Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Instrumente CASE Curs nr. 7.

Similar presentations


Presentation on theme: "Instrumente CASE Curs nr. 7."— Presentation transcript:

1 Instrumente CASE Curs nr. 7

2 Erwin data modeler

3 Erwin data modeler – crearea unui model

4 Erwin data modeler – inserarea atributelor

5 Erwin data modeler – editarea relaţiilor

6 Erwin data modeler – modelul fizic al unei BD

7 Erwin data modeler – script SQL generat prin forward engineering

8 Microsoft Visio

9 Microsoft Visio Opţiunea Reverse Engineering din meniul Database permite importul bazelor de date Oracle, DB2, SQL, Access şi generarea modelului Visio corespunzător. Crearea modelului ORM (Object Role Model) care permite crearea unui model intuitiv al bazei de date (stabilirea entităţilor, a atributelor acestora, evidenţierea relaţiilor dintre entităţi). Generarea automată a modelului logic pe baza modelului ORM Generarea modelului fizic pe baza modelului logic obţinut anterior

10 Microsoft Visio

11 generarea automată de cod SQL pentru baza de date creată;
Toad data modeler Toad Data Modeler exportă diagramele ER în format HTML, RTF sau în format imagine (.jpg sau .bmp). posibilitatea de a creea diagrame ER pentru diverse sisteme de gestionare a bazelor de date; ingineria inversă; adăugarea de date suplimentare în diagramele ER pentru a îmbunătăţi descrierea bazei de date; posibilitatea de a verifica modelul şi de a genera erorile într-o formă explicită; generarea automată de cod SQL pentru baza de date creată; monitorizarea modificărilor cu ajutorul Version Manager-ului; posibilitatea de creare a unei liste de sarcini privind modelul generat (To Do list).

12 Toad data modeler Opţiunea Reverse Engineering din meniul File va demara procesul. Utilizatorul va trebui să specifice formatul original al bazei de date, tipul acesteia şi numele utilizator şi parola de conectare dacă este cazul

13 Embarcadero ER/Studio
Programul poate fi rulat în două moduri: client independent (standalone) sau ca şi client conectat la un depozit central. Depozitul permite crearea unei baze de date centralizate care va memora modelele create şi permite de asemenea aplicarea unor restricţii de securitate referitoare la accesul la modelul respectiv

14 Embarcadero ER/Studio – interfaţa utilizator

15 Oracle Designer

16 Oracle Designer Oracle Designer oferă instrumente de modelare şi de dezvoltare care permit utilizatorilor să urmărească anumite metode de proiectare. Astfel, Oracle Designer permite utilizatorilor să utilizeze metodologia SLDC (System Development Life Cycle) sau metode iterative gen SSADM (Structured System Analysis and Design Methodology). Oracle Designer conţine instrumente de transformare a procedurilor în cod şi poate de asemenea genera o interfaţă grafică utilizator (GUI) prin utilizarea Oracle Form şi Report. Oracle Designer oferă un depozit centralizat în care se stochează toate informaţiile ce pot fi accesate de către alţi utilizatori. Acest fapt permite proiectanţilor să lucreze simultan la aceeaşi aplicaţie şi toate modelele sunt imediat disponibile celorlalţi utilizatori. Un alt avantaj al acestei centralizări este cel generat de faptul că toată informaţia este memorată unitar, micşorându-se riscul pierderii sau alterării acesteia.

17 Oracle Designer Din punct de vedere al mentenabilităţii, apar următoarele avantaje: modelele proiectate pot fi actualizate imediat; modificările aplicate asupra modelului pot fi implementate în aplicaţie cu ajutorul instrumentelor specifice ceea ce reduce posibilitatea apariţiei unor erori; codul generat poate reflecta doar eventualele modificări aduse asupra tabelelor; codul generat este stocat modular astfel încât este posibilă modificarea doar a unui modul şi regenerarea modulului modificat.


Download ppt "Instrumente CASE Curs nr. 7."

Similar presentations


Ads by Google