Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PEKERJAAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DALAM KONTEKS IBADAH.

Similar presentations


Presentation on theme: "PEKERJAAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DALAM KONTEKS IBADAH."— Presentation transcript:

1 PEKERJAAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DALAM KONTEKS IBADAH.
OLEH: HJ MOKHTAR BIN HJ RIDZWAN KETUA UNIT AGAMA & PEMBANGUNAN INSAN (HEP) UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR

2 MOTTO Firman Allah s.w.t. (bermaksud)
“ Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut dan mereka khuatir akan menghianatinya dan (akhirnya) di pikul amanah itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil Surah Al-ahzab:72 Sabda Rasulullah s.a.w. ( bermaksud) Bahawasanya Allah itu amat suka kepada seseorang dari kamu yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan penuh kesungguhan dan kecekapan.

3 Dari perspektif Islam kerja adalah satu kegiatan yang di tuntut kepada umat Islam melakukannya dari sudut hukum adalah wajib. Di dalam Al-quran dan hadis terdapat banyak dalil yang menyuruh manusia bekerja Sabda Nabi yang bermaksud “ Tangan yang diatas (yang memberi) lebih baik dari tangan yang dibawah (yang meminta) Firman Allah dalam surah al-Kahfi ayat bermaksud “ katakanlah apakah kamu mahu kami jelaskan kepada kamu tentang orang-orang yang pekerjaan mereka paling merugikan?iaitu orang-orang yang pekerjaan mereka di dunia sia-sia, sedang mereka menyangka bahawa mereka telah bekerja sebaik-baiknya”.

4 Islam menekan umatnya bekerja dengan tujuan menghasilkan sumber rezeki yang halal, bagi menyara kehidupan dirinya, keluarganya, di samping membantu orang lain yang memerlukannya. Islam tidak suka umatnya hidup hanya menjadi penganggur meminta-minta. Pekerjaan menghasilkan tenaga kerja manusia serta membangunkan negara dalam pelbagai bidang. Nabi Muhammad s.a.w. terlibat dalam pekerjaan mengambil upah mengembala kambing disamping menguruskan perniagaan Siti khadijah. Nabi Daud membangunkan perniagaannya dalam perjualan besi. Justeru itu Islam menggalakkan umatnya bekerja dalam pelbagai sektor pekerjaan asalkan pekerjaan itu di haruskan oleh syarak dan dikategorikan sebagai Ibadah disisi Allah s.w.t.

5 NILAI-NILAI KERJAYA DALAM ISLAM.
1. RABBANI – Kerjaya dalam Islam bersifat Rabbani ianya adalah hasil limpahan rahmat Allah s.w.t yang dikurniakan kepada Manusia. Insan Rabbani Berkerjaya sentiasa mengharapkan keredhaan Allah s.w.t., mengharapkan hidayah Allah dalam melaksanakan tugas dan tanggunjawab yang diamanahkan kepadanya. Ia merupakan pemangkin kepada kecemerlangan kerjayanya di samping kecemerlangan kepada Institusi tempat seseorang itu berkerja.

6 2. AKHLAKI Kerjaya seseorang Muslim akan sentiasa dilindungi dan di pandu oleh nilai akhlak murni (Akhlaqiah mahmudah) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Sural Al-qasas ayat 26 bermaksud: “ Salah seorang dari dua puteri (Nabi Syuib) berkata wahai bapaku ambillah Musa menjadi pekerja (Pembantu) kerana orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah yang kuat dan amanah” kerjaya seseorang hendaklah selaras dengan tujuan akhlak Islam yang melindungi lima kepentingan asas : Agama Akal Nyawa

7 4. Harta. 5. Keturunan. Sesuatu kerjaya tidaklah yang dilarang oleh Allah s.w.t. 3. WASATIYAH Urutan dari nilai insaninya manusia itu, maka segala yang dilakukan oleh seseorang pekerja boleh mencapai nilai terbaik atau cemerlang bila dilakukan secara pertengahan ( konsep al-Wasathiah) “ mengikut Islam” sebaik-baik perkara hendaklah dilakukan secara pertengahan (sederhana). Konsep al-Wasatiyyah dapat menghindarkan seseorang pekerja dari terjerumus kepada amalan yang tidak sihat, dan tidak beretika seperti pecah amanah, rasuah, ponteng kerja dan lain-lain.

8 Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud
“ orang yang paling kecewa (rugi) pada hari akhirat kelak ialah orang yang mencari harta (rezeki) secara haram , lalu ia masuk neraka bersama –sama hartanya itu. ETIKA KERJA ISLAM. Beberapa etika kerja yang telah di gariskan oleh Islam yang perlu di beri perhatian dan dihayati oleh setiap pekerja Islam. 1. Bekerja dengan niat beribadat kepada Allah, kehidupan manusia di dunia ini ialah kehidupan bekerja dan beramal, setiap orang hendaklah melaksanakan tugasnya dengan lengkap dan sempurna serta merasa bertanggungjawab. Ibadat khusus seperti solat, zakat, haji dan lain-lain wajib dilakukan, bekerja dan berkhidmat atas apa jawatan sekalipun adalah ibadat umum yang juga dituntut oleh Islam.

9 Motivasi bekerja bukan lagi terikat kepada sistem ganjaran dunia sahaja seperti kenaikkan pangkat, kenaikkan gaji, sijil penghargaan kecemerlangan atau lain-lain. Tetapi ia juga terikat dengan ganjaran dan balasan akhirat nanti. Rasulullah menyanjungi tinggi umatnya yang profesional dengan sabdanya yang bernaksud: “ Allah sukakan hambanya yang profesional barangsiapa yang bertungkus lumus bekerja menyara hidup keluarganya, maka ia seperti seorang mujahid Fisabilillah”. 2. Bekerja dengan ikhlas dan amanah. Bekerja dengan ikhlas bererti penuh kerelaan, suci hati bagi mencapai al-falah. Kemenangan mutlak dalam kehidupan dunia & akhirat. Mendapat mardhatillah (keredhaan Allah)

10 Mendapat barakatillah Fil Hayah.
Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Zilzalah 8-9 bermaksud “ barangsiapa yang mengerjakan kebaikkan walau sebesar zarah akan dilihat (dibalas) dan barangsiapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarah akan di lihatnya (dibalas). 3. Sifat amanah adalah sifat penting di sertai dengan ikhlas, dari sifat amanah dan ikhlas, akan menghasilkan sifat bertanggungjawab, ikhsan dan sifat murni yang lain. Amanah dan ikhlas juga dapat mengelakkan manusia dari menghianati orang lain. Saidina Umar r.a berkata.:- “ Pegawai (ketua) yang paling baik ialah yang mana orang bawahannya gembira dengannya dan yang paling buruk ialah yang mana orang yang bawahannya benci kepadanya”.

11 Bekerja dengan tekun dan cekap.
Pekerja hendaklah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kerja & tugasnya dalam lingkungan kepakaran dan kecekapannya. Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:- “ Sesungguhnya Allah menyukai hambanya jika ia melakukan pekerjaan di lakukan dengan tekun dan cekap. Orang Islam sewajarnya menjalankan kerjanya dengan kuat dan berlipat ganda, di sertai dengan ketekunan dan kecekapan bekerja itu akan dapat mencapai matlamat yang hendak di capai.

12 PEKERJAAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI IBADAH DALAM ISLAM
Falsafah bekerja Alquran/ Hadis / Qias & Ijma’ Jenis pekerjaan Halal & Harus Bekerja Sebagai Ibadah Tidak dilakukan bertentangan dengan syara’ Cara Bekerja Suasana di Restui Islam Suasana bekerja Berdasarkan Akhlak Islam Etika bekerja

13 BEBERAPA NILAI DALAM MENCETUSLAN NILAI POSITIF DI KALANGAN PEKERJA
Bersedia menerima teguran Islam menggalakkan tegur menegur sesama Umatnya secara berhikmah bila ada masalah. Pekerja mesti berlapang dada bila di tegur kerana Kesilapannya. Teguran dari ketua di buat secara ikhlas bukan marah Muhasabah berlaku dalam Kontek penambahbaikan diri Pekerja. Bekerja dengan Semangat berpasukan Menghayati Taawun al -bir. -Menghayati Konsep Amal jamaei. Menyuburkan penghayatan Ukhuwah Islamiyyah. Mengikis sifat mementing kan diri sendiri. Mempentingkan kepenting an umum dari kepentingan Peribadi. Semua orang ada peranan yang di sumbangkan & di Hargai. Bervisi Dalam Menjalan -kan tugas. Memahami akan peranan & tanggungjawab di tempat Kerja. Menghayati nilai Profesio Nalisme:- Berilmu Kretiviti Inovasi Neutraliti. Kejujuran Integriti Akauntabiliti. Mendukung wawasan Pimpinan. Rasa Sayang Kepada Institusi. Rasa Cinta Kepada tempat bekerja. Mempertahankan bila tempat kerja di remeh kan . - Rasa bangga bila pencapaian cemerlang dipelbagai bidang. Penambaikan dilakukan bagi tingkatkan kualiti Kerja & hasilan. Tidak Menikam dari Belakang.

14 MURAQABAH MUSYARATOH MUJAHADAH PENGHAYATAN KONSEP 6 M DI KALANGAN
- Selalu merasakan dirinya dilihat oleh Allah MUSYARATOH MUJAHADAH Dalam melakukan sesuatu ada syarat-syarat yang wajib di patuhi. - Bersungguh- sungguh bila melakukan kerja mengikut keikhlasan hati PENGHAYATAN KONSEP 6 M DI KALANGAN PEKERJA MUATABAH MUHASABAH Tegas dalam membuat keputusan yang betul dan sah. Mempunyai prinsip berpegang kepada kebenaran QALBUL INSAN Membuat penilaian diri. Baik & benar bersyukur kepada Allah s.w.t. Kekurangan & Kesalahan Keampunan kepada Allah. Penambahbaikan. Hadis Rasulullah bermaksud: “ Dalam diri manusia ada seketul daging jika baik – baiklah dia, jika rosak maka rosaklah seluruh badan itulah hati manusia.

15 CIRI – CIRI PEKERJA YANG
BERSYUKUR Bersyukur kepada Allah atas nikmat kerja yang di sandang. Bekerja dengan penuh tekun & sabar Menerima nasihat, teguran & tunjuk ajar dengan hati terbuka. Patuh kepada peraturan dan arahan. Sanggup berkorban masa, tenaga untuk menjayakan sesuatru tugas. menganggap Kerja sebagai Ibadah.

16 CIRI – CIRI PEKERJA YANG TIDAK
BERSYUKUR Tidak pernah merasa puas terhadap ganjaran yang di terima. Suka memprotes terhadap peraturan yang di tetapkan tanpa kewajaran. Suka membazirkan masa & tenaga. Bangga dengan kedudukan & Pangkat

17 HIRARKI HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH S.W.T.
RASA KETENANGAN JIWA RASA CINTA RASA TAKUT RASA PENGAWASAN RASA PERGANTUNGAN JIWA MANUSIA MANUSIA

18 SEKIAN TAMAT - TERIMA KASIH Teruskan Membangun Modal Insan
KESIMPULAN Kata akhir sabda Rasulullah s.a.w.(bermaksud) “ Jika Allah menghendaki seseorang hambanya menjadi baik, maka di jadikan dirinya sebagai pengedar yang menyuruhnya melakukan kebaikan dan mencegahnya dari melakukan kemungkaran. Sesiapa yang menyamakan dua harinya dia di tipu oleh sendirinya dan sesiapa yang besoknya lebih buruk dari hari ini, maka di laknat (Allah) s.w.t. Penjawat- penjawat awam yang berjaya dan cemerlang akan menjadi contoh teladan yang baik, iaitu yang terbaik dari segi kepimpinan, tunjuk ajarnya, akhlak tutur katanya dan tingkah lakunya, di samping sentiasa menjauhkan diri dari melibatkan sesuatu yang boleh menjejaskan nama baik dirinya dan institusi tempat ia bekerja. SEKIAN TAMAT - TERIMA KASIH Teruskan Membangun Modal Insan Terima kasih Atas Jemputan


Download ppt "PEKERJAAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DALAM KONTEKS IBADAH."

Similar presentations


Ads by Google