Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nani ada seorang kawan. Nama kawan Nani ialah Lina. Hari ini merupakan hari jadi Lina.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nani ada seorang kawan. Nama kawan Nani ialah Lina. Hari ini merupakan hari jadi Lina."— Presentation transcript:

1

2

3 Nani ada seorang kawan. Nama kawan Nani ialah Lina. Hari ini merupakan hari jadi Lina.

4 Oleh itu, Nani ingin memberikan kejutan kepada Lina. Dia telah membuat sebiji kek untuk Lina.

5 Pada petang harinya, Nani ke rumah Lina sambil membawa kek yang dibuatnya. Lina sangat seronok dengan kejutan itu. Mereka ingin membahagikan kek tersebut secara sama banyak antara mereka berdua.

6 SETENGAH 1212 SEPARUH LINANANI SATU PERDUA

7

8 SETENGAH

9 SATU PERDUA 1212

10 1212

11 SETENGAH 1212

12

13 ADAKAH INI SATU PERDUA?

14 1212 Ini bukan 1 2

15 Ini 1 2

16 Ini bukan separuh

17 Ini bukan setengah

18 Ini bukan separuh

19 Ini satu perdua

20 Ini separuh

21 7 8910 2 3 4 5 6 1

22 + = x =


Download ppt "Nani ada seorang kawan. Nama kawan Nani ialah Lina. Hari ini merupakan hari jadi Lina."

Similar presentations


Ads by Google