Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

تنظیم مودم Triz به حالت NAT

Similar presentations


Presentation on theme: "تنظیم مودم Triz به حالت NAT"— Presentation transcript:

1 تنظیم مودم Triz به حالت NAT
[AD-14-TB ]

2 روی connection مربوط به ADSL راست کلیک کنید وارد گزینه PROPERTIES شوید

3 IP از رنج 192.168.1.x را بر روی کارت شبکه تنظیم نمایید

4 صفحه مودم را با IP باز کنید : 192. 168. 1
صفحه مودم را با IP باز کنید : USER NAME :admin Password:admin

5 مراحل زیر را انجام دهید :
3 1 2

6 وارد قسمت Quick setup شوید و تیک DSL Auto Connect را بردارید و VPI =0 و VCI= 59 قرار دهید .

7 Next کنید و در صفحه جدید گزینه PPPOE را انتخاب کنید :

8 Next کنید و در این قسمت نام کاربری و رمز عبور خود را که به صورت اولیه ، شماره تلفن سرویس adsl شما است با پیش شماره شهر (بدون صفر) وارد کنید : در پایین صفحه گزینه Dial on demand را فعال نموده و در قسمت Inactivity timeout زمان 30 دقیقه (1800 ثانیه) را وارد می نماییم

9 در صفحه بعد Enable NAT و Enable WAN Service را انتخاب کنید :

10 Next کنید ، در صورتیکه می خواهید مودم به کامپیوتر های شما IP دهد، گزینه Enable DHCP server را کلیلک کنید :

11 Save /reboot را کلیک کنید .

12 بعد از reset شدن مودم به قسمت management->setting->update software رفته و از آنجا می توانید firm ware مودم خود را آپدیت کنید. فایل آپدیت و توضیحات لازم در سایت پارس آنلاین - بخش پشتیبانی کاربران می باشد.

13 در انتها IP هایی را که به صورت دستی وارد کرده بودید بردارید و گزینه Obtain IP Address automatically را انتخاب نمایید.

14 موفق باشید


Download ppt "تنظیم مودم Triz به حالت NAT"

Similar presentations


Ads by Google