Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAJUK PERBINCANGAN KENAL DIRI KENAL ILAHI melalui SYAHADATAIN.

Similar presentations


Presentation on theme: "TAJUK PERBINCANGAN KENAL DIRI KENAL ILAHI melalui SYAHADATAIN."— Presentation transcript:

1 TAJUK PERBINCANGAN KENAL DIRI KENAL ILAHI melalui SYAHADATAIN

2 ISI KANDUNGAN Syahadah Akidah Akidah islamiyah Intipati akidah dalam syahadah لا إله إلا الله محمد رسول الله Kenal diri melalui syahadah Penutup

3 MUKADDIMAH Faham syahadatain kenal diri Kenal diri kenal Ilahi: من عرف نفسه عر ف ربه Dua kalimah syahadah: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أم محمدا رسول الله

4 SYAHADAH Syahadah: B. Arab; شهد يشهد شهادة شهد : lihat, saksikan, شهادة syahadah: kesaksian Syahadah mengandungi unsur-unsur: Tahu, memberi tahu Menceritakan, menjelaskan, membuktikan Pengakuan, pengiktirafan, kepercayaan dibuktikan Dengan lisan Dengan perbuaran

5 Sambungan ……. Perkataan أشهد : aku naik saksi @ aku saksikan mengandungu unsur-unsur: Aku mengtahui dan aku percaya Aku mengakui Aku akan menyatakan dan membuktikannya dengan perkataan dan perbuatan Yang diakui diketahui, dipercayai dan akan dibuktikan : لا إله إلا الله dan محمد رسول الله

6 KEPERCAYAAN @ AKIDAH Akidah: B.Arab; عقد يعقد عقيدة عَقَد َ : simpul, ikat Akidah: simpulan, ikatan Simpulan ada dua: Hissi, dapat dikesan indra Maknawi, tidak dapat dikesan indra Simpulan maknawi lebih kuat Maksud dalam perbincangan ini: simpulan maknawi (kepercayaan): kepercayaan yang tersimpul dan larut dalam diri.

7 Sambungan ……….. Maksud akidah: kepercayaan/keyakinan yang tersimpul dalam diri mengenai sesuatu. Kepercayaan bertahap: 1. Berdasarkan kepercayaan kepada seseorang 2. Berdasarkan bukti, masih boleh digugat 3. Berdasarkan pengalaman sendiri, bukti yakin Kepercayaan ini membentuk tindak laku dan tata cara hidup individu Akidah/kepercayaan ada dua: Salah. Betul

8 AKIDAH ISLAMIYAH Takrif: kepercayaan mengenai hal-hal berkaitan Alah: zat, sifat dan perbuatannya Akidah islam akidah tauhid: وحد يوحِد توحيد Akidah tauhid: mengesakan, tidak menduakan, tidak mensyirikkan Manusia perlukan akidah tauhid Supaya merasa ada yang lebih berkuasa Hubungan akidah dengan iman: Akidah pengantar iman: akidah  iman  islam Iman:التصديق بالقلب ولإقرار باللسان والعمل بالجوارح Peroses percaya sampai buat itulah peroses iman

9 ISLAM ATAU KEPATUHAN ZAHIR Ada dua bentuk kepatuhan manusia kepada Allah Kepatuhan ijbari, terpaksa, secara tabi`e, 100% وله أسلم من فى السماوات والأرض Kepatuhan ikhtiari, pilihan sendiri. Ada perentah Allah yang tidak dipatuhi Islam sebenar: kepatuhan ikhtiari mesti 100%, sama dengan kepatuhan ijbari Islam adalah pembuktian zahir kepada akidah dan iman.

10 INTIPATI AKIDAH DALAM SYAHADATAIN Yang diketahui, diakui,akan dibuktikan dalam syahadatain ialah:لا إله إلا الله dan محمد رسول الله Percaya kepada Allah Percaya bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah Maksud لا إله إلا الله : Tiada yang disembah, dipatuhi, ditaati melainkan Allah Membuktikan dengan perkataan dan perbuatan dalam kehidupan

11 PERCAYA KEPADA ALLAH Maksud لا إله إلا الله : percaya bahawa tiada yang berhak disembah, dipatuhi dan ditaati melainkan Allah Maksudnya: menerima dan meyakini: Rububiyah Allah (Tauhid Rububiyah) Uluhiyah Allah (Tauhid Uluhiyah) dan Hakimiyah Allah dan Membuktikannya dengan perkataan dan perbuatan dalam kehidupan.

12 MENERIMA RUBUBIYAH ALLAH Rububiyah: B. Arab;ربى يربى تربية Arab gunakan rab untuk maksud: Memelihara, memenuhi keperluan dan menjaga maslahat Penjaga, pengawas, islah dan pembaikian Tuan, ketua, pemimpin, tempat bernaung Ketua, pemimpin yang ditaati, ada kedaulatan Maharaja dan tuan.

13 Sambungan ……….. Dalam perbincangan ini dihurai 4 sahaja ( 4P ): 1. Allah pencipta makhluk 1. Banyak bukti makhlik dicipta Allah ( lanhkah ke slide 14 ) 2. Allah pemilik makhluk 3. Allah penjaga makhluk 4. Allah penentu sesuatu keatas makhluk Semua manusia terima rububiyah Allah

14 Sambungan …. Manusia dicipta dari tanah Berikut sebahgian bahan kimia terpenting dalam badan manusia Oksigen 45,000 mg Karbon 12,600 mg Haidrogen 7,000 mg Asid 2,100 mg Kalsium 1,050 mg Posporan 700 mg Belerang 170 mg Potasium 140 mg Sidium 105 mg Klorait 105 mg Magnasium 35 mg Besi 04 mg Tembaga 0.1 mg Magnet.02 mg Yud.03 mg (balik ke slide 13 )

15 MENERIMA ULUHIYAH ALLAH Mengiktiraf dan mengakui hanya Allah berhak dipatuhi dan ditaati Ketaatan kepada yang lain bergantung kepada tidak bercanggah dengan perentah Allah Taat kepada perentah yang bercanggah dengan perentah Allah derhaka kepada Allah Tidak taat kepada makhluk dalam hal yang bercanggah dengan perentah Allah bukan derhaka kepada makhluk Tauhid uluhiyah: mengesakan ketaatan kepd Allah semata-mata.

16 MENERIMA KAKIMIYAH ALLAH Hakimiyah Allah: wenangan hukum hanya milik Allah Makhluk tidak punya hakimiyah Peranan makhluk: pemudah cara dan pelaksana hukum Allah Mengaku hakimiyah menceroboh hak Allah Terima hakimiyah terima undang-undang Allah dan tolak undang-undang makhluk yang bercanggah dengan undang-undang Allah

17 Sambungan ……… Terima undang-undang makhluk yang bercanggah dengan hukum Allahterdedah kepada: 1. Murtad, jika yakin yang lain lebih baik dari hukum Allah. 2. Murtad, jika yakin yang lain sama sahaja dengan hukum Allah. 3. Maksiat, jika yakin hukum Allah lebih baik, tetapi pilih yang lain kepana epentingan. #Menerima hukum makhluk mempertuhankan makhluk:اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

18 PERCAYA BAHAWA NABI MUHAMMAD PESURUH ALLAH Justifikasi pengutusan Bimbing manusia mengenal Allah, kerana akal manusia sukar mengenal Allah Kemungkinan manusia sesat atau mati dalam pencarian amat besar Pengutusan rasul adalah rahmat Para rasul ramai. Sebahgian disebut dalam Quraan, sebahgian lagi tidak. Nabi Muhammad rasul dan risalah terakhir Bukti kerasulam Nabi Muhammad:

19 Sambungan ……….. 1. Sirah baginda sendiri 2. Syariat yang dibawanya 3. Al-Quraan: mukjizat Tuntutan beriman kepada Muhammad: 1. Menerima secara mutlak apa yang dibawanya 2. Mentaati perentahnya

20 Sambungan ……… Kewajipan kepada rasulullah: 1. Mengasihinya lebih dari yang lain 2. Memuliakan dan menghormatinya semasa hidup dan setelah wafat 3. Tidak menyakiti baginda dan keluarganya 4. Bersalawat dan salam kepadanya 5. Elakkan campur aduk hak Allah dan hak rasul Sekalipun rasul baginda tetap makhluk Allah Tidak berhak disifatkan dengan sifat ketuhanan

21 KENAL DIRI KENAL ILAHI Perbincangan syahadatain membawa manusia mengenal rububiyah, uluhiyah dan hakimiyah Allah Kenal rububiyah Allah menusia kenal diri Dia makhluk dicipta Allah Dia dimiliki, dijaga dan ditentukan segalanya oleh Allah Sebagai milik Allah dia mesti patuh 100% kepada Allah Untuk taat dia mesti memberikan wenangan hukum kepada Allah, tidak memberikannya kepada yang lain Dalam kontek syahadatain dia perlu membuktikannya dengan perkataan & perbuatan

22 PENUTUP Yang dibentangkan adalah sedikit dari banyak yang perlu diketahui Diharap ia menjadi pemangkin untuk mengkaji yang lebih detail Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan memberkati usaha kita Sekian, والله أعلم بالصواب


Download ppt "TAJUK PERBINCANGAN KENAL DIRI KENAL ILAHI melalui SYAHADATAIN."

Similar presentations


Ads by Google