Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Sila Ikuti setiap Power Point. 1) Buka Profile Tagged anda dan klik Friends untuk melihat kawan anda Klik Sini.

Similar presentations


Presentation on theme: "Sila Ikuti setiap Power Point. 1) Buka Profile Tagged anda dan klik Friends untuk melihat kawan anda Klik Sini."— Presentation transcript:

1 Sila Ikuti setiap Power Point

2 1) Buka Profile Tagged anda dan klik Friends untuk melihat kawan anda Klik Sini

3 2) Pergi 1 foto kawan anda dan cari ikon Leave A Comment di bawah foto rakan anda …Klik ikon tersebut akan Keluar 1 Space dan pastekan Iklan/Text anda dalam ruangan tersebut Klik Ikon ini

4 3) Sebelum anda send Iklan/Text anda, Scroll Down kebawah dan anda akan lihat senarai semua Rakan Tagged anda, Klik setiap satu Rakan dan nama mereka akan terisi di dalam Bahagian SELECT FRIEND TO COMMENT. Pilih sehingga 40 Rakan Iklan/Text Anda Klik Setiap Kawan

5 4)Klik Rakan Tagged sehingga 40 Rakan dan klik POST COMMENT

6 5) Anda Juga Boleh Memilih Senarai Rakan Mengikut Turutan Abjad, boleh mulakan dari mana-mana huruf yang anda suka, Cuma klik abjad yang anda mahu diatas foto Rakan-rakan anda dan klik sehingga 40 rakan Pilih Abjad

7 6) Setelah penuh senarai 40 rakan, anda klik POST COMMENT,….. Akan keluar POSTED COMMENT TO 40 FREINDS

8 7)Klik CLEAR LIST untuk mengosongkan nama 40 rakan anda…. Akan keluar ARE YOU SURE YOU WANT TO CLEAR LIST… KLIK OK Klik sini

9 8) Klik foto rakan anda yang seterusnya dan ulangi dari langkah 6

10 Perkara perlu perhatian  Sila Minta Sample Iklan/Text daripada Upline anda…  Maksimum dalam 24 jam, anda boleh send kepada 200 rakan Tagged anda…  Anda juga boleh memilih untuk menghantar iklan anda di dalam MESSAGE…. Sama prosedur seperti di atas, bezanya anda kena SEND satu persatu seperti POST COMMENT yang boleh send 40 rakan dengan sekali klik…  Setiap hari, sekurang-kurangnya menghantar Iklan/Text melebihi 200 rakan yang berlainan…


Download ppt "Sila Ikuti setiap Power Point. 1) Buka Profile Tagged anda dan klik Friends untuk melihat kawan anda Klik Sini."

Similar presentations


Ads by Google