 1 soalan sahaja) Bahagian B – 4 Soalan (Jawab semua soalan) razzyy.com

21 Format Instrumen Pendidikan Islam PMR
Jumlah Markah Tempoh Ujian Cakupan Konteks Aras Kesukaran 100 Markah 2 Jam Semua Tajuk T1-T3 P:K:C = 5:3:2 razzyy.com

22 BENTUK SOALAN Bentuk soalan terbahagi kepada dua: Soalan terhad
2. Soalan tidak terhad razzyy.com

23 SOALAN TERHAD Soalan jenis pengertian atau maksud.
Soalan ringkas/ tepat. Soalan bukan KBKK Memerlukan jawapan yang tepat, padat dan jelas. Berpandukan kepada ayat yang diberi. razzyy.com

24 SOALAN TIDAK TERHAD(KBKK )
Mengaitkan dengan suasana semasa. Memberi pendapat atau pandangan sendiri. Menguji kemahiran calon. Berdasarkan fakta sebenar. razzyy.com

25 FORMAT DAN BENTUK SOALAN

26 Format Soalan 1 & 2 (Jawab satu soalan sahaja)
Format atau bentuk soalan 1(a) & 2(a) Ayat Kefahaman: soalan pertama(i) dalam tulisan jawi samada versi rumi atau versi jawi. Soalan 1(b) & 2(b) Hadis Kefahaman Terjemahan Ayat dan Hadis tidak disertakan. Format atau bentuk soalan 1(c) & 2(c) Menulis petikan jawi / menulis perkataan yang bergaris. razzyy.com

27 BENTUK SOALAN SOALAN 1 DAN 2 a) BAHAGIAN TILAWAH AL QURAN
1. Menjawab soalan berdasarkan ayat al-Quran yang diberikan. 2. Menyatakan maksud bagi perkataan yang bergaris. 3. Menulis potongan ayat berdasarkan maksud yang diberi. 4. Soalan berkaitan dengan isi ayat. 5. Soalan kemahiran berfikir atau isu semasa. razzyy.com

28 1. Menjawab soalan berdasarkan hadis yang diberi.
b) BAHAGIAN HADIS BENTUK SOALAN:- 1. Menjawab soalan berdasarkan hadis yang diberi. 2. Menulis potongan hadis berdasarkan maksud yang diberi. 3. Menyatakan maksud bagi perkataan yang bergaris. 4. Soalan berkaitan dengan isi hadis. 5. Soalan berkaitan tajuk hadis. razzyy.com

29 Contoh : Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.
Format atau bentuk soalan 1(c) & 2(c) Menulis petikan jawi / menulis perkataan yang bergaris. Contoh : Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi. “Salah memilih kawan adalah punca utama seseorang pelajar melakukan tingkahlaku negatif dan mengabaikan pelajaran” razzyy.com

30 Tulis perkataan bergaris mengikut nombor dalam petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.
“Bertakwalah kepada Allah (i) di mana sahaja kamu berada. Susulilah perbuatan (ii) buruk dengan melakukan perbuatan baik (iii) berakhlaklah terhadap orang lain dengan akhlak yang mulia (iv) razzyy.com

31 Format Soalan 3, 4, 5 & 6 (Jawab semua soalan)
3 (a) (b) Soalan akidah (c) Menyusun ayat hafazan (tulis nombor sahaja). 4 (a) (b) (c) Soalan Ibadat. 5 (a) (b) Soalan Sirah (c) Tokoh Islam 6 (a) (b) (c) Soalan Adab dan Akhlak Islam. razzyy.com

32 1. Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberikan.
BAHAGIAN AKIDAH BENTUK SOALAN:- 1. Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberikan. 2. Menjawab soalan berdasarkan ayat al quran yang diberikan. Terus kepada soalan. razzyy.com

33 b) BAHAGIAN MENYUSUN AYAT HAFAZAN BENTUK SOALAN :-
Menyusun semula potongan ayat al quran mengikut tertib seperti dalam al quran. razzyy.com

34 SOALAN 4 BAHAGIAN IBADAT BENTUK SOALAN :-
1. Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberi. 2. Terus kepada soalan. 3. Menyatakan hukum bagi situasi yang diberikan. 4. Menyatakan istilah bagi ibadat yang dinyatakan. razzyy.com

35 MASALAH ATAU HUKUM DAN ALASAN
Hukum hendaklah apa yang ditetapkan oleh syarak ( mazhab syafie ) Jawapan boleh atau tidak boleh bagi sesuatu hukum tidak diterima. Salah hukum, betul alasan tidak diberi markah. Betul hukum dan alasan diberi markah. razzyy.com

36 dan berakhir dengan salam
PENGERTIAN SOLAT BAHASA ISTILAH doa Ucapan dan perbuatan yang bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam

37 Pengertian istinjak dan hukum
Istinjak ialah perbuatan membersihkan qubul dan dubur selepas membuang air besar atau air kecil dengan mengunakan alat-alat tertentu Hukumnya wajib

38 PENGERTIAN TAYAMMUN TAYAMUM IALAH MENYAPU DEBU TANAH YANG SUCI KE MUKA DAN KEDUA-DUA BELAH TANGAN HINGGA KE SIKU DENGAN SYARAT-SYARAT TERTENTU DISERTAI DENGAN NIAT.

39 SOALAN 5 BAHAGIAN SIRAH BENTUK SOALAN:-
1. Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberi. 2. Terus kepada soalan. 3. Tokoh-tokoh Islam. razzyy.com

40 Jawapan mestilah mengikut kehendak soalan.
5. TAMADUN ATAU TOKOH Jawapan mestilah mengikut kehendak soalan. Jawab secara point / fakta ringkas Markah diberi berdasarkan isi bukan jalan cerita. Menghafaz fakta-fakta mengenai tokoh Meneliti kesan dan pengajaran dari sesuatu peristiwa sejarah razzyy.com

41 SOALAN 6 BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK BENTUK SOALAN
-biasanya calon perolehi markah tinggi BENTUK SOALAN 1. Menjawab soalan berdasarkan pernyataan yang diberi. 2. Terus kepada soalan. 3. Menjawab soalan berdasarkan gambar yang diberi. 4. Soalan kemahiran berfikir. razzyy.com

42 PANDUAN MENJAWAB SOALAN

43 PANDUAN MENJAWAB SOALAN
Soalan yang berbentuk “Biodata/riwayat hidup”, berikan sekurang-kurangnya empat isi. Soalan yang tidak meminta jumlah / bilangan jawapan, sila rujuk kepada markah. Sebaik-baiknya berikan jawapan yang lebih daripada jumlah / bilangan jawapan yang dikehendaki. razzyy.com

44 PANDUAN MENJAWAB SOALAN
Jangan terkeliru dengan soalan yang bersambung yang memerlukan dua jawapan. Contoh; Jelaskan maksud Islam dan Iman. Jawapan; Islam; - Tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah SWT. Iman; - Berikrar dengan lidah, memebenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan segala anggota. razzyy.com

45 PANDUAN MENJAWAB SOALAN
Soalan yang meminta perbezaan, hendaklah dibuat kotak atau petak. Sekiranya dibuat dalam ayat hendaklah menggunakan kata sendi atau kata hubung “Sedangkan” atau “Manakala”. Contoh; Nyatakan dua perbezaan di antara wuduk dan tayammum. razzyy.com

46 PANDUAN MENJAWAB SOALAN
Wuduk (i) Air mutlak (ii) Enam rukun (iii) Digunakan untuk beberapa solat fardhu. (iv) Anggota wuduk empat. Tayammum - Debu tanah yang suci - Empat rukun - Hanya satu solat fardhu. - Anggota tayammum dua. razzyy.com

47 PANDUAN MENJAWAB SOALAN
Jangan memberi jawapan yang berulang-ulang. Soalan yang berkaitan dengan hukum, nyatakan satu hukum sahaja, samada sah atau tidak sah, batal atau tidak batal. Contoh; Samsuri terlupa membaca Selawat ke atas Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir solat fardu Asar. Jawapan; Sah / tidak batal - alasannya membaca Selawat ke atas Nabi Ibrahim adalah sunat sahaja. razzyy.com

48 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN
Baca soalan dengan teliti. Baca semua soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan. Tidak gopoh dan ghairah ketika menjawab. Tandakan soalan yang dirasakan cukup persediaan. Jawab semua soalan Jawapan calon hendaklah dalam tulisan rumi atau jawi kecuali menulis petikan jawi -tulisan jawi tidak digalakkan razzyy.com

49 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN
Kalau soalan hanya fokus kepada pihak tertentu,jawapan mestilah fokus kepadanya jugak,jangan libatkan pihak lain. Contoh: Terangkan kelebihan menuntut ilmu terhadap pelajar. razzyy.com

50 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN
Tapi kalau berbentuk umum,pelbagaikan fakta,jangan tumpukan hanya kepada satu pihak sahaja. Contoh: Terangkan kelebihan menuntut ilmu. Jawapan mesti la kepada individu, masyarakat, keluarga,negara dll razzyy.com

51 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN
Jawapan jangan menyeleweng. Jawapan hendaklah mengikut kehendak soalan bukan apa yang calon tahu.  Sering menyemak masa. 10 Minit pertama menyemak keseluruhan soalan. 1 soalan utama 20 minit X 5 soalan = 1 jam 40 minit.  Peruntukkan masa untuk menyemak jawapan. 10 minit masa menyemak.  Gunakan masa sepenuhnya. Masa yang diperuntukkan ialah 2 jam. razzyy.com

52 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN
Ada nombor soalan. Nombor jawapan hendaklah sama seperti nombor soalan. Contoh; 1 (a) (i), (ii), (iii).   -jangan buat nombor sendiri Ada tajuk yang merujuk kepada soalan. Contoh soalan; Apakah maksud hidayah. Tajuk soalan; Maksud hidayah. razzyy.com

53 PANDUAN MASA PEPERIKSAAN
Diselang atau dibuat garisan yang memisahkan antara jawapan. Gunakan muka surat baru apabila menjawab soalan bahagian yang berikutnya. Tulisan yang mudah dibaca. Gunakan dakwat pen yang terang dan jelas. Contoh Jawp.Twr.doc razzyy.com

54 KELEMAHAN YANG BOLEH DIATASI
razzyy.com

55 KELEMAHAN PERTAMA Jawab semua soalan
MEMBUAT PILIHAN SOALAN YANG TIDAK TEPAT Bahagian A Soalan No.1 dan 2 (pilih satu soalan sahaja) Bahagian B KELEMAHAN PERTAMA Jawab semua soalan razzyy.com

56 Bolehkah jawab semua soalan?
Tetapi Selesaikan soalan yang menjadi pilihan dahulu ye!!!!!!!!! razzyy.com

57 Kenapa ya ?????????? JAWAB TIDAK MENCUKUPI SOALAN SEPATUTNYA DIJAWAB
KELEMAHAN KEDUA JAWAB TIDAK MENCUKUPI SOALAN SEPATUTNYA DIJAWAB Kenapa ya ?????????? Sebab-sebabnya;    razzyy.com

58 1.Tidak baca arahan dengan lebih teliti. -Baca arahan terlebih dahulu
2.Tidak cukup masa . -Rancang masa 3. Tidak tahu jawab. -Baca dari sekarang razzyy.com

59 4. Jawab soalan yang boleh
jawab dahulu - Cuba fikir jawapannya - Jangan lepas peluang biarkan soalan tidak berjawab 5. Banyakkan selawat razzyy.com

60 KELEMAHAN KETIGA TIDAK MEMAHAMI SOALAN SEPENUHNYA   PASAL APA ?? i.TIDAK BACA SOALAN HINGGA HABIS JANGAN KALUT NAK JAWAB LAGI !!!!! ii. BACA SAMBIL LEWA TUMPUKAN SEPENUHNYA KETIKA MEMBACA SOALAN  iii.   TIDAK GARIS ISI PENTING HAAAA GARIS LA ISI PENTING TUUUU!!!!!! Penyakit Lembu Gila.ppt razzyy.com

61 KELEMAHAN KEEMPAT TIDAK FAHAM ISTILAH-ISTILAH YANG ADA DALAM SOALAN.
Apakah istilah yang kena faham ? I. Istilah soalan, Seperti : BAGAIMANAKAH, APAKAH, MENGAPAKAH JELASKAN , TERANGKAN, NYATAKAN HIKMAH, FAKTOR, SEBAB BERLAKU razzyy.com

62 Soalan hendakkan mengapa? bukan cara atasi : Oleh itu
Contoh soalan : Jelaskan faktor-faktor remaja suka melakukan perkara mungkar? Soalan hendakkan mengapa? bukan cara atasi : Oleh itu - Rajin tengok dan faham soalan-soalan lama - Kerap buat latihan razzyy.com

63 Sunatullah, iman, rububiyyah, uluhiyyah,
2.Istilah ilmu Sunatullah, iman, rububiyyah, uluhiyyah, fardu kifayah,khurafat, syura, syumul, nifak, mughallazah, khutbah, syirik, dalil naqli,  Cara atasi: i. Fahami setiap istilah yang diperolehi dalam setiap tajuk ii. Catat semua istilah dan maksud razzyy.com

64 JAWAPAN (INTRO) KELEMAHAN KELIMA -Mungkin terpesong jawapan
2 a. (i) TIDAK ADA PENGENALAN JAWAPAN (INTRO) KESANNYA; -Mungkin terpesong jawapan -Susah nak kesan soalan[semak] Siapa susah? Diri? Pemeriksa? razzyy.com

65 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB

66 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Tidak menulis nombor soalan atau nombor soalan sendiri. Contoh; 1 (a) (i) ditulis 1 (a) (a)  Terlalu yakin dan terus menjawab.  Tidak faham kehendak soalan. Contoh; Nyatakan istilah ibadah bagi situasi berikut: ( i ) Ahmad menunaikan solat dua rakaat sebelum menunaikan solat fardu Zohor. Calon menjawab, hukumnya sunat. Jawapan yang betul ialah Solat sunat rawatib. razzyy.com

67 KESILAPAN SEMASA MENJAAB
Memberi jawapan yang tidak menepati kehendak soalan. Contoh; Terangkan tiga jasa Saidina Abu Bakar as-Siddiq terhadap perkembangan Islam. Calon menjawab, - Beliau orang pertama memeluk Islam. - Beliau menjadi Khalifah Islam pertama. Jawapan yang betul ialah; - Memerangi orang murtad. - Memulakan usaha mengumpulkan Al-Quran. - Membebaskan orang Islam yang diseksa oleh orang kafir Quraisy. razzyy.com

68 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Jawapan yang tidak lengkap atau tergantung. Contoh; Apakah hukuman ke atas peminum arak yang pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah saw. Calon menjawab; - Disebat. Jawapan yang betul ialah; - Disebat sebanyak 40 atau 80 kali sebatan. razzyy.com

69 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Perbezaan yang salah (bagi soalan yang memerlukan perbezaan) Contoh; Jelaskan tiga perbezaan di antara Kitab dengan Suhuf. Calon menjawab; Kitab (i) Empat buah sahaja (ii) Isi kandungan lengkap mengandungi semua aspek kehidupan. Suhuf - Isi kandungannya mengenai hukum-hukum dasar sahaja. - Seratus suhuf razzyy.com

70 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Jawapan yang betul ialah; Kitab (i) Empat buah sahaja (ii) Isi kandungan lengkap mengandungi semua aspek kehidupan. Suhuf - Seratus suhuf - Isi kandungannya mengenai hukum-hukum dasar sahaja. razzyy.com

71 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Jawapan yang berulang-ulang. Contohnya; Berikan tiga kesan buruk terhadap orang yang meminum arak. Calon menjawab; -        merosakkan kesihatan -        mendapat penyakit -        diserang penyakit jantung razzyy.com

72 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Jawapan yang betul ialah; mendapat penyakit minda menjadi lemah bertindak mengikut nafsu razzyy.com

73 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Nama tokoh tidak tepat. Contoh: Senaraikan khalifah ar-Rasyidin selepas kewafatan Rasulullah. Calon jawab: 1.Abu Bakar b Atan 2.Umar b al-Khattab 3.Othman b Dollah 4.Ali b Ahmad /4 p/s:kalau tulis nama tokoh tanpa ‘bin’,diterima. razzyy.com

74 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Pendapat atau hujah yang lemah. Tulisan yang tidak jelas. Tidak menyemak jawapan sebelum keluar dari dewan peperiksaan. Tidak menyusun kertas jawapan. razzyy.com

75 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Jawapan tanpa pendahuluan. - Jelaskan dua kelebihan solat Jawapan: i. ii. Salah penggunaan bahasa - Apakah maksud Mahsyar Jawapan: Mahsyar ialah di mana manusia yang dibangkitkan akan dihimpun disitu razzyy.com

76 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Jawapan tidak lengkap - Jelaskan tiga syarat sah mengqasarkan solat bagi orang Islam dalam musafir. Jawapan: Musafir yang jauh Musafir tidak kurang dari dua Marhalah Mengulangi isi jawapan yang sama. - Jelaskan dua kelebihan solat Jawapan: Terhindar daripada perbuatan mungkar Seseorang tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah razzyy.com

77 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
Jawapan tersasar. - Berdasarkan hadis di atas nyatakan dua amalan mukmin selain solat. Jawapan: Sedekah Bersabar Puasa Haji Mengulangi ayat yang tidak berfaedah. - Terangkan dua fungsi masjid pada zaman Rasulullah S.A.W Jawapan: Fungsi yang pertama sebagai tempat mesyuarat Fungsi yang kedua ialah tempat ibadat Tiada dalam hadis razzyy.com

78 KESILAPAN SEMASA MENJAWAB
7. Menukar nombor soalan asal. Contoh: No2(a)(i) ditukar No11(a)1 atau No(a)1,2 8. Tulisan yang sukar dibaca seperti terlalu kecil. razzyy.com

79 CONTOH-CONTOH SOALAN YANG DIKEMUKAKAN
SOALAN ARAS PENCAPAIAN (P) SOALAN ARAS KEPUJIAN (K) SOALAN ARAS CEMERLANG (C) razzyy.com

80 SOALAN MUDAH: SOALAN YANG MEMERLUKAN KEMAHIRAN HAFAZ ( KATA KUNCINYA)
Nyatakan Senaraikan razzyy.com

81 SOALAN SUSAH :SOALAN YANG MEMERLUKAN KEMAHIRAN MENGADUN DENGAN PENGETAHUAN YANG SEDIA ADA
BINCANGKAN HURAIKAN MENGAPAKAH BEZAKAN razzyy.com

82 SOALAN SUSAH: perlukan huraian dan contoh ( mulai 2008)
TERANGKAN DUA CIRI SEORANG PELAJAR YANG ISTIQAMAH. JAWAPAN: 1. TIDAK SUKA MEMBUANG MASA 2. MELAKUKAN SESUATU DENGAN TEKUN razzyy.com

83 JAWAPAN YANG TIDAK DIKEHENDAKI
razzyy.com

84 TERLALU RINGKAS SOALAN:
Apakah kepentingan perpaduan dan persaudaraan dalam Islam. [4markah] Jawapan Berkasih sayang Ketenangan Aman damai Maju [ markah 0/4 ] razzyy.com

85 Jawapan Sepatutnya Melahirkan perasaan kasih sayang
Melahirkan ketenangan dlm kehidupan Hidup dalam keadaan aman damai Negara akan maju dan membangun razzyy.com

86 Keliru di antara jenis dan contoh Soalan :
Nyatakan empat jenis harta yang diwajibkan zakat. Jawapan : * Unta * Kambing * Lembu/Kerbau * Padi razzyy.com

87 Terlalu gopoh Jawapan sepatutnya:
Soalan : Nyatakan tiga sebab yang mewajibkan mandi bagi seseorang lelaki. Jawapan : 1. keluar mani 2.haid 3.nifas Jawapan sepatutnya: Keluar mani Bersetubuh Mati selain mati syahid razzyy.com

88 Tidak menjawab soalan. Soalan :
Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan bermasyarakat (PMR 2006) Jawapan: 1. Mendapat dosa 2. Mendapat kemurkaan Allah Jawapan sepatutnya: Menjatuhkan maruah umat Islam Masyarakat mundur razzyy.com

89 Contoh Jawapan Biasa Dijawab (Jawapan Popular)
razzyy.com

90 SEBAB BERLAKU/ MELAKUKAN
1. INDIVIDU Iman -Lemah iman Ilmu -Tidak / cetek ada pengetahuan agama Nafsu -Ikut hawa nafsu. -Ingin kaya cepat/ hidup mewah -Ingin mencuba Amalan -Kurang amalan Tekanan - Desakan hidup -Cabaran kawan-kawan razzyy.com

91 SEBAB BERLAKU/ MELAKUKAN(SAMBUNG(
2. KELUARGA Pendidikan-Pendidikan agama tidak sempurna. Perhatian -Kurang perhatian -Kurang kasih sayang -Kawalan terlalu ketat -Tidak ada kawalan razzyy.com

92 SEBAB BERLAKU/ MELAKUKAN(SAMBUNG)
3 MASYARAKAT/ NEGARA Perundangan-Tiada Penguatkuasaan -Undang-undang tidak berat -Tidak mengikut perundangan islam. -Denda tidak sepadan Maklumat -Kurang pendedahan/ maklumat Pengaruh -Pengaruh persekitaran/ kawan/ media massa. Kerjasama -Masyarakat tidak ambil tahu -Masyarakat tidak perihatin razzyy.com

93 CARA MENGATASI/ MENGELAK/ MENJAUHI
1. INDIVIDU Iman -Tingkatkan iman. -Melakukan suruhan -Meninggalkan larangan Amalan -Melakukan perkara sunat -Membaca al Quran/ berzikir -Solat hajat/ doa/ solat sunat. Ilmu -Tambahkan ilmu -Menghadiri majlis ilmu -Mendampingi ulamak Akhlak -Mengamalkan sifat mahmudah -Menjauhi sifat mazmumah razzyy.com

94 CARA MENGATASI/ MENGELAK/ MENJAUHI
KELUARGA -Beri didikan yang sempurna. -Mengawasi kegiatan anak-anak -Memberi kasih sayang/ perhatian secukupnya. -Menunjukkan contoh tauladan yang baik. razzyy.com

95 CARA MENGATASI/ MENGELAK/ MENJAUHI
MASYARAKAT/ NEGARA Menguatkuasakan undang-undang/ hukuman Memberi kesedaran/ maklumat Memberi nasihat razzyy.com

96 AKIBAT/ KESAN BURUK/ SEBAB DILARANG
INDIVIDU Iman -rosak iman/ akidah -dimurkai Allah -mendapat dosa/ siksa Fizikal -merosakkan kesihatan Fikiran -Hilang akal/ tidak waras -Maruah.-Jatuh maruah/ dipandang hina/ tidak dihormatai razzyy.com

97 AKIBAT/ KESAN BURUK/ SEBAB DILARANG
KELUARGA Porak peranda Keruntuhan rumahtangga/ perceraian Berlaku perbalahan razzyy.com

98 AKIBAT/ KESAN BURUK/ SEBAB DILARANG
. MASYARAKAT/ NEGARA. i-Ekonomi - Lemah/ mundur/ - Kadar inflasi tinggi. -Ekonomi dimonopoli golongan tertentu ii-Politik -Tidak setabil -Pentadbiran tidak berjalan lancar iii-Sosial -Pergaduhan/ dendam/ perpecahan -Merenggan hubungan silatulrahim -Tidak wujud kerjasama -Disisih oleh masyarakat -Kegiatan jenayah iv-Imej -Menjatuhkan imej/ dipandang rendah/ hina razzyy.com

99 HIKMAT/ KEBAIKAN/ SEBAB DISURUH.
. INDIVIDU Iman -meningkatkan keimanan -dikasihi oleh Allah -Mendekatkan diri kepada Allah -Menimbulkan rasa hina diri -Mengakui keagungan dan kebesaran Allah Ilmu -Meningkatkan ilmu/ kefahaman Maruah -menjaga maruah -Dihormati oleh masyarakat/ kawan Fizikal -Menjaga kesihatan Akal -Menjaga kewarasan akal razzyy.com

100 HIKMAT/ KEBAIKAN/ SEBAB DISURUH.
2. KELUARGA Merapatkan hubungan Menjaga keharmonian rumahtangga razzyy.com

101 HIKMAT/ KEBAIKAN/ SEBAB DISURUH
Masyarakat / negara -Sosial - Negara aman/ harmoni -Lahir kerjasama -Saling hormat menghormati -Ekonomi - Ekonomi stabil -Negara maju/ membangun -Tidak berlaku monopli/ penindasan. -Politik -politik stabil/ dihormati/ digeruni razzyy.com

102 Perkataan berikut untuk menjawab soalan hukum. Wajib Sunat Harus
HUKUM DAN ALASAN PERHATIAN Perkataan berikut untuk menjawab soalan hukum. Wajib Sunat Harus Makruh Haram Halal 7. Sah 8. Tidak sah 9. Batal 10. Tidak batal Jangan guna perkataan Boleh Tak mengapa Tak boleh - Apa salahnya razzyy.com

103 HALA TUJU SOALAN PMR

104 HALA TUJU SOALAN PMR PENDIDIKAN ISLAM
Soalan menjuruskan kepada perkara-perkara berikut: Maksud. - Apakah maksud Mahsyar (PMR 2005) J – Mahsyar ialah tempat perhimpunan seluruh manusia di akhirat Cara. - Jelaskan dua cara mengingati Allah S.W.T (PMR 2005) J – Menunaikan solat fardu Menunaikan solat sunat Membaca al-Quran Tindakan - Terangkan dua tindakan mukmin selepas Solat Jumaat sesuai dengan perintah Allah. J – Mencari rezeki yang halal Melakukan amal kebajikan Menuntut ilmu razzyy.com

105 - Nyatakan dua amalan mukmin selain solat (PMR 2005)
J – Menjaga kebersihan - Bersedekah - Bertahmid Tanggungjawab - Jelaskan dua tanggungjawab terhadap ibubapa (PRM 2002) J – Mematuhi perintahnya - Bersopan santun - Menghormati kedua-duanya Cara yang perlu dilakukan - Seornag tua yang terlalu uzur telah meninggal dunia sebelum sempat menggantikan puasa ramadan yang ditinggalkan pada tahun tersebut. - Apakah cara yang perlu dilakukan oleh waris simati atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan hutang puasanya (PMR 1997) J – Membayar fidyah razzyy.com

106 - Nyatakan langkah Rasulullah S.A.W selepas pembukaan Mekah
J – Memusnahkan berhala di sekeliling Kaabah - Menunaikan solat sunat di Makam Ibrahim Usaha - Nyatakan dua usaha Musyrikin Mekah menyekat kegiatan dakwah Rasulullah S.A.W J – Memulaukan keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutalib - Mengugut untuk membunuh sesiapa yang menerima Islam Peranan - Terangkan dua peranan Baitul-Mal (PMR 2000) J – Memungut semua zakat - Bertanggungjawab mengagihkan zakat Ciri - Jelaskan dua ciri ilmu yang berguna (PMR 2005) J - Ilmu yang memantapkan iman - Ilmu yang membawa kepada pengabadian diri kepada Allah razzyy.com

107 - Jelaskan dua kelebihan solat (PMR 2005) J – Hati bersih
- Dapat kesihatan fizikal - Berhadap dalam hidup - Muka berseri Kepentingan - Terangkan dua kepentingan beriman kepada Mahsyar (PMR 2005) J – Mendorong untuk mentaati Allah S.W.T - Berfikir dan bertindak secara berdisiplin - Mendorong ke arah kebaikan Sebab - Nyatakan dua sebab yang mendorong berlakunya perlakuan yang menyalahi akidah (PMR 2005) J – Kurang mendalami ilmu Islam - Tiada pendidikan agama - Lemah iman razzyy.com

108 - Jelaskan dua keistimewaan Abdul Rahman bin Auf (PMR 2005)
Syarat - Nyatakan empat syarat wajib menunaikan solat Jumaat selain Islam (PMR 2005) J – Lelaki - Baligh - Berakal - Merdeka Golongan - Nyatakan empat golongan yang berhak menerima zakat selain fakir dan miskin (PMR 2005) J – Amil - Hamba mukatab - Orang yang berhutang - Fisabilillah - Muallaf - Musafir Keistimewaan - Jelaskan dua keistimewaan Abdul Rahman bin Auf (PMR 2005) J – Salah seorang daripada sepuluh sahabat yang dijamin syurga - Menjadi imam solat subuh yang disertai Rasulullah S.A.W - Seorang jutawan yang dermawan razzyy.com

109 J – Tabah menghadapi cabaran - Melaksanakan tugas dengan ikhlas
Pengajaran - Nyatakan dua pengajaran yang boleh diteladani daripada perjalanan hidup Bilal bin Rabah r.a (PMR 2005) J – Tabah menghadapi cabaran - Melaksanakan tugas dengan ikhlas - Sanggup berkorban demi agama Kesan - Terangkan dua kesan beriman dengan Malaikat (PMR 2001) J – Menambah amal baik - Berakhlak mulia - Ikhlas dalam ibadat Akibat - Jelaskan dua akibat tidak menghayati tuntutan Qada dan Qadar (PMR 2002) J – Mudah putus asa - Melahirkan sifat sombong - Mengurangkan iman Hikmat - Terangkan dua hikmat tayammum (PMR 2002) J – Memberikan ketenangan jiwa - Sentiasa menjaga kebersihan diri razzyy.com

110 Solat Jumaat Solat Zohor
Perbezaan - Jelaskan dua perbezaan di antara solat Jumaat dengan solat Zohor (PMR 2003) Solat Jumaat Solat Zohor Dalam waktu zohor pada hari Jumaat Dalam waktu zohor tiap-tiap hari Dua rakaat sahaja Empat rakaat Ada khutbah Tiada khutbah Perkara - Nyatakan empat perkara yang akan dilalui oleh manusia ketika berada di padang Mahsyar (PMR 2001) J – Berhimpun untuk menunggu pengadilan Allah - Memohon syafaat daripada Rasulullah S.A.W - Amalan dihisab dan dibicarakan - Amalan ditimbang dengan Al-Mizan - Melalui Sirat Bukti - Abu Bakar as-Siddiq r.a merupakan sahabat karib Nabi S.A.W yang paling setia dan akrab. Buktikan pernyataan di atas (PMR 2004) J – Menemani Rasulullah S.A.W semasa hijrah - Bersama-sama bersembunyi di Gua Thur semasa hijrah - Dilantik menjadi imam semasa baginda sakit. razzyy.com

111 - Zakat memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat.
Hujah - Zakat memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat. Kemukakan dua hujah yang membuktikan pernyataan di atas dari aspek kebajikan ummah (PMR 2004) J – Memberi modal perniagaan kepada golongan miskin - Meningkatkan taraf hidup fakir miskin - Mengurangkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin Tujuan - Apakah tujuan beradab dengan al-Quran (PMR 2005) J – Mengelak dari kemurkaan Allah S.W.T - Mendapat keberkatan - Untuk mendapat syafaat al-Quran Contoh - Nyatakan empat contoh keluhuran budi perkerti Saidina Uthman bin Affan r.a yang boleh anda contohi (PMR 2003) J – Empat Contoh - Berani - Kreatif - Bertanggungjawab - Taat - Zuhud - Kuat beribadat - Bijaksana razzyy.com

112 - Jelaskan dua faktor kejayaan pembukaan Mekah (PMR 2001)
J – Keunggulan pimpinan Rasulullah S.A.W - Semangat jihad yang tinggi - Strategi yang berkesan Hukum Sahaja - Nyatakan hukum bagi situasi berikut: Hasnah tidak berpuasa Ramadhan kerana bimbangkan kesihatan anak dalam kandungannya (PMR 2002) Jawapan : Wajib qada dan fidyah Hukum dan Alasan - Abdullah menaiki kereta api dari Perlis ke Singapura pada pukul lima pagi hari Jumaat. Beliau tidak menunaikan solat Jumaat pada hari tersebut (PMR 2005) Jawapan : Hukum – Harus/Tak berdosa/Tidak wajib Jumaat Alasan – Beliau musafir razzyy.com

113 Jawapan yang tepat dan padat
- Tuliskan potongan hadis yang membawa maksud ‘Mulakan pagimu sebagai seorang guru’. Jawapan : Menjawikan Pelajar-pelajar perlu menulis jawi dengan betul. Ejaan jawi yang bercerai-cerai tidak diterima. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian mengenai TOKOH (dalam sirah) i. Riwayat hidup ii. Gelaran iii. Sumbangan iv. Jasa v. Perkara yang boleh dicontohi oleh pelajar daripada tokoh seperti Bilal vi. Peribadi Sikap tokoh dalam menghadapi cabaran. i. Bilal ii. Fatimah Az-Zahra iii. Saidatina Aishah razzyy.com

114 Tajuk-tajuk popular dalam sirah.
i. Sebab-sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara sulit pada peringkat permulaan Islam (1999/2004) ii. Cara-cara berdakwah secara sulit. iii. Orang-orang yang memeluk Islam ketika dakwah secara sulit (1999) iv. Cara-cara berdakwah secara terang v. Faktor kejayaan dakwah Rasulullah S.A.W vi. Bentuk penentangan kaum Musyrikin Mekah terhadap dakwah Rasulullah S.A.W (1997/2001) vii. Kaedah-kaedah dakwah Rasulullah S.A.W yang disebut dalam al-Quran (2003) viii. Tawaran musyrikin Mekah kepada Rasulullah S.A.W dalam usaha menyekat dakwah Baginda (1998) 2002 dan 2005 tidak ada soalan mengenai dakwah. razzyy.com

115 Saranan Kepada Pelajar.
Banyakkan membuat rujukan sebagai bacaan tambahan. Biasakan diri dengan pelbagai bentuk soalan. Dapatkan soalan-soalan tahun lepas. Kuasai ayat hafazan, tilawah dan hadis. Fahami kalimah-kalimah ayat dan hadis satu persatu terutama kalimah-kalimah al-Quran dan Hadis yang sering digunakan. razzyy.com

116 Saranan Kepada Pelajar.
Baca soalan berulangkali, gariskan kehendak soalan, tulis kehendak soalan pada kertas jawapan. Menjawab soalan dengan berhati-hati dan hendaklah tidak terikat dengan markah, jawapan lebih adalah lebih baik. Semak jawapan supaya jawapan yang diberi memenuhi kehendak bilangan isi yang dikehendaki skima. razzyy.com


Download ppt "Biodata Saya Nama : Mohamad Razi B Mahayiddin Asal : Kelantan"

Similar presentations


Ads by Google