Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oracle Academy Lead Adjunct

Similar presentations


Presentation on theme: "Oracle Academy Lead Adjunct"— Presentation transcript:

1 Oracle Academy Lead Adjunct
Prof. Carmen Popescu Oracle Academy Lead Adjunct

2 Forma generala a comenzii SELECT
SELECT expresii FROM tabele WHERE conditii In clauza select pot aparea coloane, sau expresii Ordinea operatorilor: * / + - Operatorii logici: AND, OR (in aceasta ordine)

3 BETWEEN SELECT * from employees WHERE department_id BETWEEN 10 AND 30
department_id >=10 AND department_id<=30 Departamentul 20 ESTE afisat

4 IN SELECT * from employees WHERE department_id IN (10,30) 
department_id=10 OR department_id=30 Departamentul 20 NU ESTE afisat

5 NULL 5+NULL => NULL La ordonare crescatoare valorile NULL sunt puse la sfarsit La ordonare descrescatoare NULL apare la inceput

6 ALIAS DE COLOANA (AS) SELECT salary+0.25*salary FROM employees
AS ”New Salary” AS New Salary => EROARE

7 ALIAS DE COLOANA (AS) SELECT first_name||’ ’||last_name AS Numele
FROM employees AS ”Numele”

8 ALIAS DE COLOANA (AS) Ghilimelele la alias sunt obligatorii cand:
Aliasul e compus din doua sau mai multe cuvinte Dorim ca aliasul sa fie scriscu litere mici

9 DESCRIBE

10 LIKE SELECT * from employees WHERE first_name LIKE ’%a%’
afiseaza toate persoanele cu un ’a’ oriunde in prenume WHERE first_name LIKE ’_ _a%’ afiseaza persoanele cu un a pe a treia pozitie din nume % - oricate caractere (inclusiv nici unul) _ - un singur caracter

11 LIKE SELECT * from employees WHERE job_title LIKE ’%\_ _ _’ ESCAPE ’\’
afiseaza persoanele pt. care in job_title, dupa caracterul _ mai exista exact doua caractere Cu clauza ESCAPE am precizat ca% sau _ precedate de \ vor fi tratate ca si caractere normale ce trebuie sa apara in text nu ca wildchar.

12 ORDER BY SELECT * FROM employees ORDER BY last_name ASC, salary DESC
SELECT first_name,salary, department_id FROM employees ORDER BY 2 Se sorteaza dupa a doua expresie din clauza SELECT, adica dupa salary


Download ppt "Oracle Academy Lead Adjunct"

Similar presentations


Ads by Google