Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Căci Domnul nu doreşte moartea păcătosului Ci-ar vrea să se întoarcă din calea lui cea rea Să vină la lumină ca să fie mântuit Căci ziua mântuirii e-aproape.

Similar presentations


Presentation on theme: "Căci Domnul nu doreşte moartea păcătosului Ci-ar vrea să se întoarcă din calea lui cea rea Să vină la lumină ca să fie mântuit Căci ziua mântuirii e-aproape."— Presentation transcript:

1 Căci Domnul nu doreşte moartea păcătosului Ci-ar vrea să se întoarcă din calea lui cea rea Să vină la lumină ca să fie mântuit Căci ziua mântuirii e-aproape de sfârşit. :/ /: Căutaţi pe Domnul Câtă vreme se poate găsi Să chemăm Numele Lui cel mare Care poate şi azi mântui. :/

2 Căci Dumnezeu nu ţine-n seamă al tău necunoscut, A ta necunoştinţă în care te-ai zbătut El ţi-a deschis o poartă sus pe care poţi veni E poarta mântuirii, deci nu mai zăbovi ! /: Căutaţi pe Domnul Câtă vreme se poate găsi Să chemăm Numele Lui cel mare Care poate şi azi mântui. :/

3 Căci Domnul pentru tine pe o cruce a murit Acolo la Golgota ca să fii mântuit Iar Tatăl din mărire dintre morţi L-a înviat Şi-n marea Lui iubire poţi fi şi tu iertat. /: Căutaţi pe Domnul Câtă vreme se poate găsi Să chemăm Numele Lui cel mare Care poate şi azi mântui. :/

4 Deci vino la izvorul care curge neîncetat Şi bea din apa vie tu suflet însetat Căci mâine se prea poate ca să fie prea târziu Deci vino azi la Domnul din moarte şi suspin. /: Căutaţi pe Domnul Câtă vreme se poate găsi Să chemăm Numele Lui cel mare Care poate şi azi mântui. :/

5 În cer e sărbătoare pentru omul păcătos Când el de la pierzare se-ntoarce la Hristos N-ai vrea să fii acela o, amicul meu iubit Întoarce-te la Domnul ca să fii mântuit. :/ Amin /: Căutaţi pe Domnul Câtă vreme se poate găsi Să chemăm Numele Lui cel mare Care poate şi azi mântui. :/


Download ppt "Căci Domnul nu doreşte moartea păcătosului Ci-ar vrea să se întoarcă din calea lui cea rea Să vină la lumină ca să fie mântuit Căci ziua mântuirii e-aproape."

Similar presentations


Ads by Google