Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SOFTWARE Tipuri de software.

Similar presentations


Presentation on theme: "SOFTWARE Tipuri de software."— Presentation transcript:

1 SOFTWARE Tipuri de software

2 Un sistem de calcul nu poate sã prelucreze date fãrã sã fie programat
Un sistem de calcul nu poate sã prelucreze date fãrã sã fie programat. Un program constã dintr-o succesiune de instructiuni ce converg cãtre solutia problemei ce trebuie sã fie rezolvatã.  

3 Existã douã categorii de programe:
programe de sistem - coordoneazã modul în care lucreazã componentele sistemului si oferã asistentã în functionarea programelor de aplicatii. programe de aplicatii - destinate rezolvãrii unor probleme specifice unei aplicatii. Se spune cã alcãtuiesc software de aplicatii. Aceste programe efectueazã prelucrãri ale datelor, în concordantã cu cerintele informationale necesare; fiind realizate în principal de cãtre firme specializate de software.

4 Aplicatii software Aplicatiile informatice sunt reprezentate de acele programe ce sunt realizate pentru utilizatori cu scopul de a folosi calculatorul într-o problemã specificã si pentru a îndeplini o anumitã sarcinã (procesare de text, facturare, DTP, aplicatii grafice

5 Existã diferite programe fiecare având o functie specificã, de exemplu:

6   *Programe de comunicatii - Yahoo Messenger, Outlook Express (cu ajutorul acestor programe se pot trimite mesaje si comunica cu diferite persoane indiferent de localizarea geograficã a acestora).

7 Programe de manipulare si gestiune a fisierelor - Apple OS 9, Linux, Windows Explorer (cu ajutorul acestor programe se pot crea, sterge sau redenumi fisierele).

8 Programe de navigare pe WEB - Netscape Navigator , Internet Explorer (cu ajutorul acestor programe puteti accesa diferite pagini de Internet).

9 Programele de procesare de text - WordPro, StarOffice Document, Microsoft Word (cu aceste programe se pot accesa informatiile sub formã de text, având posibilitatea de editare, salvare si imprimare a documentului).  

10 Programele de calcul tabelar - Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, StarOffice Spreadsheet (aceste programe permit manipularea datelor numerice existente în tabelele de calcul).

11 Programele de gestiune a bazelor de date - Filemaker Pro, Microsoft Access, Appleworks (acest program organizeazã colectii mari de date, pentru ca informatia sã fie disponibilã utilizatorului prin realizarea interogãrilor si a extragerilor de date).

12 Asadar, dintre aplicatiile software care pot fi folosite la birou sau acasã se pot enumera:  

13 -Program de procesare de text: Word WordPerfect, AmiPro;  - Program de calcul tabelar: Excel, Lotus 123;  - Program de baze de date: Access, Filemaker Pro; Program de prezentãri: PowerPoint, Freelance;Program de procesare de text: Word,

14 -Program de posta electronicã; - Program de navigare pe Internet;  -Program de contabilitate; -Program de salarii.


Download ppt "SOFTWARE Tipuri de software."

Similar presentations


Ads by Google