Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bacalah al-Quran 3 Sept 2009. Orang paling baik: ‘Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarnya’

Similar presentations


Presentation on theme: "Bacalah al-Quran 3 Sept 2009. Orang paling baik: ‘Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarnya’"— Presentation transcript:

1 Bacalah al-Quran 3 Sept 2009

2 Orang paling baik: ‘Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarnya’

3 1 huruf=10 pahala ‘Sesiapa yg membaca 1 huruf dari kitab Allah (al-Quran) baginya dgn al-Quran pahala dan pahala digandakan 10 sptnya Aku tak kata alif laam miim itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim itu satu huruf’

4 ‘ Org yg baca al-Quran dan dia mahir dgnnya bersama Malaikat yg mulia dan org yg taat. Sesiapa yg membaca al-Quran sedangkan dia tersekat padanya dan begitu susah maka baginya 2 pahala’ Mahir dan tak mahir ada pahala

5 Allah beri byk krn sibuk baca Quran ‘Allah berfirman,maksudnya : Sesiapa yg sentiasa sibuk dgn al-Quran dan zikir mengingatiKu dari meminta-minta kpdKu maka Aku anugerahkan perkara yg lebih baik dari Aku anugerahkan kpd mereka yg sentiasa memohon kpdKu itu. Dan kelebihan Kalam Allah di atas segala kalam yg lain spt lebihnya Allah di atas segala makhlukNya’

6 ‘Tiada suatu kaum berhimpun di dlm rumah dari rumah-rumah Allah (masjid) membaca kitab Allah dan tadarrus antara mereka melainkan akan diturunkan ketenangan ke atas mereka, disirami ke atas mereka rahmat, dikelilingi oleh para Malaikat dan Allah menyebut-nyebut mereka pada sesiapa di sisinya’

7 Siapakah di kalangan kamu yg suka keluar ke Buthan dan ‘Aqiq (nama 2 tempat di Madinah) di mana dia akan membawa pulang darinya 2 ekor unta sihat lagi gemuk tanpa berbuat dosa dan tidak pula memutuskan tali persaudaraan ? Maka kami menjawab : Wahai Rasulullah! Kami semua menyukai perkara itu.

8 Sabdanya : Mengapa seorang darimu tak keluar ke masjid utk belajar atau membaca 2 ayat dari kitab Allah (al-Quran) maka ia lebih baik dari 2 ekor unta gemuk, tiga ekor, empat ekor di mana lebih baik baginya dari empat dan dari semua bilangan unta

9 www.niknasri.com


Download ppt "Bacalah al-Quran 3 Sept 2009. Orang paling baik: ‘Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Quran dan mengajarnya’"

Similar presentations


Ads by Google