Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

2009 Pag. 1. 2009 Pag. 2 Agenda 1.Obiectivul proiectului 2.Parteneri 3.Autentificare versus identificare 4.Schema generala 5.Probleme de rezolvat / rezolvate.

Similar presentations


Presentation on theme: "2009 Pag. 1. 2009 Pag. 2 Agenda 1.Obiectivul proiectului 2.Parteneri 3.Autentificare versus identificare 4.Schema generala 5.Probleme de rezolvat / rezolvate."— Presentation transcript:

1 2009 Pag. 1

2 2009 Pag. 2 Agenda 1.Obiectivul proiectului 2.Parteneri 3.Autentificare versus identificare 4.Schema generala 5.Probleme de rezolvat / rezolvate

3 2009 Pag. 3 Realizarea unui sistem de autentificare bazat pe semnatura dinamica olografa Obiectiv

4 2009 Pag. 4 Parteneri 1.SOFTWIN – Departamentul Cercetare- Dezvoltare 2.Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (Prof. Univ. Dr. Ing. Corneliu Burileanu) 3.Institutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române (Dr. Nicolae Constantinescu)

5 2009 Pag. 5 Autentificare Autentificare: verificarea unei persoane care revendica o anumita identitate Baza de date a persoanelor A C B D “A declara ca este B” este adevarat daca C seamana cu D

6 2009 Pag. 6 Identificare Identificare: care este identitatea unei persoane Baza de date a persoanelor A C B D Daca aflam ca D seamana cu C atunci A este B ?

7 2009 Pag. 7 Schema generala pentru atingerea obiectivului Caracteristici biometrice Achiziţie Procesare Baza de date Comparaţie Caracteristici biometrice Achiziţie Procesare Autentificat Respins Inregistrare Autentificare

8 2009 Pag. 8 Probleme de rezolvat /rezolvate (a) 1.Este posibila autentificarea automata pe baza semnaturii olografe? – “Principii si concepte de captura a semnaturii" - Adrian Dinescu 2.Ce fel de informatii sa fie culese si cum? – “Aspecte de natura tehnologica in realizarea prototipului" - Adrian Dinescu 3.Ce algoritmi sa fie folositi pentru recunoasterea semnaturilor? – "Descriere generala a algoritmilor utilizati in cadrul proiectului" - Stefan Diaconescu

9 2009 Pag. 9 4.Cum sa fie folositi simultan mai multi algoritmi de recunoastere? – “Metode de combinare ale algoritmilor utilizate in cadrul proiectului" - Sorin Rusu 5.Cum se poate face alinierea la standardele in domeniu? - "Descriere BioApi" - Sorin Rusu 6.Care sunt aspectele de natura psihologica ale utlizarii semnaturii olografe? – ”Studiul asupra aplicabilitatii sistemului de achizitie biometrica in stabilirea parametrilor psihomotorii pentru posesorului unei set de semnaturi” – Nicolae Constantinescu Probleme de rezolvat /rezolvate (b)

10 2009 Pag. 10 Probleme de rezolvat /rezolvate (c) 7.Cum trebuie testat un sistem bazat pe recunoasterea semnaturii dinamice olografe? – “Teste si rezultate” – Valentin Andrei 8.Ce aplicatii se pot construi pe baza recunoasterii automate a semnaturii dinamice olografe? – “Exemple de aplicaţii. Demo" - Sorin Rusu

11 2009 Pag. 11 Q&A


Download ppt "2009 Pag. 1. 2009 Pag. 2 Agenda 1.Obiectivul proiectului 2.Parteneri 3.Autentificare versus identificare 4.Schema generala 5.Probleme de rezolvat / rezolvate."

Similar presentations


Ads by Google