Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!

Similar presentations


Presentation on theme: "МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!"— Presentation transcript:

1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ гр. ТЪРГОВИЩЕ cko_targovishte@mon.bg тел. 0601 62079 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.02„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ гр. ТЪРГОВИЩЕ cko_targovishte@mon.bg тел. 0601 62079

2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ФОРУМ „ ПЪТ КЪМ УСПЕХА “ ФОРУМ „ ПЪТ КЪМ УСПЕХА “

3 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ЦКО гр.Търговище съвместно с Община Търговище организира провеждането на Форум „Път към успеха“, който ще се осъществи по време на традиционния панаир – Изложение 2014 г. Право на участие ще имат всички училища на територията на Област Търговище, а домакинството ще бъде предоставено на гимназиите от град Търговище. ЦКО гр.Търговище съвместно с Община Търговище организира провеждането на Форум „Път към успеха“, който ще се осъществи по време на традиционния панаир – Изложение 2014 г. Право на участие ще имат всички училища на територията на Област Търговище, а домакинството ще бъде предоставено на гимназиите от град Търговище.

4 КАЛЕНДАР НА ФОРУМА : 12 май 2014 г. – първи ден „ Шарен ден панаирен ” 13 май 2014 г. – втори ден „ Красива наука “ 14 май 2014 г. – трети ден „ Космополити “ 15 май 2014 г. – четвърти ден „ Моята професия “ 16 май 2014 г. – пети ден „ Занаяти “ 17 май 2014 г. – шести ден „ Спортен празник “ Време на събитието от 0:00 часа до 0:00 часа Място на събитието Традиционно панаирно изложение

5 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” Цели на регионален форум „ Път към успеха “: - Включване на учениците от основните училища на територията на област Търговище в игри-предизвикателства, отправени от училища-домакини с гимназиален етап на образование. - Разкриване на способностите на учениците при прилагане на усвоената информация в образователния процес в практически аспекти. - Представяне на училищата чрез профилите на видовете образование, характерно за всяко едно от тях. - Обмяна на опит между ученици и образователни институции. - Подпомагане на училищата в кампанията по план-прием за 2014 – 2015 г.

6 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

7 ПЪРВИ ДЕН - „Шарен ден панаирен“ Идея: Възстановка на градския бит от края на 19 и началото на 20 в.; „Панаирна среща“ между селския и градския бит, характерни за 19 в.; „Среща“ между миналото в патриархалната му същност и настоящето в неговата модерна битийност. Дейности: Надиграване – народни танци на различни етноси /минало/ - танци от нашето съвремие /настояще/; надпяване – народни песни /минало/ - съвременна музика /настояще/; приложни изкуства – рисуване, иконопис, дантела, занаяти, кулинария /минало/ - рисуване, иконопис /настояще/; възстановка на панаирен ден от 19 в. – театрални етюди на взаимоотношенията – спазаряване, врачуване, одумване и т. н. /минало/ - групата от 19 в. се среща с групата от 20 в. – етюди на взаимоотношенията /настояще/ Символичен домакин II СОУ ‚Проф. Никола Маринов‘

8 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ВТОРИ ДЕН - „Красива наука“ Идея: състезания в сферата на природо- математическите науки и томбола, театрални етюди, народни танци от училищни състави и караоке. Символичен домакин I СОУ „Св. Седмочисленици“

9 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ТРЕТИ ДЕН - „Космополити“ Танци, обичаи и нрави на определен етнос, култура в глобален аспект. Символичен домакин ПГИЧE „Митрополит Андрей“

10 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ЧЕТВЪРТИ ДЕН „Моята професия“. Идея: игра – състезание надпревара за време с карт. Игри – „компютърни умения“; игра – безопасно управление на велосипед. Символичен домакин ПТГ „Цар Симеон Велики“ „Информационна дискотека“. Идея: „Фотографията – уловена информация“; „Приложно творчество“. Символичен домакин ПГИИ „Джон Атанасов“. „Земеделието – бъдещето на България“ Идея: викторина, включваща въпроси от области: „Знания за земеделието“ – земеделски култури; „Безопасност на движение по пътищата“; „Създай реклама“. Символичен домакин ПГЗ

11 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ПЕТИ ДЕН Занаяти Идея: „Кукинг шоу“; „Царица палачинка“ – игра-състезание по приготвяне и овкусяване на палачинки. Символичен домакин ПГТХВТ „Алеко Константинов“ Идея: „Спирит ефект“; „Моден дизайн“ Символичен домакин ПГЕС

12 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ШЕСТИ ДЕН Спортен празник Идея: забавни игри състезания. Символичен домакин Спортно училище „Никола Симов“

13 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” Всеки ден, след приключване на игрите, комисия ще оценява и награждава най-добрите. Всеки един участник ще получи Грамота за участие във Форума, а награди ще получат класираните от първо до трето място. За допълнителна информация и заявки за участие – ЦКО Търговище cko_targovishte@mon.bg тел. 0601 62079

14 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! Процедура: BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


Download ppt "МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!"

Similar presentations


Ads by Google