Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ACTIVITATEA 1 -,, PROFESOR IT LA PAPI’’

Similar presentations


Presentation on theme: "ACTIVITATEA 1 -,, PROFESOR IT LA PAPI’’"— Presentation transcript:

1 ACTIVITATEA 1 -,, PROFESOR IT LA PAPI’’
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI SCOALA CU CLS. I –VIII NISTORESTI -VRANCEA PROCESORUL DE TEXTE MICROSOFT WORD ACTIVITATEA 1 -,, PROFESOR IT LA PAPI’’ e-VACANTA 2010! AUTORI : SOGOR GEORGIANA CLS VII BUSILA MADALINA CLS VII

2 -Formarea deprinderilor practice de:
- deschidere a unui document nou, -de setare a paginii de lucru, - de salvare a unui document, - de deschidere a unui document deja existent, - de închidere a unui document

3 Deschiderea unei sesiuni de lucru
Aplicaţia Microsoft Word poate fi deschisă: 1) START Programs Microsoft Word 2) Prin selectarea pictogramei Word

4 Elementele ferestrei aplicaţiei Microsoft Word

5 Elementele ferestrei de lucru a aplicaţiei Word sunt:
1.Bara de titlu- situată în partea de sus a ferestrei. Pe ea în partea stângă este afişat numele documentului curent iar în partea dreaptă se găsesc trei butoane: de minimizare, de redimensionare şi de închidere a documentului. 2. Bara de meniuri – se află sub bara de titlu. Meniul se foloseşte pentru a transmite diferite comenzi editorului. Meniul se deschide cu click stânga.

6 3.Bare de instrumente – oferă scurtături pentru diferite comenzi care pot fi alese din meniuri.Cele mai des folosite sunt bara standard şi bara de formatare. Bara standard: Bara de formatare: 4.Rigla – se găseşte sub barele de instrumente. Ea este folosită pentru a schimba formatul documentului.

7 5.Zona de lucru – aceasta ocupă cea mai mare parte din fereastra Word.

8 Deschiderea şi iniţializarea unui document nou
Pentru a crea un document nou se alege din meniul File(Fişier) opţiunea New(Nou). O altă variantă este combinaţia de taste CTRL+N. Următorul pas care trebuie făcut este setarea caracteristicilor paginilor sau Iniţializarea paginii. Pentru aceasta se selectează din meniul File(Fişier) opţiunea Page Setup(Iniţializarea paginii).

9 Din fereastra Page Setup (Iniţializare pagină ) se modifică marginile paginii şi formatul acesteia.

10 Salvarea unui document nou creat
După ce a fost introdus text într-un document, acesta trebuie salvat. Salvarea unui document: 1.Se alege din meniul File(Fişier) opţiunea Save As(Salvare ca) sau se apasă combinaţia de taste CTRL+S, sau butonul Save din bara de instrumente Standard.

11 2.În fereastra apărută se tastează numele cu care va fi salvat documentul şi se alege locul unde va fi salvat documenul. 3. Se apasă butonul Save(Salvare).

12 Deschiderea unui document existent
Deschiderea unui document existent se poate face pe două căi: Se deschide mai întâi Microsoft Word şi apoi se trece prin următorii paşi: - se alege din meniul File(Fişier)opţiunea Open(Deschidere), sau se apasă combinaţia de taste CTRL+O, sau se apasă butonul Open(Deschidere) de pe bara standard de intrumente.

13 -din fereastra Open(deschidere) se selectează documentul
-din fereastra Open(deschidere) se selectează documentul. -se apasă butonul Open(Deschidere)

14 Salvarea modificărilor unui document
Un document care a fost deschis pentru modificare, înainte de a fi închis trebuie salvat. Sunt mai multe modalităţi în care pot fi salvate modificările efectuate. 1) Se apasă butonul Save(Salvare) de pe bara standard de instrumente. 2) Se apasă combinaţia de taste CTRL+S. 3) Se alege din meniul File(Fişier)opţiunea Save(Salvare).

15 Închiderea unui document şi a aplicaţiei Microsoft Word
Închiderea unui document se face după ce datele au fost salvate.Documentul se închide alegând opţiunea Close(Închidere) din meniul File(Fişier). Apoi se închide aplicaţia alegând din meniul File(Fişier) opţiunea Exit(Ieşire). Fereastra Microsoft Word poate fi închisă şi din butonul de închidere din dreapta sus, sau cu combinaţia de taste ALT+F4


Download ppt "ACTIVITATEA 1 -,, PROFESOR IT LA PAPI’’"

Similar presentations


Ads by Google