Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SAMUDERA KEMULIAAN IBU H. AHMAD MUZAKKY ALHAFIDZ

Similar presentations


Presentation on theme: "SAMUDERA KEMULIAAN IBU H. AHMAD MUZAKKY ALHAFIDZ"— Presentation transcript:

1 SAMUDERA KEMULIAAN IBU H. AHMAD MUZAKKY ALHAFIDZ
PENGAJIAN BUNDA MUSLIMAH “AZ-ZAHRA” SIDOARJO RABU 17 DESEMBER 2014

2 IBU... ? Adalah orang tua perempuan seorang anak yang memiliki peranan sangat penting dalam merawat, membesarkan serta mendidik anak ATAU perempuan yang karena fungsinya yang sangat mulia.

3 SURGA DI TELAPAK KAKI IBU
“Ya Rasulullah, aku ingin berperang. Aku datang untuk meminta nasihatmu.” Beliau bertanya: “Kamu masih punya ibu?” Ia menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Berbaktilah kepadanya. Sesungguhnya surga berada di kedua kakinya” (HR al-Nasâ`î).

4 KEISTIMEWAAN SEORANG IBU
Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari dan Muslim)

5 BERBUAT BAIK KEPADA IBU & BAPAK
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun . Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”  (Qs. Luqman : 14)

6 PERJUANGAN SEORANG IBU
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni’mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (Qs. Al-Ahqaaf : 15)

7 MASUK SURGA DARI PINTU MANA SAJA
“Apabila wanita shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, dia menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, “Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.” (HR Ahmad).

8 MENJADI PENGHALANG DARI API NERAKA
“Barang siapa yang di uji dengan anak-anak perempuan dengan sesuatu, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut bisa menjadi penghalang baginya dari api neraka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

9 IBU / WANITA ADALAH TIANG NEGARA
j الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلاَدِ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْبِلاَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْبِلاَدُ Wanita adalah tiang suatu negara, apabila wanitanya baik maka negara akan baik dan apabila wanita rusak maka negarakapun akan rusak.

10 BEBERAPA KEMULIAAN SEORANG IBU YANG DIBERIKAN OLEH ALLOH SWT.
Seorang wanita/Ibu yang sedang hamil, lalu dia menjalankan shalat 2 rakaat maka kebaikan yang diterimanya lebih baik daripada 80 rakaat shalat wanita yang tidak hamil. Seorang wanita/ibu yang meninggal dunia dalam rentang waktu 40 hari setelah melahirkan anak, maka ia akan mendapat pahala seperti halnya seorang laki-laki gugur syahid.

11 BEBERAPA KEMULIAAN SEORANG IBU YANG DIBERIKAN OLEH ALLOH SWT.
Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebaikan dan menghapus darinya 1,000 kejahatan. Jika pada malam hari seorang wanita/ibu tidak dapat tidur karena mengurus anaknya yang sakit, Allah akan memberinya ganjaran sepadan dengan usaha memerdekakan 20 orang budak.

12 BEBERAPA KEMULIAAN SEORANG IBU YANG DIBERIKAN OLEH ALLOH SWT.
Seorang wanita/ibu yang bangun pada malam hari untuk menyusui anaknya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan ia akan diberi pahala seperti pahala orang yang mengerjakan ibadah selama 12 tahun. Apabila seseorang perempuan/ibu mulai sakit hendak bersalin, maka Allah S.W.T. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah S.W.T.

13 BEBERAPA KEMULIAAN SEORANG IBU YANG DIBERIKAN OLEH ALLOH SWT.
7. Apabila seorang wanita menyapu rumahnya sambil berdzikir, Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti menyapu halaman di sekitar Ka’bah. 8. Kelak di surga, semua penghuni surga akan menemui Allah dengan kuantitas dan kualitas amalnya di dunia. Tapi, bagi seorang wanita yang memelihara dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, Allah sendiri yang akan menemuinya. Namun jika wanita itu memandang pria yang bukan mahramnya dengan pandangan yang mengundang syahwat, Allah akan mengutuk wanita itu.

14 BEBERAPA KEMULIAAN SEORANG IBU YANG DIBERIKAN OLEH ALLOH SWT.
Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup tempo,maka malaikat-malaikat dilangit akan khabarkan berita bahwa syurga wajib baginya. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya yang menangis, Allah akan memberi pahala satu tahun solat dan puasa. 10. Aisyah r.a. berkata "Aku bertanya kepada Rasulullah S.A.W., siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab baginda, "Suaminya." "Siapa pula berhak terhadap pria?" tanya Aisyah kembali, Jawab Rasulullah S.A.W. "Ibunya."

15 SEMOGA alloh swt SENANTIASA menjadikan kita seorang ibu yang ahli SURGA.


Download ppt "SAMUDERA KEMULIAAN IBU H. AHMAD MUZAKKY ALHAFIDZ"

Similar presentations


Ads by Google