Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Caracteristici ale corpurilor cu viata

Similar presentations


Presentation on theme: "Caracteristici ale corpurilor cu viata"— Presentation transcript:

1 Caracteristici ale corpurilor cu viata
Ionita Georgeta Stiinte Clasa a III a

2 Caracteristici ale corpurilor cu viata
Întrebarea esenţială: De ce avem nevoie unii de altii? Întrebările de unitate Daca ai fi un animal,care ai vrea cel mai mult sa fii si de ce ? Care credeti ca este cea mai importanta planta? Cum te descurci daca esti o persoana nevazatoare sau surdo-muta? Întrebările de conţinut: Care sunt caracteristicile fiecarei grupe de plante ? De ce avem nevoie de plante? Ce rol are fiecare parte componenta in viata plantei ? Cum s-au adaptat plantele/animalele la mediul de viata ? Care sunt partile componente ale corpului omenesc ? Hyperlink all of your documents to the items above.

3 Corpuri cu viata Produsul creat din perspectiva elevului Alte fişiere
Evaluarea sumativă a produsului creat din perspectiva elevului Planul unităţii Resurse pentru elev Alte fişiere Resurse facilitare


Download ppt "Caracteristici ale corpurilor cu viata"

Similar presentations


Ads by Google