Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bahagian Hadis ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN

Similar presentations


Presentation on theme: "Bahagian Hadis ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN"— Presentation transcript:

1 Bahagian Hadis ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN

2 ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN SOALAN PENILAIAN HURAIAN HADIS
CIRI-CIRI ILMU YANG BERGUNA PENGHAYATAN HADIS FAEDAH BERILMU

3 عن أبي بكر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغد عالما او متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك Maksudnya: Bermula bagimu seorang guru atau pelajar atau pendengar atau orang yang cinta akan ilmu, jangan jadi orang kelima, anda akan binasa.

4 MAFHUM HADIS : “Mulakan pagimu sebagai seorang guru atau pelajar atau pendengar atau orang yang cinta akan ilmu. Janganlah jadi orang kelima , kelak kamu binasa.” - Riwayat Tabrani

5 HURAIAN HADIS -Umat Islam disarankan agar menjadi orang yang
Mencintai ilmu Menuntut ilmu berilmu pengetahuan di mana sahaja dalam hidup seharian. -Tujuan berilmu pengetahuan agar maju dalam semua aspek; dunia dan akhirat.

6 Galakkan dan kepentingan ilmu
Tanpa ilmu kehidupan akan binasa Tanpa ilmu kehidupan akan sesat Tanpa ilmu kita akan ketinggalan dalam semua aspek Tanpa ilmu kita akan rugi di dunia dan di akhirat

7 Ciri-ciri Ilmu Yang Berguna
Memantapkan iman Membawa pengabdian kepada Allah SWT Menaikkan martabat umat Islam Tidak menyesatkan Membangunkan masyarakat Membawa kejayaan Membentuk akhlak terpuji

8 Membangunkan ekonomi umat
Mengangkat martabat agama,bangsa,negara Mengangkat martabat agama,bangsa,negara Diredhai Allah Dapat Membangunkan ekonomi umat Dapat Membangunkan ekonomi umat Berdaya maju Dapat Membezakan hak dan batil Hidup mulia dan dihormati Hidup mulia dan dihormati Taat Ibubapa FAEDAH ORANG BERILMU

9 PENGHAYATAN HADIS Semangat berlumba-lumba mencari ilmu
Berdisiplin dan bersistematik dalam menuntut ilmu Menghormati guru dan pemimpin Berdamping dengan guru jika ada masalah dalam pelajaran

10 Latihan Penilaian Latihan Penilaian
Berdasarkan hadis di atas, siapakah yang dimaksudkan dengan orang kelima? (2m) 2) Nyatakan dua akibat individu yang mengabaikan ilmu?(2m) 3) Ilmu pengetahuan terbahagi kepada dua bahagian. Nyatakan bahagian-bahagian tersebut. (2m) 4) Jelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dapat mengangkat martabat umat Islam. (2m) 5) Berikan dua pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. (2m)

11 Sekian...terima kasih!


Download ppt "Bahagian Hadis ILMU PENGETAHUAN ASAS KEJAYAAN"

Similar presentations


Ads by Google