Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Ce e bravenet.COM ?  De ce bravenet.COM ?  Avantaje si dezavantaje in folosirea bravenet.COm Grupa 6: Lucian-Eduard Barticel Eduard Giurgiu Iany Ionut.

Similar presentations


Presentation on theme: " Ce e bravenet.COM ?  De ce bravenet.COM ?  Avantaje si dezavantaje in folosirea bravenet.COm Grupa 6: Lucian-Eduard Barticel Eduard Giurgiu Iany Ionut."— Presentation transcript:

1  Ce e bravenet.COM ?  De ce bravenet.COM ?  Avantaje si dezavantaje in folosirea bravenet.COm Grupa 6: Lucian-Eduard Barticel Eduard Giurgiu Iany Ionut Almasanu Andrei-Vlad Popovici Placinta-Salaru Tudor Dragos Brustureanu

2 Bravenet.COM este o oportunintate de a-ţi crea propriul blog cât mai rapid şi mai uşor posibil Domeniul blogging-ului este unul nou. Statistic s-a ar ă tat c ă doar 9% din populatia de pe glob are un blog, 23% stiu ce este, au auzit sau au v ă zut un blog, ĩn timp ce restul de 68% nu sunt familiarizaţi cu termenul de blog. bravenet.COM ĩţi ofer ă posibilitatea de a-ţi crea propriul blog, nu printr-o singura ă metod ă, ci dou ă. Ce e bravenet.Com?

3 Viviti este o alt ă opţiune hostat ă tot de bravenet.com, care spre deosebire de blogul iniţial, este mult mai dr ă guţ atât la design cât si la butoanele editoare, lipsindu se de orice adware, îns ă extinderea spaţiului pe acest site este foarte costisitoare.  Pentru a va crea un Blog Bravenet : http://www.bravenet.com/global/login.php?serv_name=jou rnal http://www.bravenet.com/global/login.php?serv_name=jou rnal  Pentru a va crea un Blog Viviti : http://viviti.com/http://viviti.com/ Ce e bravenet.Com?

4 Bravenet.COM te ajut ă pas cu pas sa i ţ i creezi si s ă i ţ i personalizezi prorpiul blog intr-un mod cât mai pl ă cut si mai atractiv. Bravenet.COM te inva ţ a s ă i ţ i faci propriul site oferindu- ţ i tutoriale, free clipart, clipuri audio, chiar si referinte despre HTML / CSS. Articolele si tutorialele fac referire la partea de design, primii pasi in a-ti face un site, cum sa il promovezi si in final cum s ă obtii profit de pe urma site-ului. De ce bravenet.Com? Avantaje / Dezavantaje

5 De ce bravenet.Com? Avantaje / Dezavantaje Un dezavantaj l-ar constitui faptul ca pentru un necunoscator site-ul bravenet.COM poate fi putin greu de parcurs la inceput. Blogul Bravenet.com ofer ă posibilitatea de a bloca unele incerc ă ri de spam, prin acceptarea sau respingerea comentariilor primite de la alţi utilizatori.

6 De ce bravenet.Com? Avantaje / Dezavantaje Partea mai puţin pl ă cut ă a blogului oferit de Bravenet.com, o reprezint ă bannerul mare cu aduri din top-ul paginii. O optiune privind aceste aduri o reprezinta chiar advertisingul însuşi: “Viviti, create a web site easily with no code & no hassle.”


Download ppt " Ce e bravenet.COM ?  De ce bravenet.COM ?  Avantaje si dezavantaje in folosirea bravenet.COm Grupa 6: Lucian-Eduard Barticel Eduard Giurgiu Iany Ionut."

Similar presentations


Ads by Google