Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Dengan menyebut nama allah lagi maha pengasih lagi maha penyayang.

Similar presentations


Presentation on theme: " Dengan menyebut nama allah lagi maha pengasih lagi maha penyayang."— Presentation transcript:

1

2

3  Dengan menyebut nama allah lagi maha pengasih lagi maha penyayang

4  Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan

5  Dan bumi telah mengeluarkan beban berat

6  Dan manusia bertanya :mengapa bumi menjadi begini

7  Pada hari itu bumi menceritakan beritanya

8  Karena sesunguhnya tuhanmu telah memerintahkan kepadanya

9  Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam macam supaya di perlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka

10  Barang siapa yg mengerjakan kebaikan seberat dzrrahpun,niscaya dia akan melihat nya

11  Dan barang siapa yg mengerjakan kejahatan sebesar dzrrahpun,niscaya dia akan melihat nya

12  Maha benar allah,dengn segala firma- nya


Download ppt " Dengan menyebut nama allah lagi maha pengasih lagi maha penyayang."

Similar presentations


Ads by Google