Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Як держава захищає права дитини в сім'ї

Similar presentations


Presentation on theme: "Як держава захищає права дитини в сім'ї"— Presentation transcript:

1 Як держава захищає права дитини в сім'ї
Урок 20 Як держава захищає права дитини в сім'ї

2 Після цього уроку учні зможуть:
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: - називати державні органи та установи, що опікуються правами дитини; - оцінювати ситуації порушення прав дитини в сім’ї; - розповідати про підстави і процедуру позбавлення батьківських прав; - розрізняти усиновлення та опіку і піклування; - моделювати та розв’язувати правові ситуації; - висловлювати судження щодо важливості і значення виховання дитини в сім’ї.

3 План уроку: Як держава захищає права дитини в сім'ї 2. За що і як батьки можуть бути позбавлені батьківських прав 3. Що таке усиновлення, опіка, піклування

4 Актуалізація опорних знань.
Перегляд уривку мультфільму «Попелюшка». Чи були дотримані права Попелюшки? Чи змогла б вона себе захистити? Чи рівні права у доньок і падчерці? - Чому Попелюшка була нещасливою?

5 Насильство в сім’ї - це будь-які навмисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого, якщо вони порушують конституційні права й свободи члена сім’ї як людини й громадянина та завдають йому моральних страждань, шкоди фізичному чи психічному здоров’ю. Види насильства: Фізичне Сексуальне Психологічне Економічне

6 Причини сімейної жорстокості:
Недостатній рівень вихованості серед дорослих; Зловживання спиртними напоями; Кризові явища в суспільстві; Існування традиційного способу виховання різкою; Психологічна неврівноваженість дорослих; Небажання розібратись в справжніх причинах дитячих невдач і намагання ліквідувати лише привід, що спричиняє поглиблення проблем та інші.

7

8

9

10

11

12

13 Завдання: порівняти правові терміни.
Усиновлення Піклування Усиновлення є юридичним актом, що встановлює між сторонами такі правові відносини, які існують між батьками і дітьми Призначається піклування для захисту прав особи, яка не має повної дієздатності і не може здійснювати цивільні права і обов’язки Може проводитися щодо дитини від народження до досягнення 18-ти річного віку, а в окремих випадках ще й повнолітніх Встановлюється над неповнолітніми у віці від 14 до 18 років Усиновлений має право на спадщину усиновлювача, а усиновлювач – на спадщину усиновленого Піклувальник і підопічний спадкових прав не мають Таємниця усиновлення Не може бути таємниця піклування Усиновлювач може бути записаний батьком дитини У разі піклування – ні Можлива зміна прізвища, імені і по батькові дитини Неможливо Можна визнати недійсним Не можна Потрібна згода іншого з подружжя Згода не потрібна Рішення приймає тільки суд І суд, і орган з опіки і піклування

14 Спільні риси усиновлення і піклування
1. Рішення про встановлення й усиновлення, і піклування приймає суд, хоч щодо піклування – також органом опіки і піклування. 2. Як піклувальником, так і усиновлювачем може бути лише повнолітня особа з повною цивільною дієздатністю. 3. Як піклувальником, так і усиновлювачем не може бути особа, позбавлена батьківських прав. 4. І піклування, й усиновлення встановлюється над дітьми, які залишилися без батьківського піклування. 5. З моменту здійснення усиновлення, і з моменту встановлення піклування припиняються особисті права і обов’язки між батьками і особою, яка взята під піклування або усиновлена.

15

16 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: Опрацювати п.20.


Download ppt "Як держава захищає права дитини в сім'ї"

Similar presentations


Ads by Google