Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SYUMULIYAT AL-DA`WAH ISI KANDUNGAN: Maksud tajuk Syumul al-Taalim Syumul al-Bina’ Syumul maidan al-`amal.

Similar presentations


Presentation on theme: "SYUMULIYAT AL-DA`WAH ISI KANDUNGAN: Maksud tajuk Syumul al-Taalim Syumul al-Bina’ Syumul maidan al-`amal."— Presentation transcript:

1 SYUMULIYAT AL-DA`WAH ISI KANDUNGAN: Maksud tajuk Syumul al-Taalim Syumul al-Bina’ Syumul maidan al-`amal

2 MAKSUD SYUMULIYAT AL-DA`AWAH Islam syumul Amal dakwah menyampaikan islam juga mesti syuumul – Dakwah syumul mesti: – Syumul taalim – Syumul pembinaan @ tarbiyah – Syumul maidan al-amal

3 SYUMUL AL-TAALIM Maksud: sampaikan seluruh ajaran Islam dari semua aspek. – Aqidah – Syariah – Sistem Tidak abaikan mana-mana sudut ajaran islam Beri penekanan seimbang mengikut keperluan.

4 Sambungan ………… Aqidah: – Rububiyah, uluhiyah, hakimiyah, syirik dll Syariah, undang-undang dan qadaya fiqhiyah – Konsep dan sejarah perkembangan syariah – Peroses pembinaan hukum: ijtihad dan wasailnya – Peroses pembinaan undang-undang – Qadaya fiqhiyah dan fiqh aulawiyat – Dll yang berkaitan Siatem: – Akhlak,keluarga, masyarakat, politik dan kenegaraan, ekonomi, fatwa, kehakiman,hisbah dll

5 SYUMUL AL-BINA ’ : TARBIYAH Maksud: – Maksud tarbiyah dalam dakwah: Peroses berterusan dalam usaha membentuk du`at yang memenuhi syarat-syarat authiq ( توثيق ) atau syarat mendapat kepercayaan untuk diserah tanggung jawab amal dakwah. Kepentingan: – Matlamat amal dakwah kembalikan hakimiyah ilahiyah – Perlu peroses al-Taghyiir al-syamil – Perlu tenaga du`at berkualiti

6 Sambungan …….. – Pikulkan du`at beban berat tanpa bina kualitinya adan membawa masalah; gagal, kecundang dll Medan tarbiyah – Individu – Rumahtangga – masyarakat Ruang lingkup tarbiyah – Ruhi – Aqli – Jasadi

7 Sa Sambungan ……… Matlamat tarbiyah Pada mindivid: – Menjadikannya islamik dari sudut akidah, ibadah, akhlak, fikrah, ilmu,semangat perjuangan, pengurusan diri, berjiwa bebas, tubuh yang sihat, bermanfaat kepada orang lain. Pada keluarga: – Mengamalkan konsep, nilai, neraca, adab, akhlak, budaya Islam – Ibu bapa menjadi qudwah islamiyah – Bina jatidiri dan emosi anak-anak – Corakkan keluarga dengan corak Islam

8 Sambungan …….. Pada masyarakat: – Tegak di atas dasar akidah – Beriltizam dengan ajaran Islam – Islam mendominasi masyarakat – Mereka yang sudah ditarbiyah berfungsi dalam masyarakat Dakwah kita adalah: – Dakwah salafiyah; kembali kepada amalan salaf – Dakwah sunniyah; pastikan amalan ikut sunnah – Rabitah rabbaniyah; syu`ur rabbani pengikat semua ahli

9 SYUMUL MAIDAN AL-AMAL Maksud: Medan amal: – Individu – Keluarga – Masyarakat – Negara – Nusantara – Antara bangsa – Khairiyah – Da`awiyah

10 sambungan … : Sasaran Dan Aktiviti Setiap Medan sambungan … : Sasaran Dan Aktiviti Setiap Medan Individu – Matlamat: telah dijelaskan di atas – Aktiviti: dakwah fardiyah dan tarbiyah fardiyah Keluarga: – Matlamat: telah dijelaskan di atas – Aktiviti: merancang perkahwinan du`at, program kekeluargaan, program pendidikan formal Masyarakat: – Matlamat: telah dijelaskan di atas. – Aktiviti: tawasul ijima`ie, tajmi`e, perangi kemungkaran, galakkan kebajikan dll

11 Sambungan … : Sasaran Dan Aktiviti Setiap Medan Peringkat Negara: – Islah al-hukumah – Daulah Islamiyah Peringkat Nusantara: – Taaruf – Bina `alaqat – Taawun Peringkat Antarabangsa: – Taaruf – Bina `alqat – Taawun

12 Sambungan … : Sasaran Dan Aktiviti Setiap Medan Khairiyah: – Memesyarakatkan dakwah – Mempastikan keadilan sosial – Memberi bantuan – Dalam dan luar negara Da`awiyah: – Dakwah ammah – Bakwah non muslim

13 PENUTUP PENUTUP Apa yang dibentangkan adalah berdasarkan sesuatu yang umum, pelaksanaannya mungkin berbeza mengikut keperluan semasa. Pembentangan ini menjelaskan: – Betapa luasnya medan amal dakwah – Kelengkapan diri yang mesti ada pada diri anda – Subjek yang mesti anda hadami Semoga pembentangan ini jadi pemangkin والله أعلم بالصواب


Download ppt "SYUMULIYAT AL-DA`WAH ISI KANDUNGAN: Maksud tajuk Syumul al-Taalim Syumul al-Bina’ Syumul maidan al-`amal."

Similar presentations


Ads by Google