Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Abstract היום נדון באבולוציה ברמה המולקולרית בהיבט הזמן, אופן מדידת הזמן והשפעותיו. בעיקר נדון בגישת ה-Generation-Time אל מול גישת ה-Astronomical Time.

Similar presentations


Presentation on theme: "Abstract היום נדון באבולוציה ברמה המולקולרית בהיבט הזמן, אופן מדידת הזמן והשפעותיו. בעיקר נדון בגישת ה-Generation-Time אל מול גישת ה-Astronomical Time."— Presentation transcript:

1

2 Abstract היום נדון באבולוציה ברמה המולקולרית בהיבט הזמן, אופן מדידת הזמן והשפעותיו. בעיקר נדון בגישת ה-Generation-Time אל מול גישת ה-Astronomical Time

3 Generation Time מה זה בעצם Generation-Time? PresentTime A ( Human ) B (Tree-Shrew) מספר השינויים (החלפות בסיסים) פרופורציונלי למספר הדורות. תחזית: זמן-דור קצר  יותר דורות מאז ההתפצלות  יותר החלפות בסיסים כיצד ניתן לנצל זאת כדי לאתר אירועי התפצלות....?

4 Tupia Glis aka “Tree Shrew” *Common Tree Shrew (Tupaia Glis) belongs to a small Mammalian Order (Scandentia). They are small mammals that inhibits forests and feeds on insects and fallen fruits. Used to be considered as a type of primitive prosimian (Order Primates) and only recently (1984) moved to an Order of their own. Their natural lifespan is about 2-3 years. Known to have lasted maximum of 14 years in captivity.

5 במה מתבטא השוני בין המינים? מה הבסיס לשוני זה? גנים שונים חלבונים שונים Hemoglobin - a Protein DNA

6 כימות ההבדלים ומדידתם  באילו שיטות נשתמש כדי לבחון את ההבדל? רצפי חלבונים של מינים שהתפצלו מוקדם יותר, מראים הבדלים גדולים יותר  PCR (פותח ע"י קארי מוליס, 1983. זכה בפרס נובל על כך).  DNA Hybridization.  Precipitin Reaction.  MC’F (Micro-Complement Fixation).

7 מה היא Precipitin Reaction...? תגובה זו היא תגובה של "השקעה".  נלקח סרום מאורגניזם א'.  החלבונים מהסרום מוזרקים לאורגניזם ב'.  אורגניזם ב' מייצר נוגדנים בתגובה.  נלקחים נוגדנים וסרום ומוכנסים למבחנה. נוצר משקע – ומשקעים אפשר למדוד ולשקול! סרום משקע

8 MC’F Test תגובה זו היא מבוססת על פעולת המערכת החיסונית:  נלקח סרום ממין א'.  החלבונים מהסרום מוזרקים למין ב'.  מין ב' מייצר נוגדנים בתגובה.  הנוגדנים והסרום-אלבומינים מוכנסים למבחנה.

9 MC’F Test Ab = AntibodyAg = Antigen C’=ComplementSRBC=Sheep-RBC 2  מוסיפים Complements.  Complements מגיבים עם קומפלקסים של אנטיגן+נוגדן, אך לא עם כל אחד מהם בנפרד. 1

10 Immunological Distances Ab = AntibodyAg = Antigen C’=ComplementSRBC=Sheep-RBC את התגובה מודדים ב-Indices of Dissimilarity, (I.D.). לצורך השוואה נעשה שימוש ב- Immunological Distance: Immuno. Dist. = 100xLog(I.D.)

11 סיכום ביניים  הנחת Generation-Time טוענת שזמן דור קצר ייגרום ליותר שינויים ב-D.N.A. מאז ההתפצלות.  השוני בין מינים מתבטא, בין השאר, באופן מולקולרי בדנ"א שלהם ולכן בחלבונים.  את השוני ניתן למדוד בשיטות שונות, במקרה הזה MC’F. אם כן – כיצד נעצב את העץ הפילוגנטי...?

12 בניית העץ הפילוגנטי x ו-y מייצגים את מספר החלפות-הבסיסים שחלו בין מינים A ו-B מאז שחלקו לאחרונה אב-קדמון משותף. השוני בין המינים יהיה x+y A B C x y T1 PresentTime Millions of years z

13 בניית העץ הפילוגנטי באופן דומה משווים מרחקים בין A-C ובין B-C. לדוגמא.... x+y=30 x+z=43 y+z=47 כיצד ייראה העץ הפילוגנטי...? A B C x y T1 PresentTime Millions of years z A B C x y T1 PresentTime Millions of years z

14 בניית העץ הפילוגנטי A B C x y T1 T2 PresentTime Millions of years z ניצור מהמרחקים 3 משוואות: x+y=30 x+z=43 y+z=47 y-x=4 2y=34 x=13; y=17; z=30 A B C 13 17 T1 T2 PresentTime Millions of years 30

15 תוצאות נערכה השוואת I.D. בין כמה מיני Carnivora לבין Primates\Prosimian Immunological Dist. Homo sapiens162 Macaca mulatta (Rhesus Monkey)166 Ateles geoffroyi (Spider Monkey)149 Nycticebus coucang (Slow Loris)125 Lemur fulvus (Brown Lemur)135 Tarsius spectrum (Tarsier)137 Tupaia glis (Tree Shrew)156Prosimian

16 תוצאות I.D. של האדם גבוה יותר מה-I.D. של כ"א מה-Prosimian. אין קורולציה בין זמן דור ובין המרחקים – ל-Tree Shrew זמן דור הקצר ביותר, ולאדם הארוך ביותר! Immunological Dist. Homo sapiens162 Tupaia glis (Tree Shrew)156 Prosimian מה המשמעות של זה לגבי Generation-Time?

17 Carnivora Hyaena Ursus Arctogalida Organism ID: Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Carnivora Genetta

18 Although catlike in appearance and habit, the genet is not a cat but a member of the family Viverridae, The genet has adapted to a more arboreal life. Genets were kept as pets by the ancient Egyptians as they are today by Berbers in North Africa. From the Greek empire to the Middle Ages, the genet was kept as a rat catcher and was often portrayed on tapestries of the period. The domestic cat eventually replaced the genet, probably because it is more efficient in killing rats-and perhaps because it is less smelly. Lifespan is 8-10 years. Organism ID: Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Carnivora Family: Viverridae Genus: Genetta Genetta genetta (small-spotted genet)

19 Macaca mulatta (Rhesus Monkey) Organism ID: Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Primate Family: Cercopithecidae Genus: Macaca *Rhesus Monkey The Macaca mulatta males weight about 6kg, while females are about half that. Inhabiting arid, open areas, the Rhesus Macaque may be found in grasslands, woodlands, and in mountainous regions. the Rhesus Macaque is both arboreal and terrestrial; it is mostly herbivorous and feeds on leaves and pine needles, roots, and the occasional insect or small animal. Lifespan – about 30 years.

20 Ateles geoffroyi (Spider Monkey) Organism ID: Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Primate Family: Atelidae Genus: Macaca *Spider Monkey Ateles geoffroyi inhabits mature rainforest and montane forest. These animals are social and tend to form groups of approximately 30 individuals. These spider monkeys live mainly in the top of the tree canopy where they forage diurnally. These monkeys eat mainly ripe fruit and less frequently leaves and flowers Life span is about 33 years.

21 Nycticebus coucang (Slow Loris) Organism ID: Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Primate Family: Lorisidae Genus: Nycticebus *Slow Loris This is a nocturnal, tree-dwelling creature that prefer the tops of the trees. They have well developed thumbs, which they use to grasp and hold fast to branches, and a very flexible back. Slow lorises are happenstance carnivores, typically eating insects, bird eggs, small vertebrates and some fruits. Lifespan is about 14 years.

22 Lemur fulvus (Brown Lemur) Organism ID: Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Primate Family: Lemuridae Genus: Lemur *Brown Lemur This species forms groups, the size of these groups can vary, possibly including up to 40 individuals. This species is largely folivorous. It also eats flowers, fruit, and bark However, they have very adaptable diets. Lifespan is between 20-25 years. Known to have lasted in captivity a maximum of 35 years.

23 Tarsius spectrum (Tarsier) Organism ID: Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Primate Family: Tarsiidae Genus: Tarsius *Tarsier This species used to be considered of the same suborder as all other prosimians (Strepsirhini) and recently moved to suborder Haplorrhini. They are primarily insectivorous, and catch insects by jumping at them. Unlike many nocturnal animals, tarsiers lack a light-reflecting area (tapetum lucidum) of the eye, atypical for nocturnal animals. Though no information is available about their lifespan in the wild, they have been reported to live about 12- 13.5 years in captivity.

24 Tupia Glis aka “Tree Shrew” *Common Tree Shrew (Tupaia Glis) belongs to a small Mammalian Order (Scandentia). They are small mammals that inhibits forests and feeds on insects and fallen fruits. Used to be considered as a type of primitive prosimian (Order Primates) and only recently (1984) moved to an Order of their own. Their natural lifespan is about 2-3 years. Known to have lasted maximum of 14 years in captivity.

25 Prosimians (Strepsirhines) Tarsiers New world monkeys (Platyrrhines) Catarrhines Gibbons Hominidae Old world monkeys http://www.whozoo.org/mammals/Primates/primatephylogeny.htm Haplorhines (Higher primates) Some background on Primates

26 Prosimians


Download ppt "Abstract היום נדון באבולוציה ברמה המולקולרית בהיבט הזמן, אופן מדידת הזמן והשפעותיו. בעיקר נדון בגישת ה-Generation-Time אל מול גישת ה-Astronomical Time."

Similar presentations


Ads by Google