Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Foloseşte-ţi potenţialul 27.02.2011. Potential ( DEX) = care are în sine toate condiţiile esenţiale de realizare Capacitate a unei persoane de a realiza.

Similar presentations


Presentation on theme: "Foloseşte-ţi potenţialul 27.02.2011. Potential ( DEX) = care are în sine toate condiţiile esenţiale de realizare Capacitate a unei persoane de a realiza."— Presentation transcript:

1 Foloseşte-ţi potenţialul 27.02.2011

2 Potential ( DEX) = care are în sine toate condiţiile esenţiale de realizare Capacitate a unei persoane de a realiza ceva într-un domeniu Ionatan – a inceput cu o acţiune personala care a sfârşit cu un succes colectiv Acţiunea lui Ionatan = împlinirea scopului lui Dumnezeu prin poporul lui Dumnezeu

3 1.Cel credincios a fost promovat 1Samuel 14:12-14 a. Pentru a face tranziţia de la potenţial la productiv trebuia sa fie acolo=credincios b. Credincioşia l-a promovat de la purtator de arme la statutul de lupt ă tor

4 2.Cei “paralizaţi”au fost mobilizaţi ( 1Samuel 14:20) Invaţ ă tur ă : Când îţi foloseşti potenţialul pentru a se împlini scopul lui Dumnezeu, cei apatici sunt atraţi în tab ă ra lui Dumnezeu

5 3. “Fiii risipitori” s-au întors acas ă 1Samuel 14:21

6 4.Captivii au fost eliberaţi 1Samuel 14:22 Înv ă ţ ă tur ă : Când Biserica, în unitate, merge la pas cu Dumnezeu, captivii sunt atraşi spre Dumnezeu si eliberaţi de Dumnezeu.

7 Rezultatul final: “În acea zi Domnul a izbavit pe Israel” 1Samuel 14:23 Promisiunea a ceea ce vrea Dumnezeu s ă fac ă prin noi: Ezechiel 37:1-10 – un cimitir transfomrat în maternitate


Download ppt "Foloseşte-ţi potenţialul 27.02.2011. Potential ( DEX) = care are în sine toate condiţiile esenţiale de realizare Capacitate a unei persoane de a realiza."

Similar presentations


Ads by Google