Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Exemple de bune practici în domeniul SCMI Endre-Sandor ERDŐDI, Manager public, Direcţia de politici publice.

Similar presentations


Presentation on theme: "Exemple de bune practici în domeniul SCMI Endre-Sandor ERDŐDI, Manager public, Direcţia de politici publice."— Presentation transcript:

1 Exemple de bune practici în domeniul SCMI Endre-Sandor ERDŐDI, Manager public, Direcţia de politici publice

2 1.Standardele US General Accounting Office (GAO) 2.Standardele revizuite ale Comisiei Europene 3.Lessons learned Cuprins:

3  De ce “control intern”?  Pentru a atinge mai bine obiectivele instituţiei  Pentru responsabilizare (accountability)  Ce este controlul intern?  O componentă integrantă a managementului organizaţiei prin care se asigură că următoarele obiective sunt atinse în mod rezonabil : Eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor Autenticitatea raportărilor financiare Conformitate cu legi şi regulamente 1. Standardele GAO – Anexa 1

4  Cinci standarde ale controlului intern:  Mediul de control  Evaluarea riscurilor  Activităţi de control  Informare şi comunicare  Monitorizare  Aplicabile în departamentele şi agenţiile federale din SUA  Exemplu: Circulara privind controlul managerial intern în Casa Albă (Executive Office of the Pesident) – Anexa 2 1. Standardele GAO

5  Au intrat în vigoare începând cu 01.01.2008 (Anexa 3)  Standardele s-au redus de la 24 la 16 pentru:  a întări efectivitatea demersurilor privind controlul intern  a simplifica demersul şi a face mai accesibil personalului  a creşte calitatea mediului de control intern 2. Standardele revizuite ale Comisiei Europene

6  6 blocuri de standarde : Misiune şi valori (2) Resurse umane (2) Planificare şi managementul riscurilor (2) Operaţiuni şi activităţi de control (5) Informare şi raportări financiare (2) Evaluare şi audit (3) 2. Standardele revizuite ale Comisiei Europene

7  Fiecare standard are o fişă, cu următoarea structură:  “Rezultatul standardului”  Cerinţe  Întrebări pentru evaluarea eficacităţii controlului intern: 2 întrebări fundamentale Mai multe întrebări specifice standardului  Exemplu: Standardul 1. Misiune (Anexa 3, p.15)  Exemplu: Standardele aplicate la EFIWLC (Anexa 4) 2. Standardele revizuite ale Comisiei Europene

8  Întocmirea a câte o fişă pentru fiecare standard după modelul CE: 1. Rezultatul standardului 2. Cerinţe 3. Întrebări de verificare a implementării standardului  Întrucât pentru direcţii nu toate standardele sunt la fel de importante, se poate face o prioritizare ale acestora după modelul CE 3. Lessons learned

9 Fişa de standard (cerinţe - 2) Analiza situaţiei actuale (pe baza întrebărilor de verificare - 3) To Do List (Obiective -> Activităţi) (pentru atingerea rezultatului standardului - 1)

10  Raportarea de realizări pentru a atinge standardele ar trebui să aibă la bază întrebările de verificare (3) şi confruntarea situaţiei existente cu cerinţele standardului (2)  Există practica internaţională a semnării unei “declaraţii de conformitate” cu standardele controlului intern la sfârşitul anului de către fiecare director (Anexa 1, p.15)  Declaraţia de conformitate ar trebui să includă realizările, neconformităţile şi cauzele acestora, precum şi un plan de acţiune pentru înlăturarea deficienţelor (Anexa 3, p.8) 3. Lessons learned

11  Pentru a implementa un SCMI efectiv, avem nevoie: Suportul top-managementului: “management’s commitment to establishing and maintaining effective internal control should cascade down and permeate the organisation’s control environment which will aid in the successful implementation of ICS” – GAO Standards (Anexa 1, p.5) Comunicări, prezentări, training-uri pentru sensibilizarea managementului Suport de la MEF Măsurarea acceptării şi înţelegerii standardelor în instituţie 3. Lessons learned

12  Exemplu de “redesign” al Standardului 7 OMF 946/2005: Anexa 5 3. Lessons learned

13 Vă mulţumesc!


Download ppt "Exemple de bune practici în domeniul SCMI Endre-Sandor ERDŐDI, Manager public, Direcţia de politici publice."

Similar presentations


Ads by Google