Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AKHLAK DALAM KELUARGA.

Similar presentations


Presentation on theme: "AKHLAK DALAM KELUARGA."— Presentation transcript:

1 AKHLAK DALAM KELUARGA

2 Akhlak dalam Keluarga Berbakti kepada orangtua (birrul walidain)
Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami isteri Silaturrahim

3 Birrul Walidain Berbakti pada orang tua
Salah satu amalan yang disukai Allah (Hadis) Istilah lain : Ihsan (QS. 17, al-Isra: 23) Posisinya sesudah berbakti kepada Allah Durhaka kepada OT, dosa besar (hadis) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا (ألإسراء:23) رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين

4 ر: بروا ءاباءكم تبركم أبناءكم
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك R : Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatNya, seandainya kau tidak melihatNya, Dia melihatmu ر: بروا ءاباءكم تبركم أبناءكم Berbuat baiklah kepada kedua OT-mu, niscaya anakmu akan berbuat baik kepadamu

5 Bentuk Birrul Walidain
Mengikuti keinginan orang tua, kecuali perintah syirik Menghormati dan memuliakannya Membantu secara fisik dan materil Mendoakannya Bila meninggal : melunasi hutangnya, memuliakan sahabatnya, dll.

6 Hak, Kewajiban, dan Kasih Sayang Suami Isteri
Keluarga sakinah, mawaddah, rahmah Mawaddah, biologis; rahmah, psikologis Hak bersama suami isteri Kewajiban suami kepada isteri Kewajiban isteri kepada suami

7 Hak Bersama Suami Isteri
Hak berhubungan intim Hak saling mewarisi Hak nasab anak

8 Kewajiban Suami kepada Isteri
Mahar Nafkah Ihsan al-’asyarah (bergaul dg baik) Membimbing dan mendidik keagamaan isteri

9 Kewajiban Isteri kepada suami
Patuh kepada suami Ihsan al-’asyarah (bergaul dg baik)

10 Silaturrahim Menyambung kasih sayang Ketika hidup Sesudah mati


Download ppt "AKHLAK DALAM KELUARGA."

Similar presentations


Ads by Google