Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sistemas de autenticación biométricos Máster en Informática Carlos García García Iván García García.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sistemas de autenticación biométricos Máster en Informática Carlos García García Iván García García."— Presentation transcript:

1 Sistemas de autenticación biométricos Máster en Informática Carlos García García Iván García García

2 Índice  Introdución  Conceptos  Mitos  Clasificación  Sistemas Biométricos estáticos  Sistemas Biométricos dinámicos  Últimas aproximacións  Conclusións

3 Introdución  Definición: Recoñecemento de persoas baseándonos en características físicas ou do seu comportamento.  Historia Na época dos faraóns, en Exipto xa utilizaban estes métodos para identificar persoas en procesos comerciais. No século XIX, comezouse a estudiar con fins xudiciais. No século pasado, na maioría dos países xa se usaba a huella dactilar como sistema de identificación. 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións

4 Conceptos  Autenticación biométrica.  Recoñecemento, verificación e identificación. Recoñecemento: Lectura de unha característica. Verificación: Comparación de unha característica tomada con outra almacenada, buscando correspondencia. Identificación: Comparación dunha característica tomada, con moitas almacenadas, buscando identificar con cal corresponde (se corresponde). 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións

5 Conceptos  Proceso de autenticación biométrico. 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións

6 Conceptos  Tipos de erro. FAR (False Aceptation Rate) FRR ( False Rejection Rate) 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións

7 Mitos  ¿Seguridade?  ¿Suplantación?  Privacidade 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións

8 Clasificación 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións Biometría estática Biometría dinámica Dinámica tecleo VozFirma Mano Huella Cara Ojo

9 Sistemas Biométricos estáticos 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Huella dactilar  Recoñecemento facial  Xeometría da man  Recoñecemento da retina  Recoñecemento do iris do ollo

10 Huella dactilar 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  ¿Que é a huella dactilar?  Tipos Arco, Arco Entoldado, Espiral e Bucle

11 Huella dactilar 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características

12 Recoñecemento facial 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Básase en medir distancias entre puntos da cara.  Tipos de tecnología. Basada en 2D Basada en 3D

13 Recoñecemento facial 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características.

14 Xeometría da man 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Consiste en medir distancias e alturas da man.  Sistemas capaces de aprender.

15 Xeometría da man 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características.

16 Retina 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  A retina ocular é estable o longo da vida dunha persoa.  Investigación iniciada en 1930 demostra que cada retina segue un patrón único.

17 Retina 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características.

18 Iris 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  De igual xeito que a vasculura da retina segue un patrón único por individuo.  Inalterable durante toda a vida.  Mais recente que o recoñecemento de retina.  Non determinados xenéticamente, dous ollos dunha persoa poden ter distinto iriscode.

19 Iris 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Iriscode

20 Iris 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características.

21 Sistemas Biométricos dinámicos 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Firma manuscrita.  Recoñecemento de voz.  Dinámica de tecleo.

22 Firma manuscrita 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Pódense dividir en dous tipos. Sistemas online. Sistemas offline.  Os recoñecedores de firmas están moi lonxe de substituir a un experto.

23 Firma manuscrita 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características.

24 Recoñecemento de Voz 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Existen dúas modalidades: Sistemas de texto dependente. Sistemas de texto independente.  Petición de frases características.  Problema ante replay attacks.

25 Recoñecemento de Voz 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Caraterísticas.

26 Dinámica de tecleo 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Básase no tempo de pulsado dunha tecla e no tempo entre duas pulsacións.  Algúns algoritmos tamén estudian a frecuencia de erro do usuario.  Capacidade de aprendizaxe

27 Dinámica de tecleo 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características.

28 Últimas aproximacións 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Proba do ADN.  Recoñecemento da forma de andar.

29 Proba do ADN 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Non se pode realizar en tempo real.  Dous xemelos idénticos posúen o mesmo código xenético.  Obtense a través de mostras de sangue, saliba, pelo e pel.

30 Proba do ADN 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características.

31 Forma de andar. 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Non está demostrado que sexa un patrón único.  Pretende obter recoñecemento a distancia.  Só se plantea como combinación de outros sistemas.

32 Forma de andar. 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Características.

33 Conclusións 1. Introdución 2. Conceptos 3. Mitos 4. Clasificación 5. SB estáticos 6. SB dinámicos 7. Últimas aproximacións 8. Conclusións  Tódolos sistemas teñen ventaxas e inconvintes.  Cada sistema aplícase en diferentes ámbitos.  Gran cantidade de empresas que viven deste sector.

34 ¿Preguntas?


Download ppt "Sistemas de autenticación biométricos Máster en Informática Carlos García García Iván García García."

Similar presentations


Ads by Google