Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Cojocea Manuela-Simona Microsoft Student Partners.

Similar presentations


Presentation on theme: "Cojocea Manuela-Simona Microsoft Student Partners."— Presentation transcript:

1 Cojocea Manuela-Simona Microsoft Student Partners

2  Recapitulare  Crearea unui installer  Tipuri de proiecte în Visual Studio 2008  Test(30’)  Trista despărţire:)

3  C/C++  Visual Studio

4  ATL  CRL  General  MFC  Smart Device  Test  Win 32

5  Active Template Library (ATL) este un set de clase bazate pe template-uri de C++ dezvoltate de Microsoft pentru programarea obiectelor COM(Component Object Model)C++MicrosoftComponent Object Model  Putem crea: -COM objects - OLE Automation serversOLE Automation - controale ActiveXActiveX 

6  Folosite în special în ASP  controalele pentru internet pot fi create şi cu ajutorul MFC dar acestea sunt mult mai mari ca dimensiune şi depind de DLL-uri

7  Microsoft Foundation Class Library (Microsoft Foundation Classes) este o bibliotecă ce combină utilizarea claselor de C++ cu porţiuni de Windows API incluzând posibilitatea de a utilize un application framework standard

8 Urmăriţi versiunea on-line a acestui curs:) www.fmi.unibuc.ro/msp

9  Pas1: Build în varianta Release  Pas2: Add New Project->Setup Wizard (alegem tipul de proiect)

10  Pas3: Alegem fişierele care trebuie incluse în Pachet  Pas4: Verificăm proprietăţile proiectului de setup  Pas5: Build Setup Project

11  Minim 2 din 3 prezenţe  Minim 3 grile corecte=>Diplomă de participare  Minim 9 grile corecte=>Diplomă de absolvire  12 grile+ 3 din 4 grile corecte=>Diplomă de excelenţă

12  Can you do it better?

13  Cam atât, deocamdata!:) Vă mulţumesc! Cojocea Manuela-Simona simonich444@yahoo.com


Download ppt "Cojocea Manuela-Simona Microsoft Student Partners."

Similar presentations


Ads by Google