Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TERBIYAH RABBANIYAH BERSUMBERKAN QURAAN DAN SUNNAH

Similar presentations


Presentation on theme: "TERBIYAH RABBANIYAH BERSUMBERKAN QURAAN DAN SUNNAH"— Presentation transcript:

1 TERBIYAH RABBANIYAH BERSUMBERKAN QURAAN DAN SUNNAH

2 KANDUNGAN TEORI DAN TAKRIF TARBIYYAH TARBIYYAH RABBANIYAH
TARBIYAH DALAM GERAKAN ISLAM PENTINGNYA TARBIYAH DALAM AMAL ISLAM FAKTOR KEGAGALAN TARBIYYAH WASILAH TARBIYYAH GERAKAN ISLAM TARBIYYAH FARDIYAH PENUTUP

3 TEORI DAN TAKRIF TARBIYAH
Tarbiyah: berasal dari perkataan ربى يربى تربية bererti didik, asuh, jaga, pelihara. Didik: asuh pelihara Pendidikan: تربية : perihal mendidik Tarbiyah: peroses berterusan untuk membentuk pola-pola tingkah laku dalam diri anak didik sejajar dengan kehendak pendidik. Tarbiyah dilakukan berdasarkan manusia boleh dipengaruhi dengan perkataan dan amalan

4 TARBIYAH RABBANIYAH Rabbani: dinisbahkan kepada Allah
Tarbiyah rabbaniyah: peroses berterusan dalam usaha membentuk pola-pola tingkah laku dalam diri anak didik sejajar dengan kehendak Allah berpandukan manhaj tarbiyah Ilahiyah.

5 IDEOLOGI TARBIYAH RABBANIYAH
Bebaskan jiwa manusia dari semua bentuk perhambaan Terima manusia terdiri dari komponen ruh akal dan jasasd Keadilan yang syamil

6 DINAMIKA TARBIYAH RABBANIYAH
Tarbiyah rabbaniyah dinamik kerana: Dimulakan dengan merubah dalaman manusia: akidah, konsep, nilai dan neraca Jadikan akidah sebagai penggerak tindakan manusia. Bentuk kehalusan jiwa dengan meneliti keindahan ciptaan Allah

7 RUANG LINGKUP TARBIYAH RABBANIYAH
Tarbiyah ruhiyah Bersih dari sifat mazmumah (kufur & maksiat) Hiasi dengan sifat mahmudah Tarbiyah akliyah Bebaskan akal dari terikat dengan sesuatu Gerakkan iradah dan nurani Bebaskan dari taklid Tarbiyah badaniyah Tidak taklifkan yang tidak mampu Penjagaan kesihatan

8 Sambungan …. 3. Perangi sikap melampau dalam beribadat:
لا تغلوا فى دينيكم (النساء171) الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه (حديث) 4. Haruskan nikmati kemewahan خلق لكم ما فى الأرض جميعا( بقرة 29 ) 5. Kemukakan perinsip: berpantang lebih baik dari berubat. Beringat sebelum kena.

9 MATLAMAT TATRBIYAH RABBANIYAH
Bebaskan jiwa manusia dari perhambaan Bentuk insan soleh dan musleh Bentuk jasmani yang kuat Bentuk tata cara hidup rabbani Bina daya dan kemampuan dengan bimbing gunakan akal dan galakkan cari ilmu

10 CIRI TARBIYAH RABBANIYAH
Mengimani wahdaniyah Allah Iktiraf manusia terdiri dari komponen ruh, akal dan jasad. Seimbang Syumul Ilmiyah dan amaliyah Persamaan Berbeza Tidak menyimpan daya nanusia

11 TARBIYYAH DALAM GERAKAN ISLAM
Tarbiyyah dalam gerakan Islam: satu proses berterusan dalam usaha melahirkan muslimin yang memenuhi syarat-syarat tausiq (توثيق ) atau mendapat kepercayaan untuk diserahkan tanggungjawab amal Islami

12 Sambingan…… Ukuran thiqah: berdasarkan penca-paian memenuhi piawai yang telah ditentukan mengikut peringkat tanggung jawab. Tarbiyah dilakukan atas dasar manusia dipengaruhi persekitaran Tarbiyah uslub paling ideal dalam berintraksi dengan fitrah manusia Tarbiyah dilakikan berdaraskan manhaj, wasilah dan uslum yang telah ditentukan

13 MATLAMAT TARBIYAH GERAKAN ISLAM
Secara umum matlamat tarbiyah GI ialah melakukan perubahan secara total dalam masyarakat untuk membimbing manusia memberikan ubudiyak lillahi wahdah den memampukan mereka menegakkan hakimiyah Allah dibumi. Untuk itu GI ada matlamat tetap dan matlamat berubah.

14 MATLAMAT TETAP TAK BERUBAH
Mempastikan ubudiyah lillahi wahdah Tegakkan khilafah islamiyah Taaruf antara manusia Pastikan dominasi islam Tegakkan syariat Allah

15 MATLAMAT SENTIASA BERUBAH
Untuk menghadapi perubahan-perubahan المتغيرات dalam masyarakat dan gerakan islam Mempersiapkan apa yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan itu

16 SASARAN TARBIYAH GERAKAN ISLAM
Ada 7 sasaran untuk capai matlamat ini: Bina individu muslim Bina rumahtangga islam Bina bangsa muslim Tubuhkan kerajaan islam Satukan kembali ummat islam Kibarkan panji-panji islam Sebarkan dakwah islam.

17 EMPAT PENDEKATAN CAPAI MATLAMAT
Mampukan manusia menunaikan ubudiyah kepada /allah Mampukan manusia tunaikan t.jawab khalifah Allah Mampukan manusia tunaikan t.jawab taafur Mampukan manusia bekerja bagi menjamin domonasi islam dan ummat islam

18 PENTINGNYA TARBIYAH DALAM GI
Mtlamat GI perlukan amilin berkualiti tinggi, jati diri, tahan uji, sanggup berkorban dll Perjalanan jauh, perlu stamina. Perlu ilmu, intelektual dan kemampuan ijtihad Saf bersatu, bersaudara dan ithar Tanzim rapi, qiadah, baiah syura dan taah Penuh ranjau, ujian dan cubaan Semua ini hanya dihasilkan melalui tarbiyah

19 FAKTOR KEGAGALAN TARBIYYAH
Faktor Luaran: Halangan keselamatan Pertembungan pembangkang dengan pemerentah Peristiwa dalam dan luar negara Faktor peribadi individu.

20 Sambungan……… 2. Faktur Dalaman:
1. Berlaku halangan pelengkapan kualiti ahli 2. Wujud ahli pertikai kepimpinan 3. Naqib rasa diri serba boleh & pandang rendah pada org lain 4. Sistem penilaian tidak standard 5. Terlalu baku 6. Wujud ahli suka banyak cakap 7. Tingkat ilmu tidak sama dalam satu usrah

21 Sambungan……….. 3. Faktur Peribadi 1. Saki baki jahiliyah
2. Sifat-sifat keperibadian individu 3. Kecemerlangan kerjaya 4. Rumah tangga.

22 PENDEKATAN TARBIYYAH BERKESAN
Naqib menjadi qudwah mithaliyah kepada ahli Memperbaiki keaiban dan kekurangan Memotivasikan ahli untuk mencapai sasaran mithali Menghubungkan ahli dengn satu matlamat yang praktik Galakkan ahli berfikir

23 TIGA PERKARA PENTING DALAM PROSES TARBIYYAH
Keyakinan ahli kepada kepimpinan Membangun kepercayaan diri sendiri sebagai ahli dalam usrah Tarbiah milik organisasi

24 WASILAH TARBIYYAH 1. Usrah 2. Katibah 3. Rehlah 4. Mukhaiyam 5. Daurah
6. Nadwah 7. Muktamar

25 TARBIYAH FARDIYAH Tarbiyyah fardiyah ialah tarbiyyah yang dilakukan oleh ahli keatas dirinya sendiri, dalam erti kata dia sendiri berinisiatif untuk melengkapkan kualiti atau syurut dalam dirinya

26 BEBERAPA KEPERLUAN DALAM TARBIYAH FARDIYAH
Murabbi Komunikasi Tentukan Matlamat Kelakuan dijadikan matlamat untuk dirubah Perlaksanaan

27 FAKTOF KEJAYAAN TARBIYAH FARDIYAH
Kehendak ahli Kualiti dan kekerapan interaksi Bertanggungjawab dan peka terhadap keadaan ahli

28 PENUTUP Keupayaannya berdikari dan tidak bergantung kepada orang lain
Organisasi mestilah berusaha membentuk ahli yang berkualiti

29 Sekian terima kasih Wassalam


Download ppt "TERBIYAH RABBANIYAH BERSUMBERKAN QURAAN DAN SUNNAH"

Similar presentations


Ads by Google