Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Litigii privind numele de domenii.ro Moduri de rezolvare a litigiilor Bogdan Manolea.

Similar presentations


Presentation on theme: "Litigii privind numele de domenii.ro Moduri de rezolvare a litigiilor Bogdan Manolea."— Presentation transcript:

1 Litigii privind numele de domenii.ro Moduri de rezolvare a litigiilor Bogdan Manolea

2 Numele de domeniu.ro Registrul roman de domenii.ro – administrat de către RNC - ICI - vezi www.rnc.ro pentru detaliiwww.rnc.ro Preţ 61 USD –perioada nelimitata Principiul : Primul venit, primul servit Procesarea cererilor se face automat Domeniul devine activ după ce plata este făcută

3 Numele de domeniu.ro

4 Înregistrarea numelui de domeniu oferă titularului un drept de folosinţă Posibile probleme pot sa apară prin înregistrarea unui nume de domeniu similar sau identic cu o marcă înregistrată Practica internaţională recomanda folosirea metodelor alternative de rezolvare a disputelor (conciliere, mediere, arbitraj)

5 Litigii privind numele de domeniu.ro Folosirea UDRP (Procedura uniformă de rezolvare a disputelor) la unul dintre furnizorii autorizaţi ) – ex. OMPI, National Arbitration Forum (NAF) –Procedura adoptată de ICANN la 26 August 1999 –Procedura adoptată şi de RNC în 1999 Apelarea la instanţele judecătoreşti de drept comun pentru recuperarea numelui de domeniu

6 Metode de rezolvare UDRP Procedura rapida (max. 70 de zile) Cost ridicat (min. 1500 Euro) Se aplică în situaţia când următoarele condiţii sunt îndeplinite cumulativ : –Numele de domeniu este identic –Numele de domeniu înregistrat este identic sau similar cu o marcă înregistrată asupra căreia are drepturi Reclamantul; –Deţinătorul nu are nici un drept sau interes legitim asupra numelui de domeniu; –Numele de domeniu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă.

7 Metode de rezolvare Procedura în faţa instanţelor judecătoreşti : Procedura îndelungată (min. 1 an) Caz complex – deseori greu de înţeles pentru judecători De obicei temeiul juridic îl reprezintă legea mărcilor – 84/1998

8 Cazuri Rezolvate prin apelarea la UDRP Ex. philips.ro, swissair.ro, billa.ro, att.ro, pizzahut.ro, kfc.ro, paradox.ro,praktiker.ro - de obicei soluţionate de Centrul de Arbitraj si Mediere din cadrul OMPI Rezolvate în cadrul instanţelor de drept comun Ex. airfrance.ro, coca-cola.ro, asirom.ro, Aflate încă pe rol Ex: topghid.ro, nivea.ro, osram.ro O lista a deciziilor, precum şi conţinutul lor poate fi găsit pe pagina web Legile Internetului - www.legi-internet.rowww.legi-internet.ro

9 Mulţumes c! Bogdan Manolea bogdan@internews.org


Download ppt "Litigii privind numele de domenii.ro Moduri de rezolvare a litigiilor Bogdan Manolea."

Similar presentations


Ads by Google