Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

7 Flori pentru coala mea. “Flori pentru coala mea” este o activitate în cadrul Concursului Implic ă -te, fii voluntar!

Similar presentations


Presentation on theme: "7 Flori pentru coala mea. “Flori pentru coala mea” este o activitate în cadrul Concursului Implic ă -te, fii voluntar!"— Presentation transcript:

1 7 Flori pentru coala mea

2 “Flori pentru coala mea” este o activitate în cadrul Concursului Implic ă -te, fii voluntar!

3 Prezentarea activităii

4 Ne dorim ca acest loc al devenirii noastre să fie o oază de linişte, o armonie de culori pe care numai florile, cu frumuseţea şi gingăşia lor, ni le pot oferi. Prin fereastra deschisă pătrund miresme de primăvară şi o idee prinde contur: să plantăm flori în grădina şcolii noastre.

5 Sarcinile sunt atent repartizate: vom plivi iarba care a crescut din abundenţă inundând grădina, vom săpa lotul asumat din spaţiul grădinii, vom planta şi vom uda florile de primăvară pe care le-am procurat şi pe care le-am adus la şcoală.

6 Implicare... seriozitate... responsabilitate... dăruire... O atmosferă plăcută, muncă în echipă, o punte de prietenie construită între suflete de copii. Timpul a trecut pe nesimţite! Cu toţii ne-am străduit ca totul să fie bine făcut, iar informaţiile dobândite la orele de cunoaşterea mediului s-au dovedit folositoare.

7 Gata! Toate florile au fost plantate. Suntem mulţumiţi de imaginea pe care ne-o arată acum grădina şcolii. Stabilim să venim zilnic pentru a uda florile plantate şi eventual să plivim iarba din jurul lor.

8 Ne luăm rămas-bun de la floricelele noastre şi ni se pare, chiar ni se pare că ne zâmbesc şi ne mulţumesc pentru dragostea cu care le-am înconjurat!

9 Noi putem spune că am desfăşurat o activitate de voluntariat plăcută, interesantă şi utilă pentru noi şi pentru toţi elevii şcolii noastre şi, mai mult, am câştigat noi prieteni: copiii care ne-au fost alături şi floricelele pe care le-am plantat.


Download ppt "7 Flori pentru coala mea. “Flori pentru coala mea” este o activitate în cadrul Concursului Implic ă -te, fii voluntar!"

Similar presentations


Ads by Google